Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

191 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร / ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 31 สิงหาคม 23:59 น.

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 29 ก.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 31 ส.ค. 2562 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

ประเภทแข่งขัน เสือหมอบ ระยะทาง 65 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A เสือหมอบ ชาย ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 65 กม.520 บาท 29 คน
B เสือหมอบ ชาย อายุ 30-39 ระยะทาง 65 กม.520 บาท 26 คน
C เสือหมอบ ชาย อายุ 40-49 ระยะทาง 65 กม.520 บาท 38 คน
D เสือหมอบ ชาย อายุ 50+ ระยะทาง 65 กม.520 บาท 33 คน
E เสือหมอบ หญิง ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 65 กม.520 บาท 7 คน
F เสือหมอบ หญิง อายุ 30+ ระยะทาง 65 กม.520 บาท 15 คน

ประเภทแข่งขัน เสือภูเขา ระยะทาง 50 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

G เสือภูเขา ชาย ไม่จำกัดอายุระยะทาง 50 กม.520 บาท 6 คน
H เสือภูเขา ชาย อายุ 30-39 ระยะทาง 50 กม.520 บาท 4 คน
I เสือภูเขา ชาย อายุ 40-49 ระยะทาง 50 กม.520 บาท 10 คน
J เสือภูเขา ชาย อายุ 50+ ระยะทาง 50 กม.520 บาท 14 คน
K เสือภูเขา หญิง ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 50 กม.520 บาท 3 คน

V.I.P.ไม่มีการแข่งขัน ระยะทาง 10 กิโลเมตร
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

V.I.P1,020 บาท 6 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1801940

 

>>ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานการกุศล<<
“ปั่น ปัน รัก”เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมเงินรางวัล  และผ้าป่าสามัคคี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รายได้ทั้งหมด สมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียนไม