Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,049 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 27 ม.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 30 พ.ย. 2561 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด2,500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ประเภท A ระยะทาง 75 กิโลเมตร620 บาท 0 คน
ประเภท B ระยะทาง 46 กิโลเมตร620 บาท 0 คน
ประเภท VIP ระยะทาง 11 กิโลเมตร1,020 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1701556

 

 

รูปภาพ


ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลมวกเหล็ก ขอเชิญนักปั่นมาสัมผัสเส้นทางความท้าทายของเทือกเขาดงพญาเย็น ในช่วงลมหนาวสุดท้ายของปี พร้อมชื่นชมความงดงามธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่ามกลางขุนเขา น้ำตก ฟาร์มวัว และเที่ยวงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562 ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในงาน สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 3 “ The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและปลูกจิตสำนึกให้เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยจักรยาน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงานและขับขี่อย่างปลอดภัย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
6. เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สาธารณกุศล ให้แก่ โรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก , อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

วันที่ 4 มีนาคม 2561 ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี นำโดยคุณชูเกียรติ สัจจะไพศาล ได้มอบเงินจากการจัดงาน สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 เพื่อเป็นสาธารณกุศล ให้กับนายแพทย์สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ ผอ. รพ. เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท


รูปภาพ

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,500 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


แบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก
รูปภาพ
รูปภาพ

แผนที่เส้นทางปั่น
รุ่น A : 75 km , รุ่น B : 46 km และ VIP : 11 km

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รายละเอียดกิจกรรม
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยาน ประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา จำนวน 2,500 ท่าน ผู้สมัครทุกท่าน
จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก มีรายละเอียดประเภทดังนี้
1) ประเภท A ระยะทาง 75 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
2) ประเภท B ระยะทาง 46 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
3) ประเภท VIP ชาย-หญิง ระยะทาง 11 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท
ไม่จำกัดชนิดจักรยาน และเลือกปั่นตามอัธยาศัย


การรับสมัคร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,500 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

*** ไม่รับสมัครหน้างาน ***


แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2. ทางผู้จัดงานมีการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นทุกท่าน ในวันปั่น
3. ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการแข่งขัน เช่น เกาะรถยนต์
หรือขับขี่ในลักษณะอันตรายต่อกลุ่ม
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทางร่วมทางแยก)
6. นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ
ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
7. จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น


สวัสดิการในวันจัดงาน

อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , ประกันอุบัติเหตุ


กำหนดการจัดงาน

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
-เวลา 13.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ณ สถานที่จัดงานมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
-เวลา 18.00 - 22.00 น. งาน Cowboy Night ต้อนรับนักปั่นที่บริเวณน้ำตกมวกเหล็ก


วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
-เวลา 05.30 - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม


การลงทะเบียนรับเสื้อ

ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มากับผู้ที่รับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม/เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
คุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ โทร 084-1184679
อาจารย์จำเริญ โล่ห์เงิน โทร 089-9006326
คุณคัมภีร์ พัฒนเวศน์ โทร 084-3104443
ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี โทร 093-1452369
Facebook : ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี http://bit.ly/2hmPb9M 
Facebook : สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 http://bit.ly/2ygyFSw
หรือที่ Line ID : sbc2019

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/