Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

118 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 26 มีนาคม

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 7 เม.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 26 มี.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

ประเภท A แข่งขัน ระยะทาง 63 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

เสือหมอบ ชาย520 บาท 0 คน
เสือหมอบ หญิง520 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย520 บาท 0 คน
เสือภูเขา หญิง520 บาท 0 คน

ประเภท B ระยะทาง 10 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

ทั่วไป520 บาท 0 คน

ประเภท VIP เลือกปั่นได้ทุกระยะ
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

VIP1,020 บาท 0 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1783491

 

 “ ปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก ” 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดพิษณุโลกได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาลหลักเมือง
2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน
3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองพิษณุโลก
4 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือ ดูแลผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ของอำเภอเมืองพิษณุโลก

การจัดกิจกรรมการปั่น

ประเภท A แข่งขัน 
ค่าสมัคร 500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อเหรียญที่ระลึกเมื่อปั่นครบ ระยะทางโดยประมาณ 63 กิโลเมตร
ประเภทเสือหมอบชาย
ประเภทเสือหมอบหญิง
ประเภทเสือภูเขาชาย
ประเภทเสือภูเขาหญิง

ประเภท B 
ค่าสมัคร 500บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกเมื่อปั่นครบ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

ประเภท VIP 
ค่าสมัคร 1,000 บาท จะได้รับ เสื้อ เหรียญที่ระลึก และของที่ระลึก 

รางวัลการแข่งขัน
ลำดับที่ 1 ถึงลำดับ ที่ 3 ของแต่ละประเภทรับ ถ้วยรางวัล


สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม
1 อาหารว่างตอนเช้า อาหารเที่ยง
2 น้ำดื่ม / น้ำผลไม้ / เครื่องดื่ม
3 การรักษาความปลอดภัยและรถพยาบาลตลอดเส้นทาง


กฎกติกาและระเบียบการแข่งขัน
1 ใช้กติกาการแข่งขันจักรยานของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2 ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกนิรภัยกันกระแทกพร้อมสายรัดคางตลอดเส้นทาง
3 ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้

กำหนดการปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก 2562

วันที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. รับลงทะเบียน / รับเสื้อ

วันที่ 7 เมษายน 2562
เวลา 05.00 น. รับลงทะเบียน / แจกเสื้อ
เวลา 05.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวจักรยานแข่งขัน ไม่จำกัดอายุ เสือหมอบ ชาย-หญิง เสือภูเขา ชาย – หญิง และ ปั่นท่องเที่ยว ห่างกัน 5 นาที
เวลา 11.00 น. พิธีมอบรางวัล
เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร


สอบถามเส้นทางเพิ่มเติม
สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก 086 – 4661726
ที่ว่าทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก 055 – 258007 ต่อ 14 งานกีฬานันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองพิษณุโลก (บิ๊ก) 098 - 0697745

 

40327.jpg

40328.jpg

shirt.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/