Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

140 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง30 กันยายน 2561
 • รับสมัครวันสุดท้าย28 กันยายน 2561
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย28 กันยายน 2561
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • รุ่น A เสือหมอบชาย ระยะทาง 70 กม.
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น B เสือหมอบหญิง ระยะทาง 70 กม.
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น C เสือภูเขาชาย ระยะทาง 50 กม.
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น D เสือภูเขาหญิง ระยะทาง 50 กม.
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • รุ่น V.I.P. ระยะทาง 10 กม. (สามารถลงรุ่นแข่งขันได้)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1729338

 

>>ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานการกุศล <<
“ปั่น ปัน รัก”เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รายได้ทั้งหมด มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล 
 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3. สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับคนพิการ
4. รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีสุขภาพดีโดยการขี่จักรยาน


สถานที่จัดการแข่งขัน
- จุดปล่อยตัว และเข้าเส้นชัย หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 35 หมู่ 1 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110 
 

รายละเอียดงาน ปั่น ปัน รัก เพื่อน้อง ครั้งที่ 2
ค่าสมัคร 500 บาท รับถ้วยใจเกินร้อย
ค่าสมัคร V.I.P.1,000 บาท รับถ้วยวีไอพี และสามารถลงแข่งขันรุ่นอื่นได้
*** ผู้ที่เข้าอันดับ 1-10 จะได้รับถ้วยอันดับ พร้อมเงินรางวัล ที่ 1 จำนวน 1,500 บาท ที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ที่ 3 และ 4 จำนวน 500 บาท ส่วนลำดับที่ 5-10 ไม่มีเงินรางวัล

รุ่นและประเภทการแข่งขัน (ผู้ที่เข้าอันดับ 1-4 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5-10 รับถ้วย ไม่มีเงินรางวัล)
1.รุ่น A เสือหมอบชาย ระยะทาง 70 กม. 
2.รุ่น B เสือหมอบหญิง ระยะทาง 70 กม. 
3.รุ่น C เสือภูเขาชาย ระยะทาง 50 กม. 
4.รุ่น D เสือภูเขาหญิง ระยะทาง 50 กม.
5.รุ่น V.I.P. ระยะทาง 10 กม. (ไม่มีการแข่งขัน แต่สามารถไปลงแข่งขันรุ่นอื่นได้) 

เส้นทางการแข่งขัน
>>>จุดปล่อยตัวและเส้นชัยจุดเดียวกัน<<< คือ หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ 35 ม.1 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
- เส้นทางการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
จุดปล่อยตัว เสือภูเขาและเสือหมอบ หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ทางหลวงหมายเลข 205 (เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านหมี่-อำเภอโคกสำโรง) ตรงไปทางอำเภอบ้านหมี่ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกสะพานบ้านกล้วย ตรงไปตามถนนหมายเลข 3196 (สายคันคลอง)
*เสือภูเขาเลี้ยวซ้ายไปทางถนนหมายเลข 3024 (ไปทาง อบต.หนองทรายขาว) ตรงไปจนถึงถนนหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วเลี้ยวซ้าย ไปทาง อำเภอโคกสำโรง ไปตามเส้นทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
**เสือหมอบตรงไปจนถึงสี่แยกชลประทานที่ 10 โคกกระเทียม แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกชลประทานที่ 10 โคกกระเทียม ไปทางเส้นทางหมายเลข 3019 จากนั้น ตรงไปจนถึงแยกไฟแดงเทศบาลตำบลเขาพระงาม แล้วเลี้ยวซ้ายไปทาง อำเภอโคกสำโรง ไปตามเส้นทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
เมื่อถึงสี่แยกไปรษณีย์ โคกสำโรง เลี้ยวซ้ายตรงไป สี่แยกจารึกล้อม แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านหมี่ ตามถนนหมายเลข 205 เข้าเส้นชัย หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ
***VIP ปล่อยตัว หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ทางหลวงหมายเลข 205 (เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านหมี่-อำเภอโคกสำโรง) ตรงไปทาง ถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง เมื่อถึงโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก กลับรถแล้วกลับเข้าเส้นชัยทางเดิม
...........................................................................................................................................................................

