Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

143 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

เลื่อนวันจัดงาน จากเดิม 10 พ.ย เป็น 18 พ.ย 2561----- ท่านที่สมัครหลังวันที่ 10 ต.ค.2561 อาจไม่ได้รับเสื้อในวันปั่น

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 18 พ.ย. 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย 13 พ.ย. 2561 เวลา 16:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
กลุ่ม A ระยะทาง 128 กิโลเมตร600 บาท 0 คน
กลุ่ม B ระยะทาง 78 กิโลเมตร600 บาท 0 คน
กลุ่ม C ระยะทาง 40 กิโลเมตร600 บาท 0 คน
กลุ่ม VIP ระยะทาง 40 กิโลเมตร1,000 บาท 0 คน
Event Description
ข้อมูลจากผู้จัดงาน ล่าสุด -> http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1750899

 

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานปั่นวันเดียว เที่ยวสองแผ่นดิน จากกำหนดการเดิมไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่กำหนดไว้เดิม ทางราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีกิจกรรมวันชาติและวันฉลองเอกราช ทำให้ไม่สะดวกที่จะจัดกิจกรรม เพราะสภาพการจราจรในเขตกัมพูชา รวมทั้งมีกิจกรรมเฉลิมฉลองในประเทศ จึงประสานงานขอเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอำเภอกาบเชิง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกาบเชิง สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา สมาคมหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกรุงสำโรง จังหวัดอุดร มีชัย ร่วมจัดงานปั่นสองแผ่นดิน ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ และจัดกิจกรรมสาธารณกุศล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัคร รวมทั้งที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มเติม ไปมอบให้โรงเรียนในกรุงสำโรง จำนวน 6 แห่ง ) โดยแบ่งระยะทาง ดังนี้


1.กลุ่ม A ปั่นระยะทางยาวตลอดเส้นทาง เส้นทาง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง-ด่านช่องจอม-ละลุ (ภูมิประเทศที่คล้ายแพะเมืองผี)-กรุงสำโรง ย้อนกลับเส้นทางเดิม ระยะทาง 128 กิโลเมตร
2. กลุ่มB เส้นทาง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง-ด่านช่องจอม-ละลุ (ภูมิประเทศที่คล้ายแพะเมืองผี)-กรุงสำโรง แล้วนำจักรยานใส่รถบรรทุกเดินทางกลับภายหลังรับประทานอาหารเที่ยง ระยะทาง 78 กิโลเมตร
3.กลุ่ม C ปั่นเส้นทางระยะสั้น ร่วมกับกลุ่ม VIP เส้นทาง ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง-ด่านช่องจอม-ละลุ (ภูมิประเทศที่คล้ายแพะเมืองผี) แล้วนำจักรยานขึ้นรถยนต์บรรทุกไปยังกรุงสำโรง รับประทานอาหารเที่ยงแล้วกลับพร้อมกลุ่มปั่นระยะทางครึ่งเส้นทาง ระยะทางที่ปั่น ระยะทาง 40 กิโลเมตร 
ในการสมัครรบกวนแจ้งด้วยครับว่าจะสมัครปั่นกลุ่มใด เพราะในเบื้องต้นจะได้บริหารจัดการเรืื่่องรถรับ-ส่งให้เพียงพอ


ค่าสมัคร 600 บาท โดยผู้สมัครจะได้รับ
1.เสื้อจักรยานแขนสัั้น 1 มูลค่าสั่งทำตำ่กว่า 1000 ตัว 350 บาท/ ตัว
2.เหรียญที่ระลึก มูลค่าสั่งทำ 60 บาท
3.อาหารเช้า (ข้าวต้ม กาแฟ โอวัลติน)
4.อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
5.น้ำดื่ม
6.รถบรรทุกจักรยาน รถรับส่งกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
7.ได้ร่วมสมทบทุนทำกิจกรรมการกุศลให้กับนักเรียนในพื้นที่กัมพูชา จำนวน 6 โรงเรียน ( มีการจัดพิธีรมมอบให้นักเรียน จำนวน 4 แห่ง จาก 6 แห่ง ผู้ร่วมปั่นสามารถเลือกได้ว่าจะปั่นผ่านเลยไปรอที่จุดพักกลางวัน หรือจะร่วมทำพิธีมอบกับคณะของจังหวัดสุรินทร์ก็ได้)
8.ประกันอุบัติเหตุ


