Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

823 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคม ----ผู้สมัครที่สมัครหลัง วันที่ 28 ธันวาคม...อาจจะได้เสื้อไม่ตรงตามที่ระบุค่ะ

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 3 ก.พ. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 11 ม.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

Class A จักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 65 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A1 : Open Male (ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ )790 บาท 0 คน
A2 : Open Female (ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ)790 บาท 0 คน

Class B รุ่นอายุชิงถ้วยเกียรติยศ ระยะทาง 65 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

B1 : Male Junior (เยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี)790 บาท 0 คน
B2 : Female Junior (เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี )790 บาท 0 คน
ฺB3 : Male 30 (ชายอายุ 30 – 39 ปี)790 บาท 0 คน
B4 : Female 35 Up (หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป)790 บาท 0 คน
B5 : Male 40 (ชายอายุ 40 –49ปี)790 บาท 0 คน
B6 : Male 50 (ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป)790 บาท 0 คน

Class C ท่องเที่ยว ระยะทาง 40 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

C : ปั่นท่องเที่ยว (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน)590 บาท 0 คน

VIP ระยะทาง 25 กม.
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

VIP (ไม่จำกัดประเภทจักรยาน)1,500 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1761266

 

 

5th CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2019 @Robinson Ayutthaya

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๔ พรรษา ในปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “5th Central Group Cycling Championship 2019 @ Robinson Ayutthaya” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เส้นทางการเริ่มจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา และกลับสู่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยารวมระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร ๔๐ กิโลเมตร และ ๒๕ กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่ โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใน ๔ ปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมจัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๖๐๐ คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าจำนวน ๗ คัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยจักรยานเป็นการสนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่
๕. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมกีฬาโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๖. เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

วันและเวลาจัดกิจกรรม
การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
 
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ event.thaimtb.com


วันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สถานที่จัดกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา มีพื้นที่จอดรถมากกว่า ๑,๒๐๐ คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
รับสมัครจำนวน ๑,๕๐๐ คน เป็นประเภทแข่งขัน ๕๐๐ คน และประเภท VIP กับประเภทท่องเที่ยว ๑,๐๐๐ คน

ประเภทแข่งขัน มอบรางวัลแต่ละรุ่นๆละ ๕ อันดับ
ประเภท VIP และท่องเที่ยว มีรางวัลพิเศษ ๒ รางวัลๆละ ๓ อันดับ


Early Bird พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครพร้อมชำระเงินเรียบร้อย จำนวน ๗๐๐ ท่านแรกหรือภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่านั้น รับฟรีกระเป๋าที่ระลึก (เนื้อผ้ากันน้ำ)

สอบถามและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
facebook fanpage : Central Group Cycling Championship 2019
หรือ โทร. 099 085 5445

 

 

POSTER CGCC Rev Sponsor.jpg

01 ประเภทนักปั่น.jpg

02 เสื้อ.jpg

03 เหรียญ.jpg

04 Package.jpg

 

05 Touring.jpg

 

06 VIP.jpg

 

07 Race.jpg

 

กติกาและเงื่อนไขการร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ สาหรับ Class A และ Class B (เสือหมอบ)

