Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

800 คน

ผู้สมัครแล้ว

218 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 8 ธ.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 พ.ย. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด800 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

รุ่นแข่งขัน ระยะทาง 97 กิโลเมตร

A1: เสือหมอบ ชาย ระยะทาง 97 กิโลเมตร220 บาท 62 คน
A2: เสือหมอบ หญิง ระยะทาง 97 กิโลเมตร220 บาท 4 คน
A3: เสือภูเขา ชาย ระยะทาง 97 กิโลเมตร220 บาท 27 คน
A4: เสือภูเขา หญิง ระยะทาง 97 กิโลเมตร220 บาท 2 คน

รุ่นแข่งขัน ระยะทาง 65 กิโลเมตร

B1: เสือหมอบ ชาย ระยะทาง 65 กิโลเมตร220 บาท 72 คน
ฺB2: เสือหมอบ หญิง ระยะทาง 65 กิโลเมตร220 บาท 14 คน
B3: เสือภูเขา ชาย ระยะทาง 65 กิโลเมตร220 บาท 26 คน
B4: เสือภูเขา หญิง ระยะทาง 65 กิโลเมตร220 บาท 5 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1800250
Event Facebook  https://bit.ly/2Wtg66l

 

ชมรมจักรยานขาแข้ง&หนองจอกทีมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
(KHA KHAENG & Nong Chok TEAM Cycling Club)
โดย พ.ต.อ.พิชัย มาพิจารณ์ ประธานชมรมจักรยานขาแข้งทีม และนายประกิจ พุ่มจำปา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลหนองจอกทีม

เรียนเชิญพี่น้องนักปั่นทั้งเสือหมอบและเสือภูเขาทุกท่าน 
*********ร่วมทดสอบพลังกาย + พลังใจ*********

ในงาน “
ปั่นเสือพิชิตดอย มรดกโลกห้วยขาแข้ง
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อสมทบทุนการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้สังคมของชมรมฯ
2.เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ.บ้านไร่ โดยการใช้จักรยาน
3.เพื่อรณณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้จักรยาน


สถานที่จัดงาน สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 

รายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้
งานปั่นจักรยานในครั้งนี้เป็นการปั่นเน้นเพื่อสุขภาพ ท่องเที่ยว ชมประเพณี วีถีและวัฒนธรรม

 

กำหนดเส้นทางปั่น มี 3 สาย
1.รุ่น ระยะทาง 97 กิโลเมตร 
เสือหมอบ

A-1 รุ่นชาย ถ้วยลำดับ 1-10
A-2 รุ่นหญิง ถ้วยลำดับ 1-5
เสือภูเขา
A-3 รุ่นชาย ถ้วยลำดับ 1-10
A-4 รุ่นหญิง ถ้วยลำดับ 1-5


2.รุ่นระยะทาง 65 กิโลเมตร

เสือหมอบ 
B-1 รุ่น ชาย ถ้วยลำดับ 1-10
B-2 รุ่น หญิง ถ้วยลำดับ 1-5
เสือภูเขา
B-3 รุ่น ชาย ถ้วยลำดับ 1-10
B-4 รุ่น หญิง ถ้วยลำดับ 1-5


3.รุ่นท่องเที่ยว ชมประเพณี วิถีและวัฒนธรรม  ระยะทาง 10 กิโลเมตร ฟรีค่าสมัคร ไม่มีถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก
 

รายละเอียดเรื่องการสมัคร
ค่าสมัครทั้งสองเส้นทาง 200 บาท

สมัครผ่าน https://event.thaimtb.com/event.php?e=420 ค่าสมัคร 220 บาท

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

รับสมัคร จำนวน 800 ท่าน กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นี้เป็นต้นไป


แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1.ผู้เข้าร่วมปั่นต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2.ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการปั่น แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
3.ห้ามมิไห้ผู้เข้าร่วมปั่นกระทำการที่ก่อไห้เกิดอันตราย เช่น เกาะรถยนต์
4.ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ

กำหนดการจัดกิจกรรม 
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
16.00 - 18.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเหรียญที่ระลึก
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
05.30 - 07.30 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเหรียญที่ระลึก และนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
07.45 น. นักปั่น สาย A ร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
- ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ/กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานฯ
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
08.00 น. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านฯ เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน
- ปล่อยตัวนักปั่น. สาย A ระยะทาง 97 กม.
- ปล่อยตัวนักปั่น สาย B ระยะทาง 65 กม.
12.00 น. นักปั่นเข้าเส้น/รับประทานอาหารมื้อเที่ยง
13.00 น. นักปั่นเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลที่พักในเขตอำเภอบ้านไร่ 
1.โรงแรมอวตาร มิราเคิลส์ โทร 056-596164
2.ห้วยป่าปกรีสอร์ท โทร 056-596001 056-5961512
3.ภูแสงทองรีสอร์ทแอนด์สปา โทร 056-586309-10 084-7628223
4.บ้านสวนรีสอร์ท โทร 056-546310 081-8870923 
5.หมากชีวิตโฮมสเตย์ โทร 081-9720649
6.ภูเคียงเดือนรีสอร์ท โทร 081-7074851
7.ภูตะวันรีสอร์ท โทร 089-9067689
8.พูลสุขรีสอร์ท โทร 089-9121896 084-5920013 084-6243415
9.ปลายฟ้ารีสอร์ท โทร 056-539200 089-9891619
10.ไร่อุ๋ยกื๋อ โทร 085-7266763
11.บ้านไร่ฮิลวัลลเลย์ โทร 084-6886226
12.รัชนีรีสอร์ท โทร 089-6708327 
13.บ้านมดแดง โทร 080-0307713
14.บ้านไร่ชมจันทร์ โทร 089-5126656
15.ร้าน T2T โทร 095-9846209 
16.ทัพหลวงรีสอร์ท์ โทร 081-9911945

 

IMG_3194.JPG

IMG_3198.JPG

 

IMG_3522.JPG

 

IMG_3894.JPG

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.