Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

180 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 13 มีนาคม

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง17 มี.ค. 2562
 • รับสมัครวันสุดท้าย13 มี.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • ประเภทแข่งขัน ระยะทาง 79 กิโลเมตร

 • A1 เสือหมอบชาย ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • A2 เสือหมอบชาย อายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • A3 เสือหมอบชาย อายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        33 คน
 • A4 เสือหมอบชาย อายุ 50-59 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        24 คน
 • A5 เสือหมอบชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • A6 เสือหมอบหญิง ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • A7 เสือหมอบหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • B1 เสือภูเขาชาย ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • B2 เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • B3 เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • B4 เสือภูเขาชาย อายุ 50-59 ปี
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • B5 เสือภูเขาชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • B6 เสือภูเขาหญิง ไม่จำกัดอายุ
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • C1 บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ชาย ไม่จำกัดอายุ/ไม่จำกัดประเภทจักรยาน
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C2 บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ หญิง ไม่จำกัดอายุ/ไม่จำกัดประเภทจักรยาน
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • ประเภทไม่แข่งขัน ระยะทาง 29 กิโลเมตร

 • ใจเกินร้อย
  ค่าสมัคร      620 บาท      จำนวนผู้สมัคร        14 คน
 • วีไอพี
  ค่าสมัคร   1,020 บาท      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัด ที่กระทู้นี้   http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1772050

 

ชมรมจักรยาน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบการกุศล หารายได้จัดซื้อจักรยานแจกนักเรียน
ปั่นเพื่อน้อง#๓
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

สไลด์1.JPG

488772.jpg

 

สไลด์2.JPG

สไลด์3.JPG

สไลด์4.JPG

สไลด์5.JPG

สไลด์6.JPG

สไลด์7.JPG

สไลด์8.JPG

 

 

สไลด์11.JPG

สไลด์12.JPG

เส้นทางปั่น80km2.jpg

ปั่นvip.jpg

1545055576892.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.