Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

872 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงิน วันสุดท้าย วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 22 ก.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 16 ก.ค. 2561 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
รุ่น A ออกตัวเวลา 0700 น. [รับสูงสุด 200 คน]420 บาท 0 คน
รุ่น B ออกตัวเวลา 0715 น. [รับสูงสุด 200 คน]420 บาท 0 คน
รุ่น C ออกตัวเวลา 0730 น. [รับสูงสุด 300 คน]420 บาท 0 คน
รุ่น D ออกตัวเวลา 0745 น. [รับสูงสุด 300 คน]420 บาท 0 คน
รุ่น ทั่วไป ออกตัวเวลา 0800 น.420 บาท 0 คน
กลุ่ม ES <สมัครล่วงหน้า 3 สนาม> + Polo1,220 บาท 0 คน
กลุ่ม ES <สมัครล่วงหน้า 3 สนาม> + Jersey1,220 บาท 0 คน
กลุ่ม EX <สมัครล่วงหน้า 4 สนาม>1,620 บาท 0 คน
กลุ่ม EX <สมัครล่วงหน้า 4 สนาม> + Jersey2,020 บาท 0 คน
กลุ่ม EX <สมัครล่วงหน้า 5 สนาม>2,020 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1728310

 

สนาม 3 ห้วยปรือ ขุนด่าน วังบอน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม เริ่มที่ วัดสันตยาราม ใกล้โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก ทางเข้าวัดเลยแยกเข้า ร.ร.นายร้อย ฯ ไป 1 แยก เห็นป้ายเขื่อนขุนด่านปราการชลเลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงแยก “ช้าง” ตรงไปอีกนิดเลี้ยวซ้ายไป จปร.นิดเดียวก็เจอ มีเจ้าหน้าที่ อพ.ปร.ดูแลให้ตลอดงาน วัดนี้เป็นจุด CP มาทุกครั้งที่ไปสนามนครนายก ห้องน้ำดี สถานที่กว้าง ชาวบ้านขอให้มาบอกว่า “ไม่เคยขายของดีเท่ากับวันที่ TC100 “ผ่านมาพัก 

 
Race # 3, Huay Prue, Khun Dan, Wang Bon
Sunday, July 22, starting at Wat Santataram, near Nakhon Nayok province. The entrance to the temple is one more intersection after intersection into the Royal Military Academy Base. Please look out for the sign of the Khun Dan Prakarn Dam then please turn left and go straight through the " Elephant" intersection. Then go for a short distance then turn left you will just find it right there. There will be a staff eam waiting. This is a CP point that we use every time for Nakhon Nayok race. It has nice bathroom. The local shops always said we never sell as good as when there is TC100 race.

 
ระยะทาง 101.4 กิโลเมตร เส้นทางปั่นขึ้นไปถึงประตูเข้าโรงเรียนนายร้อย ฯ เลี้ยวขวาเลาะเรียบทางร่มรื่นมุ่งหน้าไป “ห้วยปรือ” เป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นฉากในภาพยนตร์มากที่สุด เก็บภาพที่มีเมฆหมอกยามเช้า แล้วไหลลงยาว ๆ มุ่งหน้าไปเขื่อนขุนด่านปราการชล โดยปั่นเลาะเลียบเขื่อน ฯ ไม่ต้องขึ้นไป เข้า CP 1 ที่ระยะ 34 กิโลเมตร หน้าเขื่อนพักเติมน้ำชมความงามของเขื่อน มีช่างภาพเก็บภาพสวยมีหลังเขื่อนเป็นฉากเก็บไว้ทำโปรไฟล์ได้อย่างดี 

Distance 101.4 km. Starting up to the entrance to the Cadet School, turn right, go straight ahead to "Huai Prue" is the reservoir that is the scene in most movies. You will enjoy a picture of the morning mist and then flow down to the Khun Dan Prakarn dam. Do not go up to the dam as the CP 1 is at a distance of 34 kilometers in front of the dam. It is a place you can fill up water with the beauty background of the dam. The photographer has a beautiful dam behind you as the scene. I you will definitely like to keep photo as a good social media profile.


