Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

417 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 22 ก.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 ก.ค. 2561 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

รุ่นแข่งขัน วิ่ง 5 km.+ปั่น 35 km. + วิ่ง 5 km (เสื้อยืด)

A: OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน
B: ชาย อายุ 30-39 ปี1,500 บาท 0 คน
C: ชาย อายุ 40-49 ปี1,500 บาท 0 คน
D: ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน
E: OPEN หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน
F: หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน

รุ่น VIP ปั่น 35 km.+วิ่ง 5 km. (เสื้อจักรยาน+ถ้วยVIPผู้พิชิตความท้าทาย)

VIP: ชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป3,000 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1725525

 

 

การแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่น-วิ่ง ทางเรียบ / ใช้จักรยานได้ทุกยี่ห้อ
 

Poster Eng Web.jpg

 
ความท้าทายไม่มีสิ้นสุด "Challenging Never Ends"
งานแข่งขันทวิกีฬา Probike Classique Duathlon 2018 @ เมืองเหน่อ
21-22 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย มีความสำคัญ มีศักยภาพ ความพร้อมสูงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา ผู้นำและบุคคลสำคัญของจังหวัด ก็เป็นผู้ชื่นชอบการกีฬาและรักการออกกำลังกาย จึงมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โปรไบค์ จำกัด ร่วมกับ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี มีความตั้งใจจัดกิจกรรมการแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยาน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนส่งเสริมความคึกคักด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

หลักการและเหตุผล | ความเป็นมา
เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาและกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของบริษัท โปรไบค์ จำกัด ผู้นำเข้าจักรยานและอุปกรณ์ชั้นนำ ปัจจุบันกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจักรยาน วิ่ง ทวิกีฬา และไตรกีฬา ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมความรู้และเทคนิคการปั่นจักรยานและการวิ่งที่ถูกวิธี บริษัท โปรไบค์ จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญจุดนี้ ประกอบกับ จังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งส่งเสริมด้านการกีฬาที่สอดคล้องตรงกัน และมีศักยภาพความพร้อมในทุกมิติ 
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการแข่งขันทวิกีฬา วิ่ง-ปั่นจักรยาน-วิ่ง ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อการแข่งขัน PROBIKE CLASSIQUE DUATHLON “Challenging never ends” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักกีฬาและผู้ที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยจักรยาน และการวิ่ง เพื่อให้กีฬาทั้งสองชนิดสามารถส่งเสริมศักยภาพต่อกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมประโยชน์ของการกีฬาและการการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในสุขภาพ ลดภาระด้านการสาธารณสุข
3.เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นำระดับสูงและบุคคลสำคัญของจังหวัดที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
4.เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว


ผู้จัดการแข่งขัน
1.) บริษัท โปรไบค์ จำกัด โดย คุณนที ชัยสินธพ กรรมการผู้จัดการ – ประธานจัดการแข่งขัน
2.) คุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี –ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน

พวกเราพร้อม!.jpg


----------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่จัดการแข่งขัน ( START & FINISH & TRANSITION)
สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และ เส้นทางถนนเรียบด้านนอกโดยรอบ

SP Stadium.JPG----------------------------------------------------------------------------------------

เส้นทางการแข่งขัน

ใช้พื้นที่จุดเริ่มต้น/เส้นชัย บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีเส้นทางวิ่งในเส้นทางรอบ ๆ สนามกีฬาฯ และเส้นทางปั่นบนทางหลวงหมายเลข 322 ทางหลวงหมายเลข 357 
 

Info Run & Bike.jpgเส้นทางวิ่ง (ระยะ 5 กม. โดยประมาณ) 
จากจุดเริ่มต้น วิ่งเข้าถนนมาลัยแมน / (ขวา) ถนนทางหลวงชนบท 3034 - ซอยข้างสถาบันพลศึกษาฯ / (ซ้าย) สนง.การกีฬาฯ / (ขวา) ถนนทางหลวง 3260 – แยก สนง.พาณิชย์จังหวัด / วิ่งตรงถึงสะพานข้ามคลอง ก่อนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ / (ซ้าย) สะพานข้ามคลอง / (ซ้าย) ถนนทางหลวง 3260 / (ซ้าย) ถนนทางหลวงชนทบ 3034 - แยก สนง.พาณิชย์จังหวัด / (ขวา) สนง.การกีฬาฯ / (ซ้าย) ถนนมาลัยแมน / (ซ้าย) จุด Transition – เส้นชัย

เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะ 35 กม. โดยประมาณ)
จากจุด Transition ปั่นออกถนนมาลัยแมน / (ซ้าย) ทางหลวง 321 ถนนมาลัยแมน / (ตรง) ทางหลวง 322 - แยกอู่ยา / (ขวา) ทางหลวง 357 – แยกสะพานบ้านโพธิ์ / (กลับรถ) ใต้สะพานต่างระดับโกดังทรัพทย์แสงทอง / (ขึ้นสะพาน) สะพานต่างระดับบ้านโพธิ์ / (ขึ้นสะพาน) สะพานต่างระดับสหกรณ์การเกษตรฯ / (ขวา) ใต้สะพานต่างระดับข้างคลองท่าจีน / (ซ้าย) ข้ามคลองหน้าวัดนิเวศน์ธรรมาราม / (ซ้าย) ถนนทางหลวง 3260 / (ซ้าย) ถนนทางหลวงชนทบ 3034 - แยก สนง.พาณิชย์จังหวัด / (ขวา) สนง.การกีฬาฯ / (ซ้าย) ถนนมาลัยแมน / (ซ้าย) จุด Transition

------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการการจัดการแข่งขัน 

Day1 : วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 

 

 10.00 – 19.00 น. PROBIKE EXPO มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรรมจักรยาน2018


1.)PROBIKE EXPO 2018 จักรยานTREK อุปกรณ์ อะไหล่ เทคโนโลยี ปี 2018
2.)บูธ CHARITY อิ่มบุญ อุ่นรัก จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ รายได้ทั้งหมดมอบเพื่อการกุศล
3.)บูธ SHIMANO ROAD SHOW 2018 สัมผัสและทดลองเทคโนโลยีชุดขับเคลื่อนและสินค้าอื่นๆจาก SHIMANO
4.)บูธ TREK TEST RIDE STATION สัมผัสและทดลองปั่นจักรยาน TREK รุ่นล่าสุดที่เป็นสุดยอดนวัตกรรมปี 2018
5.)บูธ Zwift Smart Cycling สัมผัสเทคโนโลยี Smart Trainer ที่ทำให้การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานในที่พักอาศัยของคุณ สมจริงมากขึ้น แข่งขันกับผู้คนได้ทั่วโลก ทั้งสนุก ปลอดภัย สุขภาพดี และมีอิสรภาพด้านเวลาออกกำลังกายที่มากกว่าใคร พร้อมกิจกรรม Smart Cycling Tournament แข่งขันพร้อมชิงรางวัล
6.)บูธ Bike Service บริการตรวจเช็คจักรยานเบื้องต้นแก่ทุกท่าน
7.) SPECIAL PARTNER ZONE พบกับบูธกิจกรรมจากพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน อย่าง ททท. Amazing ไทยเท่ , บูธแสดงรถยนต์ ISUZU พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ , บูธกาแฟหอมๆจาก BON CAFÉ ประเทศไทย , บูธนวดผ่อนคลายจาก Counterpain , บูธแสดงสินค้ากีฬาวิ่งจาก Sport Revolution และบูธจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าท้องถิ่น รวมทั้งบูธจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)


 10.00 – 19.00น. >>> เปิดลงทะเบียน รับ BIB การแข่งขัน

 14.00 -19.00น. >>> ตรวจรถจักรยาน และ นำเข้า Transition 

 16.00 – 17.00 น. >>>RACE BRIEF ประชุมและชี้แจงกฎกิกาแก่นักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
กล่าวต้อนรับนักกีฬา /ความพร้อมของสนาม /เส้นทางการแข่งขัน / 
ความปลอดภัย โดย Chief Referee นพ.คมกฤช รัตตเวช 


--------------------------------------------------------------------------------------

DAY 2) วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 (วันแข่งขัน)

- 04.00-05.50น. >>> เปิดรับลงทะเบียนรอบสุดท้าย (ปิด05.50น.)

 04.30-06.00 น. >>> เปิดให้นำจักรยานเข้า Transition (ปิดและรับคันสุดท้ายไม่เกิน 05.55น.)