เส้นทางปลอดภัยเนื่องจากวนซ้ายตลอด มีป้ายกำกับ มีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรอำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอเมือง และอาสาจากมูลนิธิสว่างอริโยบ้านหมี่ กู้ภัยโคกสำโรง พร้อมทีมมาแชลจากชมรมจักรยานบ้านหมี่และโคกสำโรงไบค์ การตัดสินจากกล้องพร้อมภาพสวยๆตลอดงานจากชมรมถ่ายภาพบ้านหมี่

เปิดลงทะเบียน รับ race pack 
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น- 19.00 น 
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น.-07.30 น. 
>>> ปล่อยตัวเสือหมอบชาย เวลา 08.00 น. <<< 
>>> ปล่อยตัวเสือหมอบหญิง เวลา 08.05 น. <<< 
>>> ปล่อยตัวเสือภูเขาชาย เวลา 08.10 น. <<< 
>>> ปล่อยตัวเสือภูเขาหญิง เวลา 08.15 น. <<< 
>>> ปล่อยตัว V.I.P. เวลา 08.20 น. <<< 
***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

บริการ อาหารเช้า/เที่ยง/น้ำ/ผลไม้ 

กติกาการแข่งขัน
ห้ามใช้ Aero Bar ในทุกรุ่นการแข่งขัน
เสือภูเขาให้ใช้โช็คในการแข่งขันเท่านั้น (หากเป็นแบบตะเกียบหรือรถ Hybird จะต้องแข่งในรุ่นเสือหมอบ

วิธีการรับสมัคร 

ค่าสมัคร 500 บาท V.I.P. 1,000 บาท 
1. สมัครได้ที่ event.thaimtb.com ปั่น ปัน รัก เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 (รายละเอียด/สมัครออนไลน์)
2. เพจ Facebook:"โครงการปั่นจักรยานปั่น ปัน รัก เพื่อน้อง" แจ้งชื่อและรุ่นการแข่งขัน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านหมี่ ชื่อบัญชี โครงการปั่นปันรัก เพื่อน้อง เลขที่บัญชี 112-0-26895-8
3. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 35 ม.1 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โอนเงิน

ที่พักใกล้เคียง
-วังกาแฟโฮมสเต ห่างจาก ที่จัดงาน 2.5 กม.โทร 082-6969465
-โก๊ะจังรีสอร์ท ห่างจาก ที่จัดงาน 6.5 กม โทร 081-9918805
-ลายน้ำกาเด้น รีสอร์ท ห่างจาก ที่จัดงาน 8.0 กม โทร 086-6696464
-ป 4 รีสอร์ท ห่างจาก ที่จัดงาน 8.2 กม โทร 036-471077
-ป 4 รีสอร์ท 2 ห่างจาก ที่จัดงาน 13.0 กม โทร 080-6626675
-เอนกายวิลล่า ห่างจาก ที่จัดงาน 14.0 กม โทร 084-4354649

 

 

สถานที่ท่องเที่ยงใกล้เคียง 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://travel.kapook.com/view142794.html
1. ศาลพระกาฬ (ห่างจากสถานที่จัดงาน 39 กม.)
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ภายในประดิษฐานเจ้าพ่อพระกาฬ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืน สร้างด้วยศิลาแลง 2 องค์ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไป ภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้ บริเวณโดยรอบศาลพระกาฬปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงมากมาย จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของทางจังหวัด และเมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาล ลิงเหล่านั้นก็ได้เข้ามากินอาหาร ต่อมากลายเป็นความเคยชินของลิง และความคุ้นเคยของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไปโดยปริยาย

2. พระปรางค์สามยอด (ห่างจากสถานที่จัดงาน 39 กม.)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี โดดเด่นด้วยลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทเขมรในศิลปะบายน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเป็นปราสาทปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สังเกตได้ว่าปราสาทประธานจะมีความสูงมากกว่าอีก 2 องค์
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งยังมีการประดับประดาส่วนต่าง ๆ ของปราสาทด้วยปูนปั้น หลังจากที่เสร็จสิ้นการไหว้ศาลพระกาฬแล้ว ว่ากันว่า "พระปรางค์สามยอด" เป็นโบราณสถานที่ทุกคนจำเป็นต้องเดินทางมาแวะเที่ยวและเคารพสักการะกันทุกคน

