Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

387 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง10 มี.ค. 2562
 • รับสมัครวันสุดท้าย07 มี.ค. 2562 เวลา 22:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • ประเภทชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร

 • Men ไม่เกิน 29
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        43 คน
 • Men 30-45
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร      143 คน
 • Men 46-65
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร      119 คน
 • Men 66 up
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        21 คน
 • ประเภทหญิง ระยะทาง 80 กิโลเมตร

 • Ladies ไม่เกิน 29
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
 • Ladies 30-45
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        23 คน
 • Ladies 46-65
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        26 คน
 • Ladies 66 up
  ค่าสมัคร      500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1781698

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี
จัดงาน
เปิดเมืองปั่น ชมปทุมธานี 2019 
บนเส้นทางแข่งขันท้าทายความเร็ว ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม ใช้ระบบการตัดสินโดย Chip Transponder

กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

สถานที่
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ประเภท : ระยะทาง 80 กิโลเมตร
- Men ไม่เกิน 29
- Men 30-45
- Men 46-65 
- Men 66 up 

- Ladies ไม่เกิน 29
- Ladies 30-45
- Ladies 46-65
- Ladies 66 up

รางวัลการแข่งขัน

- Men ไม่เกิน 29 - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท
- Men 30-45 - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท
- Men 46-65 - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท
- Men 66 up - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท

- Ladies ไม่เกิน 29 - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท
- Ladies 30-45 - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท
- Ladies 46-65 - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท
- Ladies 66 up - 3 รางวัล ที่ 1 เงินรางวัล 6,000บาท ที่ 2 เงินรางวัล 3,000บาท ที่ 3 เงินรางวัล 2,000บาท

***ทุกรางวัลได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ***

อัตราค่าสมัครคนละ 500 บาท รับสมัครจำนวน 1,000 คน

สิ่งที่จะได้รับ
นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและชำระค่าสมัครเรียบร้อย จะได้รับของที่ระลึกดังต่อไปนี้
1. เสื้อจักรยานตามไซส์ ( SS – 3XL )ที่ได้เลือกระบุ คนละ 1 ตัว
2. เหรียญรางวัลผู้พิชิต
3. อาหารว่างตอนเช้าและอาหารกลางวัน
4. น้ำดื่ม
5. ประกันอุบัติเหตุ
6. การดูแลความปลอดภัยจากทีมมาแชลตลอดเส้นทางการแข่งขัน

ช่องทางการรับสมัคร
สมัครผ่านระบบ ThaiMTB.com

การรับลงทะเบียน ณ จุดจัดงาน
- นักกีฬาต้องมาลงทะเบียนรับเบอร์ + เสื้อจักรยาน + Chip transponder ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 17.00 น.
- กรณีฝากบุคคลอื่นรับแทนนั้น กรุณาแนบสำเนาหรือแสดงด้วยหลักฐานรูปภาพบัตรประชาชนของเจ้าของสิทธิ์นั้น ต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน เท่านั้น
- งดเปลี่ยนไซส์เสื้อในทุกกรณี

กำหนดการปล่อยตัว
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
07.00 น. Men 30-45
07.05 น. Men ต่ำกว่า 29
07.10 น. Men 46-65
07.15 น. Men 66 up
07.20 น. Ladies 30-45
07.25 น. Ladies ต่ำกว่า 29
07.30 น. Ladies 46-65
07.35 น. Ladies 66 up
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมประกาศผลการแข่งขัน และมอบรางวัล

กติกาการแข่งขัน
1. ห้ามดร้าฟระหว่างรุ่นการแข่งขัน
2. ห้ามรถเซอร์วิส เข้าไปบริการนักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน
3. ห้ามรถช่างภาพจากภายนอกเข้าไปถ่ายรูปประกบนักกีฬาในขณะที่ทำการแข่งขัน ต้องจอดถ่ายเป็นจุดๆที่ปลอดภัยซึ่งไม่เป็นอันตรายกับนักกีฬา
4. ประเภทการแข่งขันมีจุดให้น้ำ 3 จุด
5. นักกีฬาสามารถรับน้ำจากมาแชลได้
6. บริเวณจุดให้น้ำ ผู้ให้บริการไม่มีการยื่นน้ำให้กับนักกีฬา นักกีฬาต้องจอดรถและรับน้ำด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย
7. การตัดสินจากคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. กรณีมีการประท้วง ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที นับตั้งแต่มีการประกาศผลการตัดสิน และต้องวางเงินประท้วง 1,500 บาท หากการประท้วงเป็นผลสำเร็จ จึงจะคืนเงินนั้น
9. กรณีประสบอุบัติเหตุ ให้แจ้งทีมมาแชลที่ดูแลการแข่งขัน และแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้จัดกรณีต้องการเคลมอุบัติเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่
https://www.facebook.com/pathumthani2019

 

52810443_2247598591959646_1202259464678277120_n.jpg

52020712_2248559698530202_8026856403740131328_n.jpg

51956018_2248021418584030_6429834803985514496_n.jpg

soinapa

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.