Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

595 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (12:00) (ไม่มีรับสมัครหน้างาน)

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 18 พ.ย. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 13 พ.ย. 2561 เวลา 12:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด2,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

1.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือหมอบ)
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A: รุ่นทั่วไป Open ชาย 90 Km.300 บาท 0 คน
C รุ่นอายุชาย 30-39 ปี 90 Km300 บาท 0 คน
D รุ่นอายุชาย 40-49 ปี 90 Km.300 บาท 0 คน
E รุ่นอายุชาย 50-59 ปี 90 Km.300 บาท 0 คน
F รุ่นอายุชาย 60 ปีขึ้นไป 90 Km.300 บาท 0 คน

2.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือภูเขา)
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

H รุ่นทั่วไป Open ชาย 90 Km.300 บาท 0 คน
J รุ่นอายุชาย 30-39 ปี 90 Km.300 บาท 0 คน
K รุ่นอายุชาย 40-49 ปี 90 Km.300 บาท 0 คน
L รุ่นอายุชาย 50-59 ปี 90 Km.300 บาท 0 คน
M รุ่นอายุชาย 60 ปีขึ้นไป 90 Km.300 บาท 0 คน

3.ประเภทปั่นจักรยานรุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน)
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

G รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลขึ้นไป 90 Km.300 บาท 0 คน

4.ประเภทการปั่นจักรยานผู้หญิง (เสือหมอบ-ภูเขา)
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

B รุ่นทั่วไปเสือหมอบ Open หญิง 90 Km.300 บาท 0 คน
I รุ่นทั่วไปเสือภูเขา Open หญิง 90 Km.300 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1740292

 

 

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
 

THE RIDER FESTIVAL 2018 #1
18 NOVEMBER 2018 เริ่มเปิดรับสมัคร วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 10 พ.ย. 2561 ค่าสมัคร 300 บาท นักปั่นที่สมัครทุกท่านจะได้เหรียญที่ระลึก THE RIDERS C FESTIVAL 2018 + ชิฟเวลาพร้อมป้ายติดรถ+คูปองอาหาร+ประกันอุบัติเหตุ รับจำนวน 2000 ท่านเท่านั้น
การแข่งขันจักรยานทางเรียบ เสือหมอบ เสือภูเขา ครั้งที่ 1 บนเส้นทางที่เป็นที่นิยมของชาวจังหวัดอุดรธานี 
โดยกำหนดเส้นทางการแข่งขันระยะทาง 90 กิโลเมตร
เส้นทางเริ่ม สตาร์ท ที่ ห้าง 168 แพลตินั่ม จังหวัดอุดรธานี ปล่อยนักกีฬาปั่นจักรยาน โรลิ่งไปที่หน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดอุดรธานี (ประมาณ 2 กิโลเมตร) เพื่อทำการสตาร์ทปล่อยตัว(ผ่านตัวอ่านชิฟ ซิ่งนักปั่นทุกคนต้องผ่าน )นักกีฬาปั่นจักรยานไปตามเส้นทางแข่งขันที่กำหนดไว้ตามแผนที่ และป้ายบอกทาง แล้ววนมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิม บริเวณหน้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดอุดรธานี หลังเข้าเส้นชัยให้นักปั่นทุกท่านคลูดาวน์ กลับมาที่จุดปล่อย ห้าง 168 แพลตินั่ม จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับรางวัลสำหรับนักปั่นที่ติดอันดับ 1-10 ของแต่ล่ะรุ่น และเหรียญรางวัลสำหรับนักปั่นที่ผ่านเข้าเส้นชัยทุกคน พร้อมรับประทานอาหารเครื่องดื่มผลไม้ที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้ให้

วัตถุประสงค์ - เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบทุน พัฒนาการศึกษา
ให้กับโรงเรียน ในจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลค่ายประจักษศิลปคม
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บ
- เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว องค์กรและสังคม
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดอุดรธานี 
ให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ทราบ ถึงสถานที่ ที่กำลังเป็นที่นิยม 
ชื่นชอบของชาวจังหวัดอุดรธานีและนักปั่นจักรยาน คนรักสุขภาพออกกำลังกายในขณะนี้

ซี่งจะแยกประเภทการแข่งขัน ดังนี้ คือ

1.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือหมอบ)
รุ่นแข่งขัน ระยะทาง รางวัลที่1 รางวัลที่2 รางวัลที่3 รางวัลที่4 รางวัลที่5 รางวัลที่6 รางวัลที่7-10
A รุ่นทั่วไป Open ชาย 90 Km. 10,000 8,000 5,000 1,000 1,000 1,000 500
C รุ่นอายุชาย 30-39 ปี 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
D รุ่นอายุชาย 40-49 ปี 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
E รุ่นอายุชาย 50-59 ปี 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
F รุ่นอายุชาย 60 ปีขึ้นไป 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
*หมายเหตุ เสือหมอบชายรุ่น Open มีเงินรางวัลพิเศษ KOM เจ้าภูเขา 3,000 บาท พร้อมเสื้อสำหรับผู้ที่ขึ้นเขาถ้ำงูซวงเป็นคนแรก

