Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

259 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 17 ก.พ. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 08 ก.พ. 2562 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

รุ่นแข่งขัน : วิ่งเทรล 3k - ปั่นเสือภูเขา 23k + วิ่งเทรล 3k (เสื้อยืด)
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A : OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน
B : ชาย 30-39 ปี1,500 บาท 0 คน
C : ชาย 40-49 ปี1,500 บาท 0 คน
D : ชาย 50 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน
E : OPEN หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน
F : หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป1,500 บาท 0 คน

รุ่น Exclusive: วิ่งเทรล 0.5 k + ปั่นเสือภูเขา 23 k + วิ่งเทรล 3 k (เสื้อจักรยาน)
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

I : Exclusive3,000 บาท 0 คน

รุ่นทีม ประเภทคู่
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

G : Team Relay (คู่ผลัดผสม นักวิ่งเทรล+นักปั่นเสือภูเขา)คนละ 1,000 บาท 0 คน
H : 6K Duo Fun Trail Run (วิ่งเทรลคู่ มหาสนุก 6 กม.)คนละ 600 บาท 0 คน
Event Description
update ข้อมูลจากผู้จัดงาน ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1765199

 

การแข่งขันทวิกีฬาแอดเวนเจอร์ วิ่งเทรล-จักรยานเสือภูเขา-วิ่งเทรล 
Probike Adventure Duathlon Vol.1 @ Bonanza Khao Yai 
16-17 February 2019

 

วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ปล่อยตัวกลุ่มแรก 07.00 น.)

Adventure Duathlon_FB1-01.jpg

 

Adventure Duathlon_Poster_1200x1200_a-04-01.jpg

 

51023223_2141154522863358_6484883575912005632_n.jpg

ประเภทและรุ่นการแข่งขัน

แข่งขันประเภทบุคคล 3k-23k-3k ค่าสมัครคนละ 1,500 บาท 
Race Kit : เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / หมวกแก๊ป / เหรียญ Finisher*
รุ่น A : OPEN ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป (ชาย 18 ปีขึ้นไปลงได้ทุกคน) 
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-5 (8,000/4,000 /3,000/2,000/1,000)
รุ่น B : ชาย 30-39 ปี 
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-3 (5,000 /3,000/2,000)
รุ่น C : ชาย 40-49 ปี
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-3 (5,000 /3,000/2,000)
รุ่น D : ชาย 50 ปี ขึ้นไป
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-3 (5,000 /3,000/2,000)
รุ่น E : OPEN หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (หญิง 18 ปีขึ้นไปลงได้ทุกคน) 
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-5 (8,000/4,000 /3,000/2,000/1,000)
รุ่น F : หญิง 35 ปีขึ้นไป
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-3 (5,000 /3,000/2,000)


รุ่น G : Team Relay (15years and over) 
ทีมคู่ผลัดผสม หนึ่งคนวิ่ง+หนึ่งคนปั่น อายุ 15 ปีขึ้นไป
3k-23k-3k ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท

Race Kit : เสื้อยืดคอกลม / มาสคอต / หมวกแก๊ป / เหรียญ Finisher*
ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล 1-3 (5,000 /3,000/2,000)
-ชายหรือหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป 
-จับคู่ผสมแบบใดก็ได้ ชาย-หญิง ชาย-ชาย หญิง-หญิง ใครวิ่งใครปั่นตามถนัด


รุ่น H : 6k Duo Fun Trail Run (13 years and over)
วิ่งเอามันส์ประเภทคู่ดูโอ้ 6k ค่าสมัครคู่ละ 1,200 บาท 

Race Kit : เสื้อยืดคอกลม / เหรียญ Finisher*
-ชายหรือหญิง อายุ 13 ปีขึ้นไป 
-คู่แบบไหนก็สนุกได้ พ่อ-ลูก แม่-ลูก ลูก-ลูก พี่-น้อง คู่รักคู่จิ้น คู่กัดคู่ฟัด คู่เพื่อน 
-ไม่มีการจัดอันดับ และไม่มีเงินรางวัล เน้นสุข สนุก ปลอดภัย
-พิเศษเฉพาะผู้สมัครรุ่น Duo Fun Trai Run ลุ้นรางวัลใหญ่ จักรยานเสือภูเขา TREK เพิ่มอีกจำนวน 1รางวัล*(ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล)


