Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

324 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง22 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รับวันสุดท้าย30 มิถุนายน 2561
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • รุ่นแข่งขัน วิ่ง 5 km.+ปั่น 35 km. + วิ่ง 5 km (เสื้อยืด)

 • A: OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        24 คน
 • B: ชาย อายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        72 คน
 • C: ชาย อายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร      109 คน
 • D: ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        33 คน
 • E: OPEN หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • F: หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        57 คน
 • รุ่น VIP ปั่น 35 km.+วิ่ง 5 km. (เสื้อจักรยาน+ถ้วยVIPผู้พิชิตความท้าทาย)

 • VIP: ชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร   3,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • รอชำระเงิน
  จำนวนผู้สมัคร          6 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1725525

 

การแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่น-วิ่ง ทางเรียบ / ใช้จักรยานได้ทุกยี่ห้อ 

banner.jpg

 

Probike_Duathlon_LOGO-01.jpg

 
ความท้าทายไม่มีสิ้นสุด "Challenging Never Ends"
งานแข่งขันทวิกีฬา Probike Classique Duathlon 2018 @ เมืองเหน่อ
21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี


จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย มีความสำคัญ มีศักยภาพ ความพร้อมสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา ผู้นำและบุคคลสำคัญของจังหวัด ก็เป็นผู้ชื่นชอบการกีฬาและรักการออกกำลังกาย จึงมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โปรไบค์ จำกัด ร่วมกับ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี มีความตั้งใจจัดกิจกรรมการแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยาน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนส่งเสริมความคึกคักด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

หลักการและเหตุผล | ความเป็นมา
เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาและกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของบริษัท โปรไบค์ จำกัด ผู้นำเข้าจักรยานและอุปกรณ์ชั้นนำ ปัจจุบันกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน วิ่ง ทวิกีฬา และไตรกีฬา ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมความรู้และเทคนิคการปั่นจักรยานและการวิ่งที่ถูกวิธี บริษัท โปรไบค์ จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญจุดนี้ ประกอบกับ จังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งส่งเสริมด้านการกีฬาที่สอดคล้องตรงกัน และมีศักยภาพความพร้อมในทุกมิติ 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยาน-วิ่ง ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อการแข่งขัน PROBIKE CLASSIQUE DUATHLON “Challenging never ends” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักกีฬาและผู้ที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยจักรยาน และการวิ่ง เพื่อให้กีฬาทั้งสองชนิดสามารถส่งเสริมศักยภาพต่อกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมประโยชน์ของการกีฬาและการการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในสุขภาพ ลดภาระด้านการสาธารณสุข
3.เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำระดับสูงและบุคคลสำคัญของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
4.เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว

ผู้จัดการแข่งขัน
1.) บริษัท โปรไบค์ จำกัด โดย คุณนที ชัยสินธพ กรรมการผู้จัดการ – ประธานจัดการแข่งขัน
2.) คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี –ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน

natee.jpg
สถานที่จัดการแข่งขัน ( START & FINISH & TRANSITION)
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และ เส้นทางถนนเรียบด้านนอกโดยรอบ

stadium.jpg
กำหนดการเบื้องต้น

DAY 1) วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 

11.00 – 18.00 น.
-เปิดรับลงทะเบียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน บริเวณ โรงยิม 600 ที่นั่ง
-(รับเสื้อ อุปกรณ์/ เบอร์ประจำตัว และส่งมอบจักรยานเข้า TRANSITION)
-จุดรับและตรวจเช็คจักรยาน บริเวณลานด้านหน้าสนามกีฬา
-บูธ PROBIKE MINI EXPO 2018 อุปกรณ์ อะไหล่ เทคโนโลยี ปี 2018
-บูธ CHARITY อิ่มบุญ อุ่นรัก เพื่อการกุศล
-BIKE SERVICE คลินิกคนรักจักรยาน
-TEST RIDE STATION ทดสอบจักรยานที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมปี 2018 
และ SPECIAL PARTNER ZONE

16.00 – 17.00 น.
ประชุมนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน RACE BRIEFING 
กล่าวต้อนรับนักกีฬา /ความพร้อมของสนาม /เส้นทางการแข่งขัน / ความปลอดภัย

DAY 2) วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (วันแข่งขัน)
04.30 น. กองอำนวยการการแข่งขันเปิดให้บริการ
04.30-05.30 น. ลงทะเบียนและเปิด Transition
06.00 น. ปิด Transition และนักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน
06.20 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 
06.30 น. ปล่อยตัวรุ่นแรก
09.30 น. พิธีมอบรางวัล
12.00 น. ปิดการแข่งขัน
หมายเหตุ :กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)
 

lawrence.jpeg

 