2.ประเภทการปั่นจักรยาน(เสือภูเขา)
รุ่นแข่งขัน ระยะทาง รางวัลที่1 รางวัลที่2 รางวัลที่3 รางวัลที่4 รางวัลที่5 รางวัลที่6 รางวัลที่7-10
H รุ่นทั่วไป Open ชาย 90 Km. 10,000 8,000 5,000 1,000 1,000 1,000 500
J รุ่นอายุชาย 30-39 ปี 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
K รุ่นอายุชาย 41-49 ปี 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
L รุ่นอายุชาย 50-59 ปี 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
M รุ่นอายุชาย 60 ปีขึ้นไป 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500 500
*หมายเหตุ เสือภูเขาชายรุ่น Open มีเงินรางวัลพิเศษ KOM เจ้าภูเขา 3,000 บาท พร้อมเสื้อสำหรับผู้ที่ขึ้นเขาถ้ำงูซวงเป็นคนแรก

3.ประเภทปั่นจักรยานรุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน)
รุ่นแข่งขัน ระยะทาง รางวัลที่1 รางวัลที่2 รางวัลที่3 รางวัลที่4 รางวัลที่5 รางวัลที่6-10
G รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลขึ้นไป ระยะทาง 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500

4.ประเภทการปั่นจักรยานผู้หญิง (เสือหมอบ-ภูเขา) 
รุ่นแข่งขัน ระยะทาง รางวัลที่1 รางวัลที่2 รางวัลที่3 รางวัลที่4 รางวัลที่5 รางวัลที่6-10
B รุ่นทั่วไปเสือหมอบ Open หญิง 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500
I รุ่นทั่วไปเสือภูเขา Open หญิง 90 Km. 5,000 3,000 2,000 500 500 500
*หมายเหตุ เสือหมอบ-เสือภูเขาหญิงรุ่น Open มีเงินรางวัลพิเศษ QOM เจ้าภูเขา 3,000 บาท พร้อมเสื้อสำหรับผู้ที่ขึ้นเขาถ้ำงูซวงเป็นคนแรก

กติกาการแข่งขัน
1.ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ(UCI)ฉบับล่าสุดและข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2.ผู้สมัครตามกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการรับรางวัลกรณีชนะการแข่งขัน
3.นักจักรยานต้องสวมหมวกและรัดสายรัดคางระหว่างการแข่งขันหากฝ่าฝืนกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันได้
4.รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานตรงตามประเภทรุ่นการแข่งขัน 
4.1) รุ่นจักรยานเสือหมอบ ให้ใช้รถประเภท Road Bike เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์โดยเด็ดขาด
4.2) รุ่นเสือภูเขาทางเรียบ ให้ใช้รถประเภทเสือภูเขาเท่านั้น ตัวถังและชุดขับเคลื่อนต้องเป็นของเสือภูเขา/ยางขนาดหน้ากว้าง 1.9 ขึ้นไป/ขนาดวงล้อไม่เกิน 29 นิ้ว/ ใบจานไม่เกิน 48 ฟัน /ไม่จำกัดเฟืองหลัง /ห้ามใส่ตะเกียบ / ห้ามติดแอร์โร่บาร์ 
4.3) รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไปใช้ได้ทั้งเสือหมอบและเสือภูเขาตามกติกาข้อ 4.1 และ4.2 เท่านั้น
5.ห้ามมิให้นักแข่งดร๊าฟกับกลุ่มนักแข่งที่ไม่ใช่รุ่นตนเองโดยเด็ดขาด จะต้องอยู่ในรุ่นของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถอยู่ในกลุ่มตนเองได้ต้องแข่งขันต่อด้วยตนเอง โดยไม่ดร๊าฟกลุ่มรุ่นอื่น 
6.เพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้รถยนต์หรือจักรยานยนต์เซอร์วิสของแต่ละทีม เข้าแทรกในขบวนเพื่อให้น้ำ เซอร์วิส ต้องให้ตามท้ายและนักแข่งแยกตัวออกมาตามหลักสากลเท่านั้น
7.ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับชิฟและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน
8.การปล่อยตัวจะปล่อยตัวแบบแยกประเภทโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ปล่อยตัวห่างกันกลุ่มละ 5 นาที
9.ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลมาแชลพร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารและมีจุดให้น้ำเป็นระยะๆ
10.รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
11.ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
12.ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
13.ผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่น ต้องปั่นครบระยะทางที่กำหนดภายในเวลา 4 ชั่วโมง
14.การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 15 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้ ถ้าการประท้วงไม่เป็นจริงทางผู้จัดการแข่งขันจะยึดเงินประกัน)
15.การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

