Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

400 คน

ผู้สมัครแล้ว

53 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร และ ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (23:00)

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันเสาร์ 11 พ.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 05 พ.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด400 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ร่วมกิจกรรม ระยะทาง 40 กิโลเมตร219 บาท 53 คน
Event Description

 

KhonKaenGeoparkDinoBike.jpg

 

 

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค

"ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์ แห่งหุบเขาภูเวียง"

 

1. ความเป็นมาของกิจกรรม

          "ภูเวียง" ดินแดนอันทรงคุณค่าด้านธรณีวิทยาระดับโลก เป็นที่ตั้งของเทือกเขาโบราณอายุ 130 ล้านปี  ซึ่งมีรูปทรงแปลกตา มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว  ที่สำคัญคือเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย  มีการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง 4 สายพันธุ์  ประกอบด้วย ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน , สยามโมซอรัส สุธีธรนิ , สยามโมไทแรนนัส อิสานเอนซิส , กินรีไมมัส ขอนแก่นเอนซิส ทั้งยังมีการค้นพบฟอสซิลของสัตว์โบราณประกอบด้วย จระเข้ เต่า ปลากระดูกแข็ง ฉลาม และที่สำคัญคือแหล่งสุสานหอยสองฝาอายุ 130 ล้านปี ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและโดดเด่นของหุบเขาภูเวียงมีที่ทรงค่าเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น

          เพื่อให้ทรัพยากรธรณี อันมีค่าเหล่านี้ยังประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นและอยู่คู่กับชาวขอนแก่นไปนานเท่านาน จังหวัดขอนแก่นจึงได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่าเป็น "ขอนแก่นจีโอปาร์ค" หรือ "อุทยานธรณีขอนแก่น"  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในปี 2563 และเป็นอุทยานธรณีโลกภายในปี 2566  เน้นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงธรณีเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

          ในพื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์คมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย  แต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  ดังนั้นเครือข่ายขอนแก่นจีโอปาร์ค ซึ่งประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง , เทศบาลตำบลในเมือง , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย , โรงเรียนภูเวียงวิทยายน พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ "โครงการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค : ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง" กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยใช้เส้นทางภายในหุบเขาภูเวียง  เขตอำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น  กำหนดจุดเริ่มต้นที่อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง  พร้อมทั้งกำหนดแวะพักและทำกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่  รวม 7 แห่ง   เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค  เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์การจัดงาน

           (1)  เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่
           (2)  เพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับพื้นที่
            (3)  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานและคนในพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินงานขอนแก่นจีโอปาร์ค  พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อรองรับกท่องเที่ยว
           (4)  เพื่อเป็นสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชน  โดยใช้จักรยานในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน

 

3.  รายละเอียดกิจกรรม

วัน-เวลา-สถานที่

จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค : ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง  ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  เริ่มต้น ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง  อำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น  มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

เส้นทางปั่นจักรยานและจุดแวะพัก

จุดเริ่มต้นการปั่นได้แก่อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง - โครงการ อพสธ.โคกภูตากา - วัดถ้ำกวาง - หลุมขุดค้นที่ 3 - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - ตึกเหลืองโรงเรีนภูเวียงวิทยายน - วัดจันทร์เขมาราม - อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง   รวมระยะทางการปั่นจักรยานประมาณ 40 กิโลเมตร

การสมัครร่วมกิจกรรม

ค่าสมัครร่วมกิจกรรมเพียง 199 บาท/คน  (ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนผ่านระบบ Thai MTB เป็นเงิน 20 บาท/คน)  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับได้แก่
    (1) เข็มกลัดที่ระลึกขอนแก่นจีโอปาร์ค
    (2) ผ้าบัฟ (คละลาย)
   (3) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริการตามจุดแวะพัก)
    (4) อาหารกลางวัน

หมายเหตุ
กิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้  จัดภายใต้แนวคิด "ปั่นรักษ์โลก" ดังนั้นทีมงานจึงของดการแจกขวดน้ำและแก้วน้ำพลาสติก  แต่จะมีบริการเติมน้ำดื่ม-น้ำสมุนไพร ในทุกจุดแวะพัก  *** ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมกระบอกน้ำมาด้วยตนเอง ***  ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม 

 

4. หน่วยงานจัดกิจกรรม

เครือข่ายขอนแก่นจีโอปาร์ค  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อุทยานแห่งชาติภูเวียง, ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง , เทศบาลตำบลในเมือง , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย , โรงเรียนภูเวียงวิทยายน  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

5. กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  ปล่อยตัวเวลา 07.30 น.
ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง  และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น

-----------------------------------------------------------

06.30 - 07.15 น.    ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก
07.15 - 07.30 น.    กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย นายอำเภอเวียงเก่า (หรือผู้แทน)
07.30 - 12.00 น.    ปล่อยตัวขบวนปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนด  โดยแวะพักทำกิจกรรม

    
ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่หุบเขาไดโนเสาร์ภูเวียง  ได้แก่
    -     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อพสธ.) โคกภูตากา
    -     วัดถ้ำกวาง  ต.เมืองเก่าพัฒนา  
    -    หลุมขุดค้นฟอสซิล (หลุม 3) เขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง
    -     พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
    -    อาคารประวัติศาสตร์ (ตึกเหลือง) โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
    -    วัดจันทร์เขมาราม  ต.เขาน้อย
    (มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ ณ จุดแวะพักต่างๆ) 

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน  ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
13.00 - 14.00 น.    แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผักหวานป่า  ผักปลอดสารพิษจากชุมชนในเขตอำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น
14.00 น.    เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตามอัธยาศัย   และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

----------------------------------------------------------------

*** หมายเหตุ : กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/