Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

172 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ผู้สมัคร หลังวันที่ 30 กันยายน...จะไม่สามารถระบุขนาดเสื้อ XS / XXL ได้ค่ะ

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 28 ต.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 13 ต.ค. 2561 เวลา 07:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

เส้นทาง A ระยะทางโดยประมาณ 55 - 60 กม.

เส้นทาง A รุ่นทั่วไป500 บาท 0 คน
เส้นทาง A รุ่น VIP1,000 บาท 0 คน

เส้นทาง B ระยะทางโดยประมาณ 20 - 25 กม.

เส้นทาง B รุ่นทั่วไป500 บาท 0 คน
เส้นทาง B รุ่น VIP1,000 บาท 0 คน
Event Description
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม/หมายกำหนดการ/เส้นทาง ล่าสุดได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/samutsongkhramcyclingclub/

 

“ปั่น เพื่อ น้อง เด็กพิเศษ”

วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561 ปล่อยตัวเวลา 07.00น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

จัดโดย ชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

การสมัคร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1.สมัครทางออนไลน์
2.สมัครด้วยตนเองได้ที่ ร้านกีกลการ จ.สมุทรสงคราม

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมสร้างอาคารฟื้นฟูบำบัดอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการและมอบเงินสนับสนุนใช้จ่ายในการศึกษา

         @ค่าสมัครประเภท "ทั่วไป" ท่านละ 500บาท (เสื้อ+ของที่ระลึกพิเศษ)

         @ค่าสมัครประเภท "VIP" ท่านละ 1,000บาท (ถ้วยรางวัล+เสื้อ+ของที่ระลึกพิเศษ)

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกเส้นทางได้ 2ระยะ ดังนี้
1. เส้นทาง A ระยะทางโดยประมาณ 55 - 60 กม.
2. เส้นทาง B ระยะทางโดยประมาณ 20 - 25 กม.

 

ทางผู้จัดมีถ้วยรางวัลพิเศษ ดังนี้
1.รางวัลทีมที่ส่งนักปั่นจำนวนมาก จำนวน 5 รางวัล
2.รางวัลแต่งกายแฟนตาซีโดดเด่น จำนวน 5 รางวัล
3.รางวัล ผู้สูงอายุ-หญิง จำนวน 1 รางวัล
4.รางวัล ผู้สูงอายุ-ชาย จำนวน 1 รางวัล
5.รางวัล อายุน้อยที่สุด-หญิง จำนวน 1 รางวัล
6.รางวัล อายุน้อยที่สุด-ชาย จำนวน 1 รางวัล
7.รางวัลนักปั่นที่น้ำหนักมากที่สุด-หญิง จำนวน 1 รางวัล
8.รางวัลนักปั่นที่น้ำหนักมากที่สุด-ชาย จำนวน 1 รางวัล

 

 

 

601623.jpg

 

601621.jpg

 

601622.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.