รุ่น I : Exclusive (18 years and over)
ทวิกีฬามหาสนุก 0.5k-23k-3k ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท

Race Kit : เสื้อจักรยาน Bike Jersey /ถ้วยผู้พิชิต / มาสคอต / เหรียญ Finisher*
-ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 
-ไม่มีการจัดอันดับ และไม่มีเงินรางวัล เน้นสุข สนุก ปลอดภัย 

50418415_2134639976848146_7577191976596930560_o.jpgลักษณะเส้นทางแข่งขัน 
เส้นทางวิ่ง : เทรล 80% ทางลาดยาง 20%
เส้นทางจักรยาน : เทรล 50% ทางเรียบ 50%

ะบบสนับสนุนการตัดสินการแข่งขัน 
-ใช้ Chip Timing จาก thaimtb.com 
-มีจุด Check Point ในเส้นทาง
-มีระบบบันทึกภาพและแสดงผลเวลาแบบ Real Time ที่หน้าเส้นชัย
-ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผลเวลาแข่งขัน 


ช่องทางการสมัคร 
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซท์ thaimtb.com
ลิ้งค์การรับสมัคร : https://event.thaimtb.com/event.php?e=360

*รับสมัครวันสุดท้าย 31 มกราคม 2562

ขยายเวลารับสมัครถึง 8 ก.พ. 62 

เงื่อนไขการรับสมัคร :
1. *สงวนสิทธิ์มอบ เหรียญ Finisher ให้ผู้จบการแข่งขันครบระยะเท่านั้น
2. อายุของผู้สมัครนับตาม ปี พ.ศ.เกิด (พ.ศ.2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
3. ผู้สมัครจะต้องลงสมัครให้ตรงตามรุ่นอายุของตนเองเท่านั้น
4. รุ่น Open (A และ E) หากอายุครบ 18 ปีหรือมากกว่าสามารถลงแข่งขันได้
5. ผู้สมัครรุ่น Exclusive มีสิทธิพิเศษ สามารถเลือกลงแข่งขันในรุ่นอื่นได้
6. หากรุ่นใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 10 ท่าน(ประเภทบุคคล) หรือ 10 ทีม(ประเภททีม) ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกรุ่นแข่งขันนั้น และย้ายผู้สมัครรุ่นนั้น(ถ้ามี)ไปแข่งขันในรุ่น Open หรือใกล้เคียง
7. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ของเว็บ thaimtb.com และชำระเงินตามขั้นตอนภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
8. ผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี หากผู้สมัครไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันได้ จะจัดส่ง Race Kit ให้ทางไปรษณีย์ 
9. พิเศษ! ผู้สมัครลุ้นรางวัลใหญ่ จักรยานเสือภูเขา TREK MARLIN เพิ่มอีกจำนวน 1รางวัล* (*ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล)


กฎกติกาการแข่งขันโดยสังเขป
1.) ใช้กติกา กฎ และข้อบังคับบางส่วนของสหพันธ์ไตรกีฬานานาชาติ หรือ International Triathlon Union (ITU) และบางส่วนเป็นข้อกำหนดเฉพาะกาลที่ผู้จัดกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
2.) ผู้แข่งขันต้องมีอายุตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น อายุผู้สมัคร นับตามปี พ.ศ.เกิด เป็นสำคัญ และต้องลงให้ตรงรุ่นอายุของตนเท่านั้น 
3.) ผู้แข่งขันต้องยอมรับและลงนามยอมรับเงื่อนไขกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขข้อจำกัดด้านสุขภาพและสวัดิภาพ
4.) ประเภทจักรยาน (ใช้ได้ทุกยี่ห้อ) 
อนุญาตให้ใช้ 2 ประเภทเท่านั้น (เพื่อความปลอดภัยและเหมาะกับสภาพเส้นทาง)
4.1) จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) 
- ต้องติดตั้งโช้คอัพหน้า 
- ขนาดวงล้อ 26” , 27.5 , 29er
- ยางวิบากหน้ากว้าง 1.90 นิ้วขึ้นไป 
4.2) จักรยานล้อโต (FAT BIKE)
- แบบตะเกียบ หรือ มีโช้คหน้าก็ได้ 
*ไม่อนุญาตให้ใช้จักรยานประเภทอื่น รวมถึง e-bike ทุกรุ่น
5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดระยะ Stage การปั่นจักรยาน
6. ห้ามทำการดร๊าฟท์ใน Stage การปั่น เฉพาะช่วงเส้นทางปั่นที่เป็นทางถนนดำเรียบ ต้องมีระยะห่างจากคันหน้าอย่างน้อย 7 เมตร หากต้องการแซงจะต้องแซงให้ขาดและเบี่ยงออกเพื่อแซงในระยะไม่ต่ำกว่า 7 เมตร
7. ใช้ระบบ Chip Timing จับเวลาในการตัดสินเป็นสำคัญ ดังนั้น นักกีฬาจะต้องติด BIB ที่เสื้อและจักรยานของตน ตามตำแหน่งที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น
(นักกีฬาทุกท่านสามารถขอรับผลเวลาได้หลังจบการแข่งขัน)
8. การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการและผู้จัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด สำหรับกติกาอื่นๆจะประกาศให้ทราบต่อไป