 06.00 น. >>> นักกีฬาเตรียมตัวแข่งขัน

 06.10 น. >>> พิธีเปิดการแข่งขัน 

 06.30 น. >>> ปล่อยตัวนักกีฬา (พร้อมกันทุกรุ่น)

 09.30 น. >>> เริ่มพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับต่างๆในแต่ละรุ่น

12.00 น. >>> พิธีปิดการแข่งขัน


หมายเหตุ :
1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2.แนะนำให้ท่านมา
ลงทะเบียนและนำรถจักรยานเข้า Transition ในวันเสาร์ครับ

3.ทุกท่านต้องลงทะเบียน นำรถจักรยานเข้า Transition ตรงตามเวลาที่กำหนด

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน
 

Info graphis AGE CLASSIFILED.jpg1.) รุ่นแข่งขัน / วิ่ง 5 km.+ปั่น 35 km. + วิ่ง 5 km  (ค่าสมัคร 1,500 บาท)
ชิงถ้วยและเงินรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ (เงินรางวัลสูงสุด 8,000 บาท)
1.1) รุ่น A OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 8,000 บาท / 5,000 / 3,000 บาท)
1.2) รุ่น B ชาย อายุ 30-39 ปี (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 3,000 / 2,000 บาท)
1.3) รุ่น C ชาย อายุ 40-49 ปี (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 3,000 / 2,000 บาท)
1.4) รุ่น D ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 3,000 / 2,000 บาท)
1.5) รุ่น E OPEN หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 8,000 บาท / 5,000 / 3,000 บาท)
1.6) รุ่น F หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป (เงินรางวัล : 5,000 บาท / 3,000 / 2,000 บาท)


หมายเหตุสำคัญ:
-ใช้จักรยานทุกยี่ห้อ ทุกประเภท ***(ยกเว้น รถพับ/รถแม่บ้าน/Fixgear/Fatbike/E-bike)
-ผู้แข่งขันต้องลงรุ่นให้ตรงอายุ โดยอายุผู้แข่งขัน นับตาม พ.ศ.เกิด โดยใช้ 2561 ตั้งแล้วลบด้วย พ.ศ.เกิด เช่น เกืด 15 ธันวาคม 2521 เท่ากับเกิด 2521 ดังนั้น 2561 - 2561 = 40 ลงรุ่น C ชาย อายุ 40-19 ปี เป็นต้น
-cut off time 3.30 ชม.นับจากปล่อยตัว (ประมาณ 10.00น. โดยจะ cut off ให้ปั่นจนจบระยะ โดยไม่ต้องวิ่งระยะสุดท้าย2.)รุ่น G VIP / ปั่น 35km.+วิ่ง 5km.  (ค่าสมัคร 3,000 บาท)

-ชายและหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จัดอันดับ 
-จักรยานไม่จำกัดยี่ห้อ ทุกประเภท ยกเว้น รถพับ/รถแม่บ้าน/Fixgear/Fatbike/E-bike
-ออกสตาร์ทด้วยการวิ่งเข้าไปเอารถจักรยานที่ Transition แล้วเริ่มปั่น 35 km. กลับมาเข้า Transition แล้วเริ่มวิ่ง 5 km. เข้าเส้นชัย 
-cut off time 3.30 ชม.นับจากปล่อยตัว (ประมาณ 10.00น. โดยจะ cut off ให้ปั่นจนจบระยะ โดยไม่ต้องวิ่งระยะสุดท้าย
-----------------------------------------------------------------------------------------


กฎกติกาการแข่งขัน

 