ค่าสมัคร VIP 1000 บาท ได้รับโล่่ประกาศเกียรติคุณที่ระลึก นอกเหนือจากสิ่งของและสิทธิตามข้อ 1-8 
หลังจากประสานงานทาง event thaimtb แล้วคงจะเริ่มรับสมัครนะครับ รับสมัครจำกัดจำนวน 1000 คน กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ครับ 


* ท่านที่สมัครหลังวันที่ 10 ต.ค.2561 อาจไม่ได้รับเสื้อในวันปั่น เพราะทางผู้ผลิตมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้อย่างน้อย 30-40 วัน หากจะต้องจัดส่งเสื้อให้กับท่านภายหลัง ฝ่ายจัดกิจกรรมจะขอความอนุเคราะห์ค่าจัดส่ง 50 บาท / เสื้อ 1 ตัวนะครับ โดยขอรับเงินค่าส่งในวันรายงานตัวครับ


เรียนข้อมูลเกี่ยวกับเสื้อปั่นเพิ่มเติมนะครับ เนื่องจากร้านที่รับผลิตแจ้งว่าจะสามารถผลิตเสื้อได้ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้ 1000 ตัว (สั่งไว้ 1000ตัว) และเนื่องจากเป็นการสั่งล่วงหน้า ขนาดเสื้อจึงสั่งคละ SIZE ดังนั้น
1.ท่านที่สมัครก่อน ชำระเงินไว้ก่อน ทางฝ่ายจัดกิจกรรมจะจัดเสื้อไว้ให้ท่านตามขนาดที่ท่านแจ้ง จนกว่าขนาดเสื้อที่ท่านต้องการจะหมด จึงจะสอบถามว่าท่านต้องการเสื้่อขนาดใกล้เคียง หรือรอใหัทางฝ่ายผู้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
2.ท่านที่สมััคร รวมทั้งชำระเงิน ภายหลังจากที่จัดเตรียมเสื้อให้ผู้สมัคร 1000 ตัวตามข้อ 1.หมดไปก่อนแล้ว ทางฝ่ายจัดงานจะส่งเสื้อให้ท่านทางไปรษณีย์นะครับ 
ดังนัั้น ขอความกรุณาท่านได้สมัครแต่เนิ่น ๆ นะครับ 


- นัทวุฒิ ร้อยศรี-

20180917_160514.jpg

 

ข้อมูลที่พัก
1.ดีดีโฮมรีสอร์ท 450-550 บาท โทร.0801495295 / 0868966868
2.ทราภรณ์รีสอร์ท 350 บาท โทร 0823789458
3.ธารรัชดารีสอร์ท 400 บาท โทร 0862633342
4.มารวย บ้านพักเรือนไทย 500 บาท โทร 0863586126
5.เรืองทองรีสอร์ท 300 บาท 0955965553 / 0953362242
6.วิยะดารีสอร์ท 300 บาท โทร 0896734794
7.นำโชครีสอร์ท 350 บาท โทร 0868685853
8.จันทร์หอม รีสอร์ท 350 โทร 0892826407
9.เจริญทรัพย์ รีสอร์ท 350 บาท โทร 0828602926
10.เรือนไทยช่องจอม 400 บาท โทร 0854192938
11.ศิรินภารีสอร์ท 500-1000 บาท โทร 0906014622 / 0868669235
12.ช่องจอม เลิฟ เลิฟ 300 บาท 0971723400 / 0862631758
13.เจ๊เดือน 300 บาท 0818548561 
14.พวงทอง 350 บาท 0853193177
ที่พักทั้ง 14 แห่ง จะตั้งอยู่ที่ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปล่อยปั่นโรลลิง ประมาณ 8 - 9 กม. หากที่พักเหล่านี้เต็ม สามารถพักได้ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากจุดปล่อยป่นโรลลิง 26 กม. เป็นถนน 4 เลน 19 กม. ส่วน 7 กม.ที่เหลือเป็นราดยางยิ่งสวนทางครับ 

 

สถานที่กางเต๊นท์
1.หน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง (จุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง)
2.โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง ระยะทาง 1 กม.
3.โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ ห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง 600 เมตร
4.ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทย-กัมพูชาห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง 1.5 กม.
5.เขตรักษาพันธ์สัุตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ห่างจากจุดปล่อยตัวปั่นโรลลิง 7 กม.

