Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

192 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง09 กันยายน 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย02 กันยายน 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย03 กันยายน 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • เสือภูเขาชาย / MTB Male
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • เสือภูเขาหญิง / MTB Female
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • เสือหมอบชาย / Road Male
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • เสือหมอบหญิง / Road Female
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1729107

ขอเรียนเชิญนักปั่นเข้าร่วมงานแข่งขันจักรยานทางเรียบ
"Pong Bike ใจเกินร้อย ครั้งที่ 3" อ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ.ชลบุรี

>>ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงในเขตพัทยา
2. เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และปรองดองในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันในชีวิตประจำวัน

สถานที่จัดงาน
- ณ ศาลาเอนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กำหนดการ 
วันที่ 9 กันยายน 2561
6:30-7:50 ลงทะเบียน รับเสื้อ รับเบอร์ รับประทานอาหารเช้า
8:00 พิธีการ กล่าวรายงาน
8:30 ปล่อยตัว เสือหมอบชาย เสือภูเขาชาย เสือหมอบหญิง เสือภูเขาหญิง และ VIP ตามลำดับ
10:00 - 12:00 นักปั่นทยอยกลับเข้าเส้นชัย รับประทานอาหารกลางวัน จบงาน

รายละเอียด
- ระยะทาง 55 กิโลเมตร
- ประเภทการแข่งขัน
1. รุ่นเสือภูเขาชาย รางวัลถ้วยอันดับ 1-5 ถ้วยใจเกินร้อยสำหรับ นักปั่นที่เข้าอันดับ 6-70 ค่าสมัคร 500 บาท
2. รุ่นเสือภูเขาหญิง รางวัลถ้วยอันดับ 1-3 ถ้วยใจเกินร้อยสำหรับ นักปั่นที่เข้าอันดับ 4-20 ค่าสมัคร 500 บาท
3. รุ่นเสือหมอบชาย รางวัลถ้วยอันดับ 1-5 ถ้วยใจเกินร้อยสำหรับ นักปั่นที่เข้าอันดับ 6-70 ค่าสมัคร 500 บาท
4. รุ่นเสือหมอบหญิง รางวัลถ้วยอันดับ 1-3 ถ้วยใจเกินร้อยสำหรับ นักปั่นที่เข้าอันดับ 4-20 ค่าสมัคร 500 บาท
5. รุ่น VIP มีถ้วยรางวัลทุกท่าน ค่าสมัคร 1,000 บาท

***มีถ้วยรางวัลพิเศษ สำหรับทีม หรือชมรม ที่ส่งนักปั่นมากที่สุด 3 อันดับ***

กติกา
ห้ามใช้ Aero Bar ในทุกรุ่นการแข่งขัน
เสือภูเขาให้ใช้โช็คในการแข่งขันเท่านั้น (หากเป็นแบบตะเกียบหรือรถ Hybird จะต้องแข่งในรุ่นเสือหมอบ)

ไซส์เสือที่มี S/M/L/XL/XXL (ครบตามจำนวนผู้สมัครล่วงหน้าแล้ว ผู้ที่สมัครหลังๆอาจได้ไซส์ไม่ตรงที่สั่งไว้)

บริการ
- เจ้าหน้าที่ห้ามรถและปิดกั้นตามจุดอันตรายตลอดเส้นทาง
- อาหารเช้า (ปาท่องโก๋-ข้าวต้ม-กาแฟ), อาหารเที่ยง, น้ำดื่ม, และผลไม้
- รถเซอร์วิส+มาแชล ดูแลตลอดเส้นทาง
- หน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และ รถนำขบวนนักกีฬา
- จุดบริการน้ำ 3 จุดระหว่างเส้นทางการปั่น

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่
1. เทศบาลตำบลโป่ง ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
2. ร้านจักรยาน ช.นำชัย โทร.061-698-9392
3. สมาคมจักรยานเมืองพัทยา
4. สมัครผ่านเว็บ event.Thaimtb.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. 038-078953-151 กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง
2. 095-608-5896 นายอนุขา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง

_20180622_102736-01.jpeg

19961437_1624682294233102_6453514106676286665_n.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.