๑. จะใช้กติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับระเบียบการ “5th Central Group Cycling Championship 2019 @ Robinson Ayutthaya” ฉบับนี้
๒. รถจักรยานต้องเป็นจักรยานประเภทถนน (เสือหมอบ) ขนาดล้อ ๗๐๐C เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอร์โร่บาร์ทุกชนิดและไม่อนุญาตรถไทม์ไทรอัลลงทาการแข่งขัน
๓. ผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสาหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๕. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ขี่ห่างจากผู้นาเป็นเวลา ๓๐ นาที จะถูกตัดสิทธิ์ และต้องออกจากกิจกรรมทันที (มีรถเก็บ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
๖. ทีมผู้จัดมีรถเซอร์วิส คอยนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถ ในกรณีที่ปั่นไม่ไหว และจะนามาลงที่เส้นชัยเท่านั้น
๗. ตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร เพื่อความสะดวกตลอดเส้นทาง
๘. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับและต้องติดป้ายหมายเลขที่ตัว (ด้านหลัง) หมวก และที่แฮนด์ของรถจักรยาน
๙. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดระบบจับเวลาไว้ที่จักรยาน
๑๐. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างรุ่นปั่น Draft กันในระหว่างการร่วมกิจกรรม
๑๑. ไม่อนุญาตให้ Draft รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
๑๒. ไม่อนุญาตให้ทีมเซอร์วิส รถเซอร์วิสทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ เข้าร่วมอยู่ในขบวน แต่สามารถเข้าเซอร์วิสได้ในจุดบริการที่ทางผู้จัด จัดให้เท่านั้น หากฝ่าฝืนคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมได้ทันที
๑๓. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีชื่อตรงและเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ทาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
๑๔. ป้ายหมายเลขที่หลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใช้สาหรับรับถ้วย / เหรียญที่ระลึก
๑๕. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่าน จะมีการอานวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด ๑๐๐% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
๑๖. การตัดสินจะตัดสินจากระบบจับเวลาและภาพถ่ายวีดีโอ
๑๗. ระหว่างการร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีท่าทางหรือกริยาที่จะทาร้าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน ถ้ากรรมการมีดุลย์พินิจว่าจงใจหรือทาร้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะตัดสิทธิ์ทันที
๑๘. การประท้วงผลการตัดสินต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร(เอกสารสามารถขอได้ที่กรรมการจัดกิจกรรม)ยื่นต่อคณะกรรมการจัดกิจกรรม ภายใน ๒๐ นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน ๑,๐๐๐ บาท หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้
๑๙. ความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่จักรยานหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้จัดกิจกรรมได้
๒๐. ผู้จัดกิจกรรม ได้จัดทาประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนตามกติกาของผู้จัดงานฯ
๒๑. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบอายุตามปี พ.ศ.เกิด
๒๒. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ลบด้วยปี พ.ศ. ที่เกิด
๒๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ยื่นเอกสารต่อผู้จัดในวันลงทะเบียน)
๒๔. การร่วมกิจกรรมรุ่นใด มีจานวนผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน ทางผู้จัดกิจกรรม ขอยกเลิกกิจกรรมในรุ่นนั้น และจะแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบหลังปิดรับสมัครต่อไป
๒๕. การตัดสินของกรรมการถือเป็นข้อสิ้นสุด

 

 

กติกาและเงื่อนไขรุ่น Class C ท่องเที่ยวและนักปั่น Class VIP

๑.ไม่จากัดประเภทจักรยาน
๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสาหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลากิจกรรม
๓. ไม่อนุญาตให้ปั่นแซงรถนา ถ้าผู้ร่วมกิจกรรมปั่นแซงรถนาขบวนถือว่าผู้นั้นสิ้นสุดการร่วมกิจกรรมทันที
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐%
๕. ป้ายหมายเลขที่หลังผู้ร่วมกิจกรรมจะใช้สาหรับรับเหรียญที่ระลึก
๖. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โร่บาร์ลงการในการเข้าร่วมกิจกรรม
๗. ห้ามขี่ผาดโผนในลักษณะเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๘. ระหว่างเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมและบอกเส้นทาง(ทางร่วมทางแยก) เพื่อความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสังเกตและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๙. ทีมผู้จัดมีรถเซอร์วิส คอยนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถ ในกรณีที่ปั่นไม่ไหว และจะนามาลงที่เส้นชัยเท่านั้น
๑๐. ป้ายหมายเลขจะติดอยู่ที่หลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ ด้านหน้าจักรยานเท่านั้น
๑๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีป้ายหมายเลขติดอยู่ที่ตัว (ด้านหลัง) หมวก และที่แฮนด์ของรถจักรยาน
๑๒. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่าน จะมีการอานวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด ๑๐๐% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง และในช่องทางที่กาหนดไว้ทางด้านซ้ายเท่านั้น ห้ามไม่ให้ปั่นล้านอกเส้นทาง
๑๓. มีทีมมาแชลดูแลตลอดเส้นทาง
๑๔. ความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่จักรยานหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้จัดกิจกรรมได้
๑๕. ผู้จัดได้จัดทาประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนตามกติกาของผู้จัดงานฯ
๑๖.นักปั่นประเภทท่องเที่ยวและประเภท VIP มีเวลา ๓ ชั่วโมง เป็นเวลามาตรฐานในการร่วมกิจกรรมทั้งหมด นักปั่นที่ใช้เวลาเกิน ๓ ชั่วโมง อาจไม่ได้รับสิทธิเรื่องการรับรางวัลต่างๆบนเวทีงานประกาศผลรางวัล
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/