Info Graphic ประเภทจักรยาน.jpg1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ หรือ International Triathlon Union (ITU) และบางส่วนที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันทุกรุ่นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป อายุผู้สมัคร นับตามปี พ.ศ.เกิด เป็นสำคัญ และต้องลงให้ตรงรุ่นอายุของตน ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นแข่งขันได้ ยกเว้นคำนวณอายุผิด สามารถแจ้งเปลี่ยนรุ่นให้ถูกต้องได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทาง inbox แอดมินของแฟนเพจ Probike Duathlon 
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับและลงนามยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพและสวัดิภาพ
4.) ห้ามมีการดร๊าฟท์ทุกจังหวะ ในระยะ 7 เมตร ผู้ฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนน และ/หรือ อาจถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
5.) ใช้จักรยานได้ 4 ประเภท ทุกยี่ห้อไม่จำกัด ได้แก่ 
5.1) จักรยานไตรกีฬา Time Trial bike (Wheel size 650C - 700c)
5.2) จักรยานเสือหมอบ Road Bike (Wheel size 700C)
5.3) จักรยานเสือภูเขา Mountain Bike (Wheel size 26", 27.5", 29")
5.4) จักรยานไฮบริด Hybrid Bike (Wheel size 700c) 
6.) จักรยานต้องมีระบบเบรคที่ใช้การได้ดีเพื่อความปลอดภัย อนุญาตติดตั้งแอโร่บาร์ได้ และไม่จำกัดขนาดความกว้างหน้ายาง เสือภูเขาสามารถติดตั้งตะเกียบหน้าได้ 
7.) ในช่วงการปั่นจักรยาน ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานเท่านั้น หากไม่สวม กรรมการจะไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของท่านผู้เข้าแข่งขันเอง
8.) กฎกติกาอื่นๆจะประกาศให้ทราบต่อไป


เส้นทางการแข่งขัน (ถนนทางเรียบ)
ใช้พื้นที่จุดเริ่มต้น/เส้นชัย บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี มีเส้นทางวิ่งในเส้นทางถนนทางเรียบโดยรอบ สนามกีฬาฯ (วนกลับมาเปลี่ยนวิ่ง เปลี่ยนปั่น ที่ Transition ลานหน้าสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี


----------------------------------------------------------------------------------------

ของที่ระลึก-รุ่นแข่งขัน

1.)เสื้อยืดคอกลม Sport T-Shirt(Normal Fit ไม่รัดรูปมาก> XS/S/M/L/XL/2XL/3XL) 1 ตัว 
2.) Mascot น้องมังกร น่ารักมาก 1 ตัว
3.) หมวกแก๊ป สุดเท่ห์ 1 ใบ
4.) ถุงของขวัญจาก Probike 1 ชุด
5.) เหรียญ Finisher (***ต้องจบการแข่งขันเท่านั้น***)
6.) ผู้ชนะเลิศ 3 อันดับของแต่ละรุ่น รับถ้วยอันดับและเงินรางวัลตามลำดับ

T-Shirt 2018.jpg

ขนาดเสื้อ T Shirt Forz.jpg

น้องมังกร.jpg

CAP_PD1-01-02-01.jpg

Gift Bag.jpg

Medal-10.jpg

33896713_1963068647338614_6000043177636003840_n.jpg-----------------------------------------------------------------------------------------

ของที่ระลึก-รุ่น VIP
1.)ถ้วย VIP TROPHY 
2.)เสื้อจักรยาน CYCLING JERSEY (Normal Fit ไม่รัดรูปมาก> XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL) 1 ตัว 
3.) Mascot น้องมังกร น่ารักมาก 1 ตัว
4.) หมวกแก๊ปสุดเท่ห์ 1 ใบ
5.) ถุงของขวัญจาก Probike 1 ชุด
6.) เหรียญ Finisher (***ต้องจบการแข่งขันเท่านั้น***)

ถ้วย VIP.jpg

cycling 2018.jpg

ตารางไซส์เสื้อ Cycling Jersey For VIP.jpg

น้องมังกร.jpg

CAP_PD1-01-02-01.jpg

Gift Bag.jpg

Medal-10.jpg
หมายเหตุ : 
1.รายการของที่ระลึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2.ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนขนาดเสื้อได้ภายในวันที่ 10 กรฏฎาคม 2561 โดยแจ้งทาง Inbox กับแอดมินแฟนเพจ Probike Duathlon :
https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/


-----------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลโรงแรมที่พักในจังหวัดสุพรรณบุรี
ขณะนี้ใกล้จุดสตาร์ท มีเหลือที่ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และ โรงแรมสองพันบุรี ครับ (ที่อื่นส่วนใหญ่ถูกจองเต็มแล้ว)
http://www.suphan.biz/Hotelsuphan.htm


-----------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ PROBIKE DUATHLON :
https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/ 
และสามารถ Inbox สอบถามแอดมินทางแฟนเพจได้เลยครับ

Probike_Duathlon_LOGO-01.jpgสุข สนุก ปลอดภัย กับ PROBIKE
https://www.facebook.com/ProbikeTrek/

PROBIKE LOGO.jpg

แนบไฟล์

 

Info แผนผังรวม.jpg

 

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.