Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

584 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ขยายวันรับสมัครจนถึงวันที่ 10 มกราคม----ผู้สมัครหลังวันที่ 3 มกราคม..อาจจะได้รับเสื้อไม่ตรงไซค์ หรือ อาจส่งตามภายหลัง

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง03 ก.พ. 2562
 • รับสมัครวันสุดท้าย10 ม.ค. 2562 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • การแข่งขัน ประเภทเสือหมอบ (ระยะทาง 81 กิโลเมตร)

 • A-1 เสือหมอบชาย OPEN (ชิงถ้วยประทาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        34 คน
 • A-2 เสือหมอบชาย อายุ 30 - 39 ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        32 คน
 • A-3 เสือหมอบชาย อายุ 40 - 49 ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        52 คน
 • A-4 เสือหมอบชาย อายุ 50 - 59 ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        49 คน
 • A-5 เสือหมอบชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        29 คน
 • ฺB-1 เสือหมอบหญิง OPEN (ชิงถ้วยประทาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • B-2 เสือหมอบหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        16 คน
 • การแข่งขัน ประเภทเสือภูเขา (ระยะทาง 81 กิโลเมตร)

 • C-1 เสือภูเขาชาย OPEN (ชิงถ้วยประทาน)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • C-2 เสือภูเขาชาย อายุ 30 - 39 ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
 • C-3 เสือภูเขาชาย อายุ 40 - 49 ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • C-4 เสือภูเขาชาย อายุ 50 - 59 ปี
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        22 คน
 • C-5 เสือภูเขาชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • ท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ระยะทาง 43 กิโลเมตร)

 • D: ท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ชาย,หญิง)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร      227 คน
 • VIP ไม่แข่งขัน (ระยะทาง 19 กิโลเมตร)

 • VIP (ระยะทาง 19 กม.)
  ค่าสมัคร   1,000 บาท      จำนวนผู้สมัคร        50 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1755316

 

 

Ajenda 3JP.jpg

 

ขอเชิญร่วมงานแข่งจักรยาน ชิงถ้วยประทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

ปั่นรวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิติยา ครั้งที่ 2
(ไม่รับสมัครหน้างาน)
ใช้ระบบชิปจับเวลาในการตัดสิน เฉพาะรุ่นแข่งขัน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://event.thaimtb.com/event.php?e=351
ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมที่ Facebook : ธกส.จังหวัดสุรินทร์
https://www.facebook.com/surinbaacpr/

รูปภาพ

เรียน นักปั่นและผู้สนใจร่วมกิจกรรม ปั่น รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์อทิตยา ครั้งที่ 2 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561
2.ปิดรับสมัคร ร่วมกิจกรรมในวันที 3 มกราคม 2562 (ไม่รับสมัครหน้างาน)
3.ลงทะเบียนรับเสื้อและหมายเลขผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. 
และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มเวลา 5.00 น. ถึง 7.00 น.
4. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 6.00-7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 7.40 น. เริ่มปล่อยตัวนักแข่ง


สถานที่จัดงาน
https://goo.gl/maps/jxeDMhYdTL52
ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมที่ 
Facebook : ธกส.จังหวัดสุรินทร์ https://www.facebook.com/surinbaacpr/

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท VIP ไม่แข่งขัน (ระยะทาง 19 กิโลเมตร) 
เป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว (ซแรย์ อทิตยา ถึง โรงเรียนบ้านระหาญ) มีกิจกรรมกับทางโรงเรียน เช่น โครงการทุนอาหารกลางวัน มอบพันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก โครงการ มอบจักรยาน ร่วมปลูกต้นไม้ รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 500 ท่าน โดยมีค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน (ค่าประกันชีวิต, เสื้อ, เหรียญรางวัล และของที่ระลึกจาก ธ.ก.ส. ทุกท่าน) สมัคร VIP สามารถลงแข่งประเภททั่วไปได้

รูปภาพ

2. ประเภทการแข่งขัน (ระยะทาง 81 กิโลเมตร) 
เส้นทางการแข่งขันจากซแรย์ อทิตยา อ่างอำปึล บ้านระหาร ห้วยเสนง ถนนสุรินทร์-ปราสาท บ้านสัมพันธ์ บ้านกระดาด และบ้านเสกแอร์ รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,000 ท่าน โดยมีค่าสมัคร 600 บาท/ท่าน ใช้ชิบจับเวลาในการแข่งขัน (ค่าประกันชีวิต,เสื้อ,เหรียญ ทุกคน) 