เป้าหมาย นักปั่นจักรยานเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,000 คน ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะมีชิฟจับเวลาทุกคน พร้อมกับประกันอุบัติเหตุ(0-65) ผู้แข่งขันต้องเข้าเส้นชัยภายในเวลา 4 ชม.หลังจากปล่อยตัว สำหรับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลตามลำดับที่ทางทีมงานเตรียมจัดไว้

กำหนดการงาน THE RIDER FESTIVAL 2018 

วัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
13.00น.- 18.00น.ลงทะเบียนเพื่อขอรับชิฟหมายเลขBIBและป้ายติดจักรยานที่ห้าง168แพลตินั่มจังหวัดอุดรธานี
- หลักฐานที่ต้องเตรียมมาลงทะเบียนเพื่อขอรับชิฟหมายเลข BIB และป้ายติดจักรยาน
ประกอบด้วย บัตรประชาชน สลิปการโอนเงิน และ เลขที่ BIB ที่สมัครผ่านทาง ThaiMTB
(หากมารับแทนให้แสดงบัตรผู้ที่มารับแทนและลงชื่อเบอร์ผู้รับแทน)
หมายเหตุ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 66 ปีขึ้นไปจะไม่มีประกันอุบัติเหตุ และทางทีมงานจะคืนเงินประกันให้ 50 บาทในวันที่ลงทะเบียน


****ทางทีมงานเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นวันอาทิตย์จะไม่มีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น****

************ปิดรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 2561 ไม่มีรับสมัครหน้างาน************

วัน อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
05.00- 07.30 น.รายงานตัว เตรียมความพร้อม บริเวณ ห้าง 168 แพลตินั่มจังหวัดอุดรธานี(ไม่มีการรับสมัครหน้างาน)
07.30 น.เช็คอินนักปั่น บริเวณ ห้าง 168 แพลตินั่ม จังหวัดอุดรธานี
07.40 น.ประธานกล่าวเปิดงานTHE RIDERS FESTIVAL2018และให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬาโรลลิ่งไปยังจุดสตาร์ท 
หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 จังหวัดอุดรธานีประมาณ2กิโลเมตรจากบริเวณจัดงานเพื่อจัดกลุ่มปล่อยตัวทีละรุ่นแข่งขัน
08.00 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือหมอบ รุ่น A ทั่วไป Open ชาย ระยะทาง 90 Km.(KOM)
08.05 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือหมอบ รุ่น B ทั่วไป Open หญิงระยะทาง 90 Km. (QOM)
08.10 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือหมอบ รุ่น C ชาย อายุ 30-39 ปี ระยะทาง 90 Km.
08.15 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือหมอบ รุ่น D ชาย อายุ 40-49 ปี ระยะทาง 90 Km.
08.20 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือหมอบ รุ่น E ชาย อายุ 50-59 ปี ระยะทาง 90 Km.
08.25 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือหมอบ รุ่น F ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ระยะทาง 90 Km.
08.30 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา ไม่จำกัดประเภทจักรยานรุ่น G น้ำหนัก 85กิโลขึ้นไประยะทาง 90 Km.
08.35 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือภูเขา รุ่น H ทั่วไปชาย ระยะทาง 90 Km. (KOM)
08.40 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือภูเขา รุ่น I ทั่วไปหญิง ระยะทาง 90 Km. (QOM)
08.45 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือภูเขา รุ่น J ชาย อายุ 30-39 ปี ระยะทาง 90 Km.
08.50 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือภูเขา รุ่น K ชาย อายุ 40-49 ปี ระยะทาง 90 Km.
08.55 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือภูเขา รุ่น L ชาย อายุ 50-59 ปี ระยะทาง 90 Km.
09.00 น.ทีมงานเริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวนักกีฬา จักรยานเสือภูเขา รุ่น M ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ระยะทาง 90 Km.
11.30 น.นักปั่นเริ่มทยอยเข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่นและร่วมรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่ห้าง168แพลตินั่มจังหวัดอุดรธานี
13:00 น.เริ่มประกาศรับรางวัลผู้ชนะในแต่ละรุ่นการแข่งขัน
15.00 น.เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพ สถานที่จัดงาน จุดปล่อยตัวโรลลิ่งและรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่ ห้าง 168 แพลตินั่ม จังหวัดอุดรธานี
จุด Start - Finish หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เขต 1 ทางรอบเมืองจังหวัดอุดรธานี

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/