สถานที่จัดการแข่งขัน

ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
พิกัด จุด START & FINISH
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่ 

https://maps.app.goo.gl/mQSgo

ISUZU ต้นมะเกลือ.jpg
กำหนดการเบื้องต้น
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
14.00 - 19.00 ลงทะเบียนรับ BIB / Bike Check (ตรวจเช็คจักรยานตามกติกา)
Probike Expo / Trek Test Ride / Bike Service/ 
กิจกรรมบูธผู้สนับสนุน อาทิ บริการกาแฟระดับพรีเมี่ยมจาก Boncafe,
บูธนวดสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อฟรีพร้อมเกมส์สนุกๆพร้อมของที่ระลึกจาก Counterpain
Live Band ดนตรีสดตลอดงาน

15.00 - 19.30 นำจักรยานเข้า TRANSITION (ปิดเวลา 19.30น.)
17.00 Race Briefing 


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 
05.00 – 06.00 ลงทะเบียนรับ BIB (รอบเก็บตก) 
บริการอาหารเช้าเบาๆ
05.00 – 06.30 นำจักรยานเข้า TRANSITION (รอบเก็บตก)
06.30 นักกีฬาเตรียมตัว ณ จุด Start

 

ตารางเวลา.png
 

07.00 ปล่อยตัวนักกีฬา กลุ่ม G1 > รุ่นA)Open/ชาย ,รุ่นE)Open/หญิง ,รุ่นG)Team Relay
07.02 ปล่อยตัวนักกีฬา กลุ่ม G2 > รุ่นC) ชาย40-49
07.04 ปล่อยตัวนักกีฬา กลุ่ม G3 > รุ่นC) ชาย50ปีขึ้นไป
07.06 ปล่อยตัวนักกีฬา กลุ่ม G4 > รุ่นB) ชาย30-39 ,รุ่นF)หญิง 35 ปีขึ้นไป 
07.08 ปล่อยตัวนักกีฬา กลุ่ม G5 > รุ่นI) Exclusive , รุ่นH) Dua Fun Trail Run


09.30 พิธีมอบรางวัลชนะเลิศรุ่นต่างๆ
จับรางวัล Lucky Draw จักรยานเสือภูเขา TREK จำนวน 2 รางวัล
ผู้แข่งขันทุกรุ่น ลุ้น 1 รางวัล และผู้แข่งขันรุ่นH) Duo Fun Trail Run ลุ้นอีก 1 รางวัล
จับรางวัลเครื่องชงกาแฟจาก Boncafe จำนวน 8 รางวัล
09.30 – 11.00 บริการอาหารกลางวัน
10.00 - 10.08 CUT OFF TIME Stage1(วิ่ง) + Stage2(ปั่น)ไม่เกิน 3 ชม. นับจากเวลาปล่อยตัวกลุ่มนั้นๆ
ไม่ต้องเครียด เดินยังทัน (หากเกินเวลาจะไม่ได้วิ่งใน Stage3 = DNF)
11.00 สิ้นสุดการแข่งขัน


หมายเหตุ : เป็นกำหนดการหลักเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

FANPAGE : 
Probike Duathlon https://www.facebook.com/PROBIKEDUATHLON/

แนะนำโรงแรมที่พัก (ใกล้จุดจัดงาน) :
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/t ... ub-6226303

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/