Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

572 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้สมัครหลังวันที่ 2 ตุลาคม - ไม่สามารถเลือกรุ่นแข่งที่มีเสื้อได้แล้วค่ะ (เลือกได้เฉพาะรุ่นไม่มีเสื้อ)

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง11 พ.ย. 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย26 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • ระยะทาง 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง)

 • A: ระยะทาง 180 กม. (ไม่รับเสื้อ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • A: ระยะทาง 180 กม. (รับเสื้อ Road Classic) [รับสูงสุด 19 คน]
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร        18 คน
 • A: ระยะทาง 180 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro) [รับสูงสุด 3 คน]
  ค่าสมัคร   1,600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • ระยะทาง 150 กิโลเมตร (ใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง)

 • B: ระยะทาง 150 กม. (ไม่รับเสื้อ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • B: ระยะทาง 150 กม. (รับเสื้อ Road Classic) [รับสูงสุด 32 คน]
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร        32 คน
 • B: ระยะทาง 150 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro) [รับสูงสุด 3 คน]
  ค่าสมัคร   1,600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • ระยะทาง 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาไม่เกิน 4.30 ชั่วโมง)

 • C : ระยะทาง 100 กม. (ไม่รับเสื้อ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร        27 คน
 • C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อ Road Classic) [รับสูงสุด 157 คน]
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร      160 คน
 • C : ระยะทาง 100 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro) [รับสูงสุด 7 คน]
  ค่าสมัคร   1,600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • ระยะทาง 60 กิโลเมตร (ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง)

 • D: ระยะทาง 60 กม. (ไม่รับเสื้อ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อ Road Classic) [รับสูงสุด 163 คน]
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร      164 คน
 • D: ระยะทาง 60 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro) [รับสูงสุด 17 คน]
  ค่าสมัคร   1,600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • ระยะทาง 40 กิโลเมตร (ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง)

 • E: ระยะทาง 40 กม. (ไม่รับเสื้อ)
  ค่าสมัคร      300 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อ Road Classic) [รับสูงสุด 105 คน]
  ค่าสมัคร      650 บาท      จำนวนผู้สมัคร      107 คน
 • E: ระยะทาง 40 กม. (รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro) [รับสูงสุด 1 คน]
  ค่าสมัคร   1,600 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1704195

 

กิจกรรมจักรยาน สิงห์ บางกอกแอร์เวย์ โร้ดคลาสสิค ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สิงห์ปาร์คเชียงราย และ เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจักรยาน รายการ “สิงห์ - บางกอกแอร์เวย์ โร้ดคลาสสิค 2018” (Singha – Bangkok Airways Road Classic 2018) ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้สิงห์ปาร์คเชียงรายเป็นจุดเริ่มต้น และเส้นชัย 

รายการนี้ไม่จำกัดประเภทของจักรยาน ซึ่งเป็นการปั่นจักยานแบบใจเกินร้อย โดยใช้เส้นทางภายในในจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ให้แพร่หลายสู่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ที่สามารถเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเหรียญสิงห์ใจเกินร้อย 
โดยในปีนี้ เราได้แบ่งระยะทาง ดังนี้ 
- ระยะทาง 40 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- ระยะทาง 60 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- ระยะทาง 100 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 4.30 ชั่วโมง
- ระยะทาง 150 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง
- ระยะทาง 180 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง
รูปภาพ

รายละเอียดค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
สมัครร่วมกิจกรรม วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ราคาพิเศษเพียง 500 บาท จากราคาปกติ 650 บาท รับเสื้อ Road Classic มูลค่า 800 บาท ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุนต่างๆอีกมากมาย
และพิเศษ!!! สมัครร่วมกิจกรรมในราคา 1,450 บาท จากราคาปกติ 1,600 บาท รับเสื้อรุ่นพิเศษ Road Classic Pro ราคา 2,850 บาท ฟรีทันที พร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม พร้อมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุนต่างๆอีกมากมาย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้เท่านั้น

และท่านสามารถสมัครร่วมกิจกรรมโดยไม่รับเสื้อ ราคา 300 บาท รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ, อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม และลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ เช่นกัน

รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพรูปภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- Officail Line Account : @singhaparksports
Facebook fanpage : singhabangkokairwaysroadclassic

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.