Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

200 คน

ผู้สมัครแล้ว

18 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง17 มิถุนายน 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย14 มิถุนายน 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย14 มิถุนายน 2561
 • รับสมัครทั้งหมด200 คน
Event Route
 • ประเภทการแข่งขัน จักรยานทางเรียบชาย

 • ชายรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ชายรุ่นอายุ 14-16 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ชายรุ่นอายุ 17-19 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ชายรุ่นอายุ 20-39 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ชายรุ่นอายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ชายรุ่นอายุ 50-59 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • ชายรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • ประเภทการแข่งขัน จักรยานทางเรียบหญิง

 • หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิงรุ่นอายุ 16-20 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิงรุ่นอายุ 21-29 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิงรุ่นอายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิงรุ่นอายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิงรุ่นอายุ 50-59 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • หญิงรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

การแข่งจักรยานประเภทถนน
โดย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561
ระยะทางการแข่งขัน 30 กม.
 

page1.jpg

 

page2.jpg

 

 

page3.jpg

 

poster-03 .jpg

แบบเสื้อและเหรียญ (002).jpg

5.1 เส้นทางการแข่งขันจักรยาน (002).jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.