30704049_1992466600784991_3709257627977383936_n.jpg


ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

1.) รุ่นแข่งขัน วิ่ง 5 km.+ปั่น 35 km. + วิ่ง 5 km (ค่าสมัคร 1,500 บาท)
ชิงถ้วยและเงินรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ
1.1) รุ่น A OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 8,000 บาท / 5,000 / 3,000 บาท)
1.2) รุ่น B ชาย อายุ 30-39 ปี (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 3,000 / 2,000 บาท)
1.3) รุ่น C ชาย อายุ 40-49 ปี (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 3,000 / 2,000 บาท)
1.4) รุ่น D ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 5,000 / 2,000 บาท)
1.5) รุ่น E OPEN หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 8,000 บาท / 5,000 / 3,000 บาท)
1.6) รุ่น F หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 5,000 / 2,000 บาท)
-จักรยานทุกยี่ห้อ ทุกประเภท ยกเว้น รถพับ รถแม่บ้าน และ Fatbike
-cut off time 3.30 ชม.นับจากปล่อยตัว (ประมาณ 10.00น. โดยจะ cut off ให้ปั่นจนจบระยะ โดยไม่ต้องวิ่งระยะสุดท้าย


2.) รุ่น VIP ปั่น 35km.+วิ่ง 5km. (ค่าสมัคร 3,000 บาท) 
-ชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จัดอันดับ 
-ไม่จำกัดประเภทรถจักรยาน ไม่จำกัดยี่ห้อ ยกเว้นรถพับ รถแม่บ้าน และ Fat Bike
-ออกสตาร์ทด้วยการวิ่งเข้าไปเอารถจักรยานที่ Transition แล้วเริ่มปั่น 35 km. กลับมาเข้า Transition แล้วเริ่มวิ่ง 5 km. เข้าเส้นชัย 
-cut off time 3.30 ชม.นับจากปล่อยตัว (ประมาณ 10.00น. โดยจะ cut off ให้ปั่นจนจบระยะ โดยไม่ต้องวิ่งระยะสุดท้ายกฎกติกาการแข่งขัน
1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ หรือ International Triathlon Union (ITU) และบางส่วนที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อายุผู้สมัครนับตามปี พ.ศ.เกิด
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพ
4.) กฎกติกาอื่นๆจะประกาศให้ทราบต่อไป


เส้นทางการแข่งขัน (ถนนทางเรียบ)
ใช้พื้นที่จุดเริ่มต้น/เส้นชัย บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีเส้นทางวิ่งในเส้นทางถนนทางเรียบโดยรอบ สนามกีฬาฯ 

maxresdefault.jpg

ของที่ระลึก-รุ่นแข่งขัน
1.)เสื้อยืดคอกลม Sport T-Shirt(Normal Fit ไม่รัดรูปมาก> XS/S/M/L/XL/2XL/3XL) 1 ตัว 
2.) Mascot น้องมังกร น่ารักมาก 1 ตัว
3.) หมวกแก๊ป สุดเท่ห์ 1 ใบ
4.) ถุงของขวัญจาก Probike 1 ชุด
5.) เหรียญ Finisher (***ต้องจบการแข่งขันเท่านั้น***)
6.) ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับของแต่ละรุ่น รับถ้วยอันดับและเงินรางวัลตามลำดับ

Sport T-Shirt สำหรับ รุ่นแข่งขัน A-F.jpg

 

ขนาดเสื้อ T Shirt Forz.jpg

 

น้องมังกร.jpg

 

hat.jpg

 

Medal-10.jpg

 

33896713_1963068647338614_6000043177636003840_n.jpgของที่ระลึก-รุ่น VIP
1.)เสื้อจักรยาน CYCLING JERSEY (Normal Fit ไม่รัดรูปมาก> XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL) 1 ตัว 
2.) Mascot น้องมังกร น่ารักมาก 1 ตัว
3.) หมวกแก๊ปสุดเท่ห์ 1 ใบ
4.) ถุงของขวัญจาก Probike 1 ชุด
5.) เหรียญ Finisher (***ต้องจบการแข่งขันเท่านั้น***)
6.) ถ้วยVIPผู้พิชิตความท้าทาย

Cycling Jersey for VIP.jpg

 

ตารางไซส์เสื้อ Cycling Jersey For VIP.jpg

 

น้องมังกร.jpg

 

hat.jpg

 

Medal-10.jpg

 

ภาพแทน ถ้วย VIP.jpg


หมายเหตุ : รายการของที่ระลึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ข้อมูลโรงแรมที่พักในจังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.suphan.biz/Hotelsuphan.htm

hotel-clip-art-white-md.pngติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ PROBIKE DUATHLON :
https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/

PROBIKE Duathlon_fb banner.jpgสุข สนุก ปลอดภัย กับ PROBIKE
https://www.facebook.com/ProbikeTrek/
 

PROBIKE LOGO.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.