3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ห่างจากสถานที่จัดงาน 41 กม.)
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟลพบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ถือได้ว่าเป็นวัดใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดดเด่นด้วยพระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นประธานอยู่ตรงกึ่งกลางของพื้นที่ ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานถึงหน้าบัน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงาม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเขมร ภายในองค์ปรางค์มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นรูปพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจดีย์รายและพระปรางค์
นอกจากนี้ภายในวัดท่านสามารถชมวิหารเก้าห้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นวิหารที่มีผนังยาวโดยมีช่วงเสากั้นอยู่รวมเก้าช่วงเสา เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวต่างประเทศ มีความสวยงามและควรค่าต่อการรักษาเป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรีตราบนานเท่านาน

4. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ห่างจากสถานที่จัดงาน 40.3 กม.)
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ชาวเมืองลพบุรีเรียกที่นี่กันจนติดปากว่า "วังนารายณ์" เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2208-2209 ออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส ความสวยงามของที่นี่อยู่ที่ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมตะวันตก โดยความสำคัญของพระราชวังแห่งนี้อยู่ที่สมเด็จพระนารายณ์จะทรงโปรดประทับช่วงตลอดฤดูฝน แต่ภายหลังการเสด็จสวรรคตพระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ และพระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" มาจนถึงปัจจุบัน

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ (ห่างจากสถานที่จัดงาน 40.3 กม.)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายใน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณ และนิทรรศการตามอาคารต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 4 อาคาร ได้แก่ "พระที่นั่งพิมานมงกุฎ" แสดงหลักฐานวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแหล่งโบราณจังหวัดลพบุรี "พระที่นั่งจันทรพิศาล" แสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และโบราณวัตถุ "หมู่ตึกพระประเทียบ" (อาคารชีวิตไทยภาคกลาง) จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนา "พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่" จัดแสดงหนังใหญ่เรื่องรามเกียรติ์ นับเป็นแหล่งโบราณสถานที่น่าแก่การศึกษาและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แก่เยาวชนและผู้ที่มีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

6. ทุ่งทานตะวัน
ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย โดยช่วงที่ดอกทานตะวันเริ่มแย้มกลีบบานอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี นอกจากทุ่งทานตะวันเหล่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดแล้ว ทานตะวันยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งเพื่อรับประทาน และอีกสารพัดประโยชน์ของทานตะวันอีกมากมาย เราจึงเห็นแหล่งปลูกทานตะวันกระจายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด ตั้งแต่ในเขตอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล บริเวณเขาจีนแล ตำบลโคกตูม โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันไปตามเส้นทางเหล่านี้ และแวะถ่ายรูปเพื่อสัมผัสความงดงามได้ตามใจชอบ

7. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง (ห่างจากสถานที่จัดงาน 69.3 กม.)
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าดินดำ ภายในมีน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก แต่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกที่อื่น ความพิเศษของน้ำตกอยู่ที่ต้นธารน้ำตก เพราะปกติมักจะอยู่บนภูเขาสูง แต่ที่นี่กลับปรากฏว่าต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้เป็นเพียงตาน้ำขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน และไหลคดเคี้ยวมาตามทางลาด และรวมตัวกันที่อ่างเก็บน้ำ จนไหลเอ่อจากต้นน้ำตกลงมาปะทะกับหินผา เกิดเป็นน้ำตกกว้างที่ลดหลั่นดูสวยงามเป็นทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ นอกเหนือไปจากความงดงามของน้ำตกแล้ว ที่นี่ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นปกคลุมมากมาย มีหินงอก หินย้อย เกิดขึ้นหลายแห่ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

8. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (ห่างจากสถานที่จัดงาน 78.5 กม.)
ตั้งอยู่บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากคุณประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เพราะมีจุดชมวิวริมอ่างเก็บน้ำ พิพิธภัณฑ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสันเขื่อน ล้วนแล้วแต่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่รถไฟจอดอยู่เหนือเขื่อน ในลักษณะทางรถไฟที่คดโค้งให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟลอยอยู่เหนือน้ำ เราจึงเห็นนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อยหยิบกล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพความสวยงามเหล่านั้นเอาไว้ ตลอดจนร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก รถนำชมวิวทิวทัศน์ บ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์ เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