รูปภาพ
 

3.ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ระยะทาง 43 กิโลเมตร)
ใช้จักรยานได้ทุกประเภท ทุกชนิดจักรยาน ปั่นเข้าเส้นชัยภายใน เวลา 5 ชั่วโมงรับเหรียญทุกท่าน โดยมีค่าสมัคร 600 บาท/ท่าน (ค่าประกันชีวิต,เสื้อ,เหรียญ ทุกคน)

รูปภาพ

ประเภทการแข่งขัน 
ประเภทเสือหมอบ 
1. ประเภทเสือหมอบ (ชาย) (A)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (A-1)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (A-2)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (A-3)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (A-4)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (A-5)
2. ประเภทเสือหมอบ (หญิง) (B)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (B-1)
- รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป (B-2)

ประเภทเสือภูเขา
1. ประเภทเสือภูเขา (ชาย) )(C)
- รุ่น OPEN (ชิงถ้วยประทาน) (C-1)
- รุ่นอายุ 30 - 39 ปี (C-2)
- รุ่นอายุ 40 - 49 ปี (C-3)
- รุ่นอายุ 50 - 59 ปี (C-4)
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (C-5)

ประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย (ชาย,หญิง) (D)
- รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย ชาย หญิง (D)

ถ้วยรางวัล และรางวัลเงินสด ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1 – 10 
รางวัล OPEN (3 รุ่น) 
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลประทาน) 
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 800 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 6 – 10 เงินสดจำนวน 300 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)

รางวัลจำกัดอายุ (9 รุ่น) 
- รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 2,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 1,500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 1,000 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 4 เงินสดจำนวน 800 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 5 เงินสดจำนวน 500 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)
- รางวัลที่ 6 – 10 เงินสดจำนวน 300 บาท (ถ้วยรางวัลลำดับ)

การรับสมัครผ่านทาง Thaimtb.com 
ไม่รับสมัครหน้างาน 

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน

กติกาเงื่อนไขการแข่งขันประเภท เสือหมอบ 
1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด) 
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขัน 
และทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี 
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัล
ทุกรางวัล 
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร 
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 
9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผลทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน)
10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น 
11. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด 
12. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น 
13. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดตั้งเครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder) กับจักรยานของท่านที่คณะกรรมการมอบให้
อย่างถูกวิธี 
14. ผู้เข้าแข่งขันหากขี่เกินเวลาที่กำหนด (5 ชั่วโมง) จะถูกตัดสิทธิ์ ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บตกบริการ) 
15. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2561 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด 
16. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน ประเภท เสือภูเขา 
1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด) 
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขันและ
ทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี 
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัล
ทุกรางวัล 
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร 
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที 
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือ กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 
9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผล ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 
10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น 
11. แฮนด์จะต้องเป็นแฮนด์เสือภูเขาเท่านั้นและห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด แต่ใช้บาร์เอนได้ 
12. สามารถใช้โช๊คและตะเกียบได้ 
13. สามารถใช้วงล้อ 26, 27.5,29 นิ้วได้ 
14. สามารถใช้ยางเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดของหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว 
15. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น 
16. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดตั้งเครื่องจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Transponder) กับจักรยานของท่านที่คณะกรรมการมอบให้
อย่างถูกวิธี 
17. ผู้เข้าแข่งขันหากขี่เกินเวลาที่กำหนด (5 ชั่วโมง) จะถูกตัดสิทธิ์ ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บตกบริการ) 
18. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2561 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
19.ผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัล โปรดนำหลักฐานมาแสดงด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และต้องสวมชุดสุภาพในพิธีรับถ้วยพระราชทานฯ(หรือชุดวอร์ม กางเกงขายาว) 
20. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
หมายเหตุ – รุ่น VIP สามารถลงรุ่นแข่งปกติ ได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎอายุของแต่ละรุ่น

สถานที่จัดงาน

รูปภาพ

ตัวอย่างเสื้อ
รูปภาพ

ขนาดเสื้อ
รูปภาพ

ตัวอย่างถ้วยรางวัล
รูปภาพ

ตัวอย่างถ้วยลำดับ
รูปภาพ

ตัวอย่างเหรียญรางวัล
รูปภาพ

บรรยากาศจุดปล่อยตัวและเส้นชัย
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

บรรยากาศ ปั่นรวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา ครั้งที่ 1
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
รูปภาพ

รายการห้องพักในจังหวัดสุรินทร์
รูปภาพ
รูปภาพ

สถานที่จอดรถ
รูปภาพ

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.