Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

800 คน

ผู้สมัครแล้ว

23 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง02 ธันวาคม 2561
  • รับสมัครวันสุดท้าย25 พฤศจิกายน 2561
  • จ่ายเงินวันสุดท้าย25 พฤศจิกายน 2561
  • รับสมัครทั้งหมด800 คน
Event Route
  • สาย A ระยะทาง 97 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร      320 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
  • สาย B ระยะทาง 65 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร      320 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1751318

 

ชมรมจักรยานขาแข้ง&หนองจอกทีม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
(KHA KHAENG & Nong Chok TEAM Cycling Club)

โดย พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ ประธานชมรมจักรยานขาแข้งทีม และนายประกิจ พุ่มจำปา ประธานชมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลหนองจอกทีม

เรียนเชิญพี่น้องนักปั่นทั้งเสือหมอบและเสือภูเขาทุกท่าน 
*********ร่วมทดสอบพลังกาย + พลังใจ*********

ในงาน “ปั่นเสือพิชิตดอย มรดกโลกห้วยขาแข้ง" 
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อสมทบทุนการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้สังคมของชมรมฯ
2.เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ.บ้านไร่ โดยการใช้จักรยาน
3.เพื่อรณณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้จักรยาน
สถานที่จัดงาน สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

รายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้
งานปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นการปั่นเพื่อสุขภาพไม่มีผลการถแข่งขัน
กำหนดเส้นทางปั่น มี 2 สาย
- สาย A ระยะทาง 97 กิโลเมตร
- สาย B ระยะทาง 65 กิโลเมตร


ในปีนี้ทางผู้จัดไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันแต่จะส่งเสริมเพื่อให้คนมาออกกำลังกาย
รายละเอียดเรื่องการสมัคร
ค่าสมัครทั้งสองเส้นทาง สมัครผ่าน https://event.thaimtb.com/
รับของที่ระลึก "ผ้าทอทอมือ“ 1 ผืน ค่าสมัคร 320 บาท/คน จำนวน 800 ท่าน
ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก"ผ้าทอทอมือ ลายโบราณ “ ท่านละ 1 ผืน 
กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2516 นี้เป็นต้นไป


แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1.ผู้เข้าร่วมปั่นต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2.ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการปั่น แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
3.ห้ามมิไห้ผู้เข้าร่วมปั่นกระทำการที่ก่อไห้เกิดอันตราย เช่น เกาะรถยนต์
4.ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
6.จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่านให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม 

กำหนดการจัดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม2561
16.00 - 18.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก

 

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
05.30 - 07.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก และนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
07.45 น. นักปั่น สาย A ร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
- ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ/กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
08.00 น. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านฯ เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน
- ปล่อยตัวนักปั่น. สาย A ระยะทาง 97 กม.
- ปล่อยตัวนักปั่น สาย B ระยะทาง 65 กม.
12.00 น. นักปั่นเข้าเส้น/รับประทานอาหารมื้อเที่ยง
13.00 น. นักปั่นเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลที่พักในเขตอำเภอบ้านไร่ 
1.โรงแรมอวตาร มิราเคิลส์ โทร 056-596164
2.ห้วยป่าปกรีสอร์ท โทร 056-596001 056-5961512
3.ภูแสงทองรีสอร์ทแอนด์สปา โทร 056-586309-10 084-7628223
4.บ้านสวนรีสอร์ท โทร 056-546310 081-8870923 
5.หมากชีวิตโฮมสเตย์ โทร 081-9720649
6.ภูเคียงเดือนรีสอร์ท โทร 081-7074851
7.ภูตะวันรีสอร์ท โทร 089-9067689
8.พูลสุขรีสอร์ท โทร 089-9121896 084-5920013 084-6243415
9.ปลายฟ้ารีสอร์ท โทร 056-539200 089-9891619
10.ไร่อุ๋ยกื๋อ โทร 085-7266763
11.บ้านไร่ฮิลวัลลเลย์ โทร 084-6886226
12.รัชนีรีสอร์ท โทร 089-6708327 
13.บ้านมดแดง โทร 080-0307713
14.บ้านไร่ชมจันทร์ โทร 089-5126656
15.ร้าน T2T โทร 095-9846209 
16.ทัพหลวงรีสอร์ท์ โทร 081-9911945

 

38902803_266848717475069_840865776633118720_n.jpg

38903779_456053591578707_5713098620203433984_n.jpg

12.jpg

เส้นทาง ปั่นสาย A

13.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.