Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

404 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 4 พ.ย. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 31 ต.ค. 2561 เวลา 20:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

A เสือหมอบชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A1 ชาย ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (Open)620 บาท 0 คน
A2 ชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี620 บาท 0 คน
A3 ชาย อายุ 30-39 ปี620 บาท 0 คน
A4 ชาย อายุ 40-49 ปี620 บาท 0 คน
A5 ชาย อายุ 50-59 ปี620 บาท 0 คน
A6 ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป620 บาท 0 คน

B เสือหมอบหญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

ฺB1 หญิง ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (Open)620 บาท 0 คน
ฺB2 หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป620 บาท 0 คน

C เสือภูเขาชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

C1 ชาย ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (Open)620 บาท 0 คน
C2 ชาย อายุต่ำกว่า 18 ปี620 บาท 0 คน
C3 ชาย อายุ 30-39 ปี620 บาท 0 คน
C4 ชาย อายุ 40-49 ปี620 บาท 0 คน
C5 ชาย อายุ 50-59 ปี620 บาท 0 คน
C6 ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป620 บาท 0 คน

D เสือภูเขาหญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

D1 หญิง ทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (Open)620 บาท 0 คน
D2 หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป620 บาท 0 คน

E ล้อโต ระยะทาง 75 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

E ล้อโต ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ620 บาท 0 คน

VIP ระยะทาง 35 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

VIP ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจักรยาน1,000 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1745039

 


โรตารีกันทรลักษ์ปั่นใจเกินร้อยเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 4


สโมสรโรตารีกันทรลักษ์ ภาค 3340 โรตารีสากล ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเรียนเชิญชาวเสือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา ชาย รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือหมอบ หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศปั่นจักรยาน เสือภูเขา หญิง รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

เส้นทางจากศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ระยะทาง 75 กิโลเมตร


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562
2. เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน
4. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ประเภท / รุ่น การแข่งขัน
1. เสือหมอบ A ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
A1 รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) ถ้วยพระราชทานฯ 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,500, 1,200, 1,000, 800, 600 บ.
A2 รุ่น อายุต่ำกว่า 18 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
A3 รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
A4 รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
A5 รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
A6 รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.


2. เสือหมอบ B หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
B1 - รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) ถ้วยพระราชทานฯ 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,500, 1,200, 1,000, 800, 600 บาท
B2 - รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500, 400 บาท


3. เสือภูเขา C ชาย ระยะทาง 75 กิโลเมตร
C1 - รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) ถ้วยพระราชทานฯ 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,500, 1,200, 1,000, 800, 600 บาท
C2 - รุ่น อายุต่ำกว่า 18 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
C3 - รุ่น 30-39 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
C4 - รุ่น 40-49 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
C5 - รุ่น 50-59 ปี 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.
C6 - รุ่น 60 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.


4. เสือภูเขา D หญิง ระยะทาง 75 กิโลเมตร
D1 - รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ (OPEN) ถ้วยพระราชทานฯ 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,500, 1,200, 1,000, 800, 600 บ.
D2 - รุ่น 40 ปี ขึ้นไป 10 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-10 เงินรางวัล 1-5 ดังนี้ 1,000, 800, 600, 500,400 บ.

 

5. ล้อโต E ระยะทาง 75 กิโลเมตร 5 รางวัล
E - ไม่จำกัด เพศไม่จำกัดอายุ 5 รางวัล
* ถ้วยอันดับ 1-5 เงินรางวัล 1-3 ดังนี้ 500, 300, 200 บ.

6. วีไอพี VIP ไม่จำกัด เพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจักรยาน
ได้รับถ้วย VIP ได้รับเสื้อและสามารถร่วมการแข่งขันในรุ่นทั่วไปและชิงถ้วยรางวัลได้ ไม่ต้องลงสมัครเพิ่ม ติดชิปบอกเวลาทุกคัน


กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
- จัดเตรียมสถานที่ ตรวจความเรียบร้อยตามเส้นทางปั่น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
- ตรวจความเรียบร้อยตามเส้นทางปั่นปั่น จุดให้น้ำ จุดบริการต่างๆ
- เวลา 15.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. รับสมัคร ลงทะเบียนล่วงหน้า
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
- สมัครลงทะเบียนหน้างาน เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 07.00 น.
- เวลา 08.00 น. พิธีการ เชิญถ้วยรางวัล ขึ้นแท่นรับฟังคำกล่าว จากผู้จัดงาน กล่าวถึวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประธานกล่าวเปิดงาน
- ปล่อยตัว A เสือหมอบ ชาย
- ปล่อยตัว B เสือภูเขา ชาย
- ปล่อยตัว C เสือหมอบ หญิง
- ปล่อยตัว D เสือภูเขา หญิง
- ปล่อยตัว E ล้อโต ชาย/หญิง
- ปล่อยตัว VIP ชาย/หญิง
- เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป มอบถ้วยรางวัล เกียรติยศ
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
-----------------------
สมัครทาง ThaiMTB.com
ค่าลงทะเบียน
รุ่นทั่วไป 620 บาท VIP 1,000 บาท
 

shirt-2-oct19.jpg

 

 

1.jpg

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ.jpg

 

156639.jpg

23826273_1598217283600579_8996918613267237630_o.jpg

23632798_1596180173804290_8685853402905185793_o.jpg

23632871_1596194247136216_2200233120348672017_o.jpg

23668902_1596179063804401_3177324874987426986_o.jpg

23668981_1596185117137129_3983697246568265019_o.jpg

23674915_1596176613804646_4601156081661320697_o.jpg

23674971_1596200930468881_7594037307391201518_o.jpg

1IMG_4039.jpg

2IMG_4061.jpg

3IMG_4079.jpg

4IMG_4083.jpg

5IMG_4087.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/