9. บ้านหลวงรับราชทูต (ห่างจากสถานที่จัดงาน 36.9 กม.)
บ้านหลวงรับราชทูต หรือบ้านหลวงวิชาเยนทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านที่ก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐ มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีกำแพงล้อมโดยรอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือด้านทิศตะวันตก เป็นตึก 2 ชั้นหลังใหญ่ 1 หลัง และอาคารชั้นเดียวแคบยาว มีซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม, พื้นที่ตรงกลาง มีฐานสิ่งก่อสร้าง สันนิษฐานว่าเป็นหอระฆัง และมีโบสถ์คริสตศาสนา พร้อมกับซุ้มประตูทางเข้ารูปจั่ว และด้านทิศตะวันตก มีกลุ่มอาคารใหญ่ 2 ชั้น ซึ่งมีบันไดทางขึ้นเป็นรูปครึ่งวงกลม ซุ้มประตูก็เป็นโค้งครึ่งวงกลมด้วยเช่นกัน
ในอดีตที่นี่เป็นสถานที่รับรองเอกอัครราชทูตจากฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ได้เคยพำนักอยู่ที่นี่ จึงเรียกกันว่าบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ปัจจุบันที่นี่หลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังเห็นโครงสร้างต่าง ๆ อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.


10. สวนสัตว์ลพบุรี (ห่างจากสถานที่จัดงาน 37.2 กม.)
ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เป็นสวนสัตว์ที่อนุรักษ์โครงสร้างแบบดั้งเดิมตั้งแต่อดีตไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ของชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง ดังจะเห็นได้จากเสาไฟฟ้าสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่อส่งน้ำสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี ภายในสวนสัตว์มีอาณาบริเวณกว้างขวางและร่มรื่น น่าจะเป็นที่ถูกใจเหล่าบรรดาคุณน้องหนูที่อยากรับชมและสำรวจชีวิตสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เช่น กวาง ลิง เสือโคร่ง เสือดาว กระต่าย เต่า ช้าง จิงโจ้ เป็นต้น รวมถึงทางสวนสัตว์ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก ทั้งเวทีการแสดงความสามารถของลิงอุรังอุตัง (ซึ่งเป็นดาวเด่นแห่งสวนสัตว์ลพบุรี) การสาธิตการจับงู การขี่ม้า การให้นมแพะ เหล่านี้เป็นสีสันที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความสนุก และความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ราคาบัตรผู้ใหญ่ 30 บาท เด็กโต 20 บาท เด็กเล็ก 10 บาท (สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 036 413 551)

11.วัดห้วยแก้ว ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี(ห่างจากสถานที่จัดงาน 14.4 กม.)
พระเจดีย์กลางสระน้ำ ศิลปะแบบขอม ปาฎิหาร์ยของพญานาค

12.“เขาวงพระจันทร์” (ห่างจากสถานที่จัดงาน 33.7 กม.)
ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรี บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขา 3,790 ขั้น มีความยาว 1,680 เมตร และยังมีบันไดขึ้นต่อไปได้อีก 180 ขั้น รวมแล้วมีบันไดขึ้นเขาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 4,000 ขั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

แนบไฟล์

ศาลพระกาฬ.jpg

1.ศาลพระกาฬ

พระปรางค์สามยอด.jpg

2. พระปรางค์สามยอด

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ.jpg

3.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์.jpg

4.พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์.jpg

5.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

ทุ่งทานตะวัน.jpg

6.ทุ่งทานตะวัน

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง.jpg

7. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

เขื่อนป่าสัก.jpg

8. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

บ้านหลวงรับราชทูต.jpg

9. บ้านหลวงรับราชทูต

สวนสัตว์ลพบุรี.jpg

10. สวนสัตว์ลพบุรี

วัดห้วยแก้ว.jpg

11.วัดห้วยแก้ว

วัดวงพระจันทร์.jpg

12.วัดเขาวงพระจันทร์

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.