Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

300 คน

ผู้สมัครแล้ว

228 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร / ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 6 มิถุนายน 23:59

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 9 มิ.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 06 มิ.ย. 2562 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด300 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

ประเภทแข่งขัน เส้นทาง A ระยะทาง 55 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

1.เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป220 บาท 19 คน
2.เสือหมอบ ชาย อายุ 30-39 ปี220 บาท 24 คน
3.เสือหมอบ ชาย อายุ 40-49 ปี220 บาท 30 คน
4.เสือหมอบ ชาย อายุ 50-59 ปี220 บาท 37 คน
5.เสือหมอบ ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป220 บาท 18 คน
6.เสือภูเขา ชาย รุ่นทั่วไป220 บาท 6 คน
7.เสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป220 บาท 12 คน
8.เสือหมอบ-เสือภูเขา หญิง รุ่นทั่วไป220 บาท 6 คน

ประเภทแข่งขัน เส้นทาง ฺB ระยะทาง 60 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

ทีม 4 คน (ชาย2 หญิง2)คนละ 220 บาท 4 คน

ประเภท(ไม่)แข่งขัน เส้นทาง B ระยะทาง 60 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

ทั่วไป ชาย-หญิง ไม่จำกัดประเภทจักรยาน220 บาท 52 คน

ประเภท(ไม่)แข่งขัน เส้นทาง C ระยะทาง 20 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

VIP220 บาท 20 คน

(เพิ่ม) เสื้อจักรยาน300 บาท 33 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้   http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1783408

 

กำหนดการปั่นแก้สำเร็จแล้ว.jpg

 

S__9281611.jpg

 

K.O.M 2019 (ปั่นเปิดถนนข้าวโพดพิชิตเขาพลอง)
ที่สุดของงานปั่น แข่งขันวัดใจคุณ
วันอาทิตย์ที่
9 มิถุนายน
 2562
 

………………………………………………………………………………………………………………………….
1
. ประเภทการแข่งขันวัดใจ เสือหมอบ-เสือภูเขา ชาย/หญิง เส้นทาง A ระยะทาง 55 กม. (เส้นชัยขึ้นเขาลาดชันระยะทาง 2 กม.) มีรายการดังนี้
จักรยานเสือหมอบชาย
1. รุ่นทั่วไป 
2. รุ่นอายุ. 30 – 39 ปี
3. รุ่นอายุ 40 - 49ปี
4. รุ่นอายุ50 - 59ปี
5. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
จักรยานเสือภูเขา ชาย
6. รุ่นทั่วไป
7. รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป
จักรยานเสือหมอบ + เสือภูเขา. (หญิง)
8. รุ่นทั่วไป หญิง (เสือภูเขา + เสือหมอบ) 
นักปั่นที่เข้าเส้นชัยประเภท A ชายหญิง... 1-3 ได้รับเสื้อแชมป์พร้อมเหรียญที่ระลึก/ถ้วยที่ระลึก อันดับ 4-10 ได้รับเหรียญที่ระลึกและถ้วยที่ระลึก


2. ประเภทการแข่งขัน 60 กม. เส้นทาง 
1. ประเภททีม 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน) จำนวน 10 รางวัล
***ประเภททีม หากปั่นเข้าเส้นชัยพร้อมกันทั้งหมด 4 คน จะได้ถ้วยรางวัลรวมทีมละ 1 ถ้วย***


3. ประเภทปั่นระยะทาง 60 กม.ชายหญิงทั่วไป ทั้งเสือหมอบและเสือภูเขา เส้นทาง B ไม่มีการแข่งขัน

4. สาย C หรือสาย VIP ระยะทาง 20 กม. ปั่นวัดใจไม่มีการแข่งขัน

***รางวัลพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน***
1. รุ่นนางฟ้า จำนวน 3 รางวัล
2. รุ่นอายุสูงสุด ระยะทาง A และ B (ชายหญิง) จำนวน 3 รางวัล
3. รุ่นอายุสูงสุด ระยะทาง VIP (ชายหญิง) จำนวน 2 รางวัลเปิดรับสมัคร
- เปิดตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ.เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ID LINE : kom_2019 หรือโทร : 093-2982807
- ค่าสมัคร 200 บาท ได้รับเหรียญที่ระลึกและรับหมวกแกป สำหรับใส่ปั่นจักรยาน
- ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเหรียญที่ระลึก รับหมวกแกป และเสื้อปั่นสำหรับใส่ปั่นจักรยาน
- หากสมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ Thai MTB Event เสียค่าบริการเพิ่ม 20 บาท


รับสมัครจำนวน 1,200 คน

***สำหรับผู้เข้าร่วมสมัครต้องการสั่งเสื้อต้องไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2562***


ปล. รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจะนำไปสมทบทุนให้กับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปซื้อกายอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

50 กม..jpg

เส้นทางสาย A (อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น)


 

55 กม..jpg

เส้นทางสาย B (อาจเปลี่ยนแปลงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น)


 

vip 20 กม..jpg

เส้นทาง C


 

ไซต์เสื้อ.jpg

แบบเสื้อนักปั่น


 

หมวก.jpg

แบบหมวกนักปั่น


 

เสื้อแชมป์.jpg

แบบเสื้อสำหรับคนที่ได้แชมป์ลำดับ 1-3

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/