Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

882 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

จัดงานวันที่ 9 ธันวาคม ตามกำหนดการเดิม <ปิดการรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561>

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง09 ธ.ค. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย05 พ.ย. 2561 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด2,000 คน
Event Route
  • สาย A ระยะทาง 80 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร      477 คน
  • สาย B ระยะทาง 30 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร      520 บาท      จำนวนผู้สมัคร      405 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1742188&

 

ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4 “แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง”

 

ความเป็นมาของโครงการ
ชมรมจักรยานอุทัยธานีและชาวจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมการจัดงาน ปั่นชมเมืองพระชนกจักรีมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2558 ได้จัดครั้งที่ 1 ปี 2559 จัดครั้งที่สอง และปี 2560 จัดครั้งที่ 3 และประสบผลสำเร็จเรื่อยมา โดยครั้งล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปั่นชมเมืองพระชนกจักรีครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมากว่าสองพันคน ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งทางชมรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว และเพื่อช่วยเหลือชุมชน แต่ละครั้งเราได้นำเงินรายได้จากค่าสมัครการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสมทบทุนในการสาธารณะประโยชน์ เช่นการจัดงานครั้งที่สามที่ผ่านมาเราได้นำเงินรายได้จากกิจกรรม จัดซื้อเครื่องมือตัดถ่างเพื่อมอบให้มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีนำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในปี 2561 โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานีได้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทางชมรมจักรยานอุทัยธานีและชาวจังหวัดอุทัยธานีจึงเล็งเห็นความสำคัญในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีแห่งรัชสมัยของรัชกาลที่ 10 เป็นปี "แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง" 
ดังนั้นโครงการ ปั่นชมเมืองพระชนกจักรีครั้งที่ 4 "แผ่นดินธรรม สู่แผ่นดินทอง" จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อร่วมสืบสานปณิธานล้านความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยจะนำเงินรายได้จากผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี


วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี
2 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัด
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจกับสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้
สถานที่จัดกิจกรรม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
วันที่ 8 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.30น.ถึง 19.00น.
วันที่ 9 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.00น.ถึง 07.15น. 
มีอาหารมื้อเช้า และมื้อกลางวัน ไว้บริการนักปั่นทุกท่าน

 

เส้นทางปั่นสองเส้นทาง 
สาย A ระยะทาง 80 กิโลเมตร(ปล่อยตัว 08.05น.)

สาย B ระยะทาง 30 กิโลเมตร(ปล่อยตัว 08.30น.)
หมายเหตุ : งานปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพไม่มีผลการแข่งขัน

S__27697180.jpg
 

S__27697177.jpg


ในปีนี้ทางผู้จัดไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันแต่จะส่งเสริมเพื่อให้คนมาออกกำลังกาย ทางผู้จัดได้จัดทำรางวัลพิเศษดังนี้

1. Big team ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท (ทีมที่มีผู้มาปั่นเยอะที่สุด)
2. อาวุโส OK ไม่จำกัดเพศ ได้รับเงินสด 1,000 บาท (นักปั่นอายุเยอะที่สุด)
3. อายุน้อย ใจสู้ ไม่จำกัดเพศ ได้รับเงินสด 1,000 บาท (นักปั่นอายุน้อยที่สุด) 

4. มาไกล เอาไปเลย ไม่จำกัดเพศ ได้รับเงินสด 1,000 บาท (นักปั่นมาไกลที่สุด)

หมายเหตุ การแจกรางวัล คณะกรรมการคัดเลือกจากผู้สมัครปั่นภายในลานกิจกรรม ภายในงาน

 

รายละเอียดเรื่องการสมัคร
ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อ “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4”
ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึก “ปั่นชมเมืองพระชนกจักรี ครั้งที่ 4”
กำหนดการณ์รับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561


 

แบบเสื้อ3D.jpg

 

 

 

 

S__27697176.jpg

 

S__27697181.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.