 

กำหนดการเบื้องต้น
วันที่ 17 พ.ย.2561
09.00-22.00 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ หมายเลข เหรียญที่ระลึก ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง

วันที่ 18 พ.ย.2561 
04.00 - 05.30 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ หมายเลข เหรียญที่ระลึก ณ ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง
06.00- 06.30 น. ปั่นโรลลิงจากที่ว่าการอำเภอกาบเชิง ถึงด่านช่องจอม..13 กม.
06.30- 07.30 น. พิธีเปิดร่วมกันระหว่าง ผวจ.สุรินทร์ กับ ผวจ.อุดรมีชัย
07.30- 09.00 น. ปั่นจากช่องจอม ไปละลุ ระหว่างทางร่วมพิธีมอบสิ่งของให้นักเรียนโรงเรียนภูมิขนาจ 23 ก.ม.จากช่องจอม (กิจกรรมการมอบสิ่งของจะมีอยู่ 3 แห่งในระหว่างทาง แต่ละแห่งจะเป็นจุดให้น้ำ เป็นความสมัครใจของนักปั่นหากจะเข้าร่วมมอบสิ่งของก็สามารถเข้าร่วมได้ หรือหากจะปั่นไปยังจุดต่อไปก็สามารถทำได้ ) หากไม่ต้องการร่วมกิจกรรมสามารถปั่นต่อไปยังละลุซี่งอยู่ห่างจากโรงเรียนอีก 2 ก.ม.
09.00 - 12.00 น.ปั่นจากละลุไปยังกรุงสำโรง เข้าเยี่ยมชมที่่วาการอำเภอกรุงสำโรง รับอาหารกล่อง รับประทานบริเวณที่ว่าการอำเภอ หรือนำไปรับประทานบริเวณอนุเสาวรีย์เอกราชที่สวนสาธารณะของกรุงสำโรง ปั่นจักรยานเยี่ยมชมเมือง ระหว่างทางมีกิจกรรมมอบสิ่งของให้นักเรียนอีก 2 โรงเรียนคือโรงเรียนประถมโกนเกรียล และโรงเรียนมัธยมโกนเกรียล ระยะทางขาไป 78 กม.
14.00 น. ปั่นออกจากกรุงสำโรง ถึงจุดสิ้นสุดที่บริเวณอาคารตลาด OTOP ช่องจอม ระยะทาง ขากลับ 52 กม. แวะชมและซื้อสินค้า

* หมายเหตุ ในการปั่นครั้งนี้
1.จุดที่จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ การเข้าร่วมเป็นไปตามความสมัครใจ เพราะฝ่ายจัดกิจกรรมได้มีผู้แทนจากภาคราชการทำหน้าที่มอบประจำจุดอยู่แล้ว 
2.การจัดขบวนปั่น จะไม่มีการบังคับหยุดในระหว่างเส้นทาง โดยตามเส้นทางจะมี จนท.ใช้จักรยานยนต์อำนวยความสะดวก และมี จนท.บอกเส้นทาง (เส้นทางเป็นทางหลัก ไม่มีจุดแยกจนทำให้ผิดหลง) ที่สำคัญคือ 
(2.1) ให้นักปั่นใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะใช้เส้นทางร่วมกับชาวกัมพูชา และการใช้ถนน เป็นการชิดเลนขวา โดยเฉพาะการเข้าวงเวียนจะต่างจากประเทศไทย
(2.2) นักปั่นจะต้องรออาหารเที่ยง ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรงในระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น. เพราะอาหารเที่ยงจะให้บริการที่จุดเดียว หากไม่เข้ารับอาหารเที่ยงในห้วงเวลาและสถานที่ดังกล่าว จะไม่มีอาหารที่จัดไว้ให้ แต่ผู้เข้าร่วมปั่นสามารถซื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยใช้เงินสกุลบาทของไทย (แต่อาจไม่มีเงินทอนที่เป็นเงินสกุลบาทของไทย)
(2.3) จักรยานที่นำขึ้นรถ ฝ่ายจัดกิจกรรมการปั่น จะจัดคูปองคูสำหรับรถและเจ้าของรถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรถบริเวณด่านชายแดนช่องจอม เพื่อป้องกันปัญหารถสูญหาย

 

DSCF4210.JPG

DSCF4213.JPG

DSCF4215.JPG

DSCF4224.JPG

แนบไฟล์

DSCF4240.JPG

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/