Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง05 สิงหาคม 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย31 กรกฎาคม 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย31 กรกฎาคม 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,200 คน
Event Route
 • วิ่ง เบิกไพร(ครอส คันทรี่) ระยะทาง 15 กิโลเมตร

 • ชาย อายุไม่เกิน 18
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ชาย อายุ 19-29ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ชาย อายุ 30-39ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ชาย อายุ 40-49ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ชาย อายุ 50-59ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ชาย อายุ 60ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • หญิง อายุไม่เกิน 18
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • หญิง อายุ 19-29ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • หญิง อายุ 30-39ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • หญิง อายุ 40-49ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • หญิง อายุ 50-59ปี
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • หญิง อายุ 60ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ปั่น เบิกไพร ระยะทาง 40 กิโลเมตร

 • ทั่วไปชาย
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • ทั่วไปหญิง
  ค่าสมัคร      400 บาท
 • สมัครทั้ง2ประเภท ทั้ง วิ่ง และ ปั่น ราคาพิเศษ 600 บาท

 • ชาย อายุไม่เกิน 18
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • ชาย อายุ 19-29ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • ชาย อายุ 30-39ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • ชาย อายุ 40-49ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • ชาย อายุ 50-59ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • ชาย อายุ 60ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • หญิง อายุไม่เกิน 18
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • หญิง อายุ 19-29ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • หญิง อายุ 30-39ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • หญิง อายุ 40-49ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • หญิง อายุ 50-59ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท
 • หญิง อายุ 60ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      600 บาท
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1731926

 

“วิ่ง ปั่น เบิกไพร ช่องเขาขาด ประจำปี 2561” (ECO Activities) 
ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี

วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 
สถานที่จัดการแข่งขัน : กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการการแข่งขัน

วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561
สถานที่ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

10.00 น. - นักกีฬาเริ่มลงทะเบียนรับอุปกรณ์ / เบอร์การแข่งขัน 
- เปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน
16.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรม
- ประชุมชี้แจงการแข่งขัน แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม 
ณ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
18.00 – 19.00 น. - นักกีฬารับประทานอาหารร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
สถานที่ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

06.00 น.- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงในบริเวณพิธี 
06.30 น.- เริ่มปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม “วิ่ง เบิกไพร” 
08.30 น.- พิธีมอบถ้วยรางวัลกิจกรรม “วิ่งเบิกไพร”
09.00 น.- เริ่มปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรม “ปั่น เบิกไพร”
08.00 – 11.00 น.- บริการอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10.30 น.- พิธีมอบถ้วยรางวัลกิจกรรม “ปั่น เบิกไพร”
12.00 น.- ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งวิ่ง เบิกไพร และปั่น เบิกไพร ท่านสุดท้ายเข้าถึงจุดสิ้นสุดการแข่งขัน
- พิธีปิดกิจกรรม
 


 

 

T-shirt (002)-2.jpg

 

Jersey800.jpg


อัตราค่าสมัคร
วิ่ง เบิกไพร(ครอส คันทรี่) ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
-400 บาท + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน จำกัด 800 ท่าน
ปั่น เบิกไพร ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
-400 บาท + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน จำกัด 400 ท่าน

ของรางวัลอื่นจากผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกมากมาย 
-ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามลำดับ 
-นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่าน 

การแบ่งกลุ่มอายุและประเภทการแข่งขัน 

วิ่ง เบิกไพร(ครอส คันทรี่) ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
-ชาย อายุไม่เกิน 18, 19 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 ขึ้นไป
-หญิง อายุไม่เกิน 18, 19 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 ขึ้นไป
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลตามอันดับ 

 

Course Map (002).jpg


ปั่น เบิกไพร ระยะทาง 40 กิโลเมตร
-ทั่วไปชาย (ไม่จำกัดอายุ)
-ทั่วไปหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-10 ในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลผู้พิชิต พร้อมเสื้อผู้พิชิต “เบิกไพร ช่องเขาขาด”

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับจากค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
-เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน
-เสื้อผู้พิชิต “เบิกไพร ช่องเขาขาด” เฉพาะท่านที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-10 คนแรกในแต่ละประเภท(ชาย-หญิง) 
-หมายเลขสำหรับแข่งขัน 
-อาหารว่างช่วงเย็นก่อนวันแข่งขัน 
-น้ำดื่มและเกลือแร่ตลอดการแข่งขัน (โปรดเตรียมภาชนะสำหรับรับบริการในจุดบริการน้ำดื่ม)
-อาหารกลางวันในวันแข่งขัน
-บริการหน่วยพยาบาล และรถพยาบาลเคลื่อนที่

หมายเหตุ: 
กิจกรรมการแข่งขัน “วิ่ง ปั่น เบิกไพร ช่องเขาขาด” ขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะและลดการใช้พลาสติก่อยสลายยาก ด้วยการเตรียมภาชนะบรรจุน้ำเพื่อรับน้ำดื่มในจุดบริการน้ำระหว่างแข่งขัน ขอเรียนให้ท่านทราบว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ให้บริการท่านด้วยภาชนะที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายง่าย อาทิ ภาชนะกระดาษ ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ 

##############################################

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.