พักแล้วไปต่อ เส้นทางจากจุดนี้เมื่อออกไปสักระยะจะพบกับเส้นทาง Unseen นครนายก เส้นทางเลาะเรียบรอบเขาใหญ่ ผ่านเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ ชาวบ้านเริ่มสร้างกันเอง เพื่อดึงดูดผู้คนเข้าไปหา ต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมถนนด้วยไม่ค่อยมีการใช้ทาง จึงกำหนดให้เส้นทางปั่นเป็นแบบสวนกันไปและกลับทางเดียวเพื่อความอุ่นใจ ปั่นสวนกับเพื่อนนักปั่นด้วยกันไป 20 กม. เพื่อให้ถึงจุดกลับตัวที่ “วังบอน”และไปกลับตัวที่หน้าด่านทางขึ้นเขาใหญ่ “เนินหอม” กลับมาอีก 20 กิโลเมตร มาพักลงเวลาที่ CP 2 “บ้านบุ่งเข้” แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่พวกเราจะไปเป็นชุดแรก ๆ พักให้พอเพราะก่อนกลับเข้าเส้นชัยมี “เขาทุเรียน” ขวางอยู่ ปั่นข้ามกลับมาได้ จะไหลลงมา Slowdown เพื่อผ่อนคลายจนมาถึงที่เส้นชัย รวมระยะทาง 101.4 กิโลเมตร ระยะไต่รวม 624 เมตร ระดับสนาม Normal ไม่เกินมือของนักปั่นชาว TC100 แน่นอน 


Then take the route from this point on the way out to meet Unseen Nakhon Nayok route smoothly around the Khao Yai. Key access to tourist attractions. The villagers began to build a tourist spot themselves to attract people to visit. Grassland cover the road with little use, therefore we design for sharing the path in going forward and going backward on the same route for comradeship approximately 20 kms. Then you will get to the point where to make a u-turn. "Wang Bon" and another u-turn at the front of the entrance to the "Nern-hom", ride back for another 20 kilometers to rest at CP 2 "Ban Bung Kae", thenew tourist attraction. Please rest well before returning to the finish line. There is a hill called "Durian" for you to cross back and to downhill. You can down with the lower speed to relax until reaching the finish line. The total distance is 101.4 km. Total 624 meters climb level is not over the capabiloty of the TC100 riders.
 

การรับสมัครแบ่งออกเป็นรอบเช่นเดิม เพื่อลดการแออัดของการใช้ทาง
รุ่น A ออกเวลา 0700 น. รับสมัคร 200
รุ่น B ออกเวลา 0715 น. รับสมัคร 200
รุ่น C ออกเวลา 0730 น. รับสมัคร 300
รุ่น D ออกเวลา 0745 น. รับสมัคร 300

เมื่อแรกสมัครจะเลือกเวลาออกจะเป็น 0800 จนสถานะเปลี่ยนเป็นสมัครสำเร็จ ชำระเงินแล้ว จึงจะเข้ามาเปลี่ยนเลือกรอบเวลาได้


The registration is divided into the same round. To reduce the congestion of the way.
Group A departs at 0700 hrs. for 200 applications.
Group B departs at 0715 hrs for 200 applications.
Group C departs at 0730 hrs. for 300 applications.

Group D departs at 0745 hrs. for 300 applications.
When register at the first time, the application will be selected as 0800 until the status changed to a successful payment, and then to change the time.


กำหนดการปั่น วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
ค่าสมัคร 400 บาทไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัคร


กลุ่ม Exclusive ไม่ต้องสมัครรายชื่อจะขึ้นให้เองอัตโนมัติ 

สนาม 3 นครนายก เป็น 1 ใน 5 ของชุดสนามของ TC100 ที่มุ่งมั่นพัฒนานักปั่นทางไกลเชิงท่องเที่ยว รุ่นใหม่ ๆ ไม่ได้มุ่งการแข่งขันหรือทดสอบความสามารถเชิงท้าทายเฉกเช่นสนามอื่น ๆ ของ TC100 เช่นสนาม TC100KOR 100Miles TC100 Extreme 6 เขา 6 อ่าว หรือสนาม TC200KOM ที่เป็นสนามปิดฤดูกาลประจำปี 
สนามที่อากาศดี บรรยากาศงดงาม เส้นทาง Unseen เพื่อนนักปั่นที่คุ้นเคย สนาม TC100 
สมัครที่ ThaiMTB ครับ
พี่ชานล 
อีกนิด สนามนี้ใช้ปั่นทดแทน หรือปั่นซ่อมได้ทุกสนามจ้า


The race scheduled on Sunday, July 22, 2018 
Race fee is 400 Baht, [before Registration fee]

Exclusive group does not have to subscribe as the list automatically registered. 


Race Nakhon Nayok is one of the 5 tace under TC100's race sets that are committed to developing a new generation of touring riders. They do not compete or test their ability to compete with other TC100s riders such as the TC100KOR 100Miles,TC100 Extreme , TC 6 Hills, 6 Bay or TC200KOM races, which is the annual off-season field.

Good weather Beautiful scenery Unseen path, a familiar riders are always at TC100 races.

Register at ThaiMTB
(https://event.thaimtb.com)
Moreover, this race is allowed for the substitution for the rcae that you miss prrviously.
Brother Chanol
Daddy Eagle
 
 
 
 
 

ขุนด่าน.jpg

DSCN0693.JPG

DSCN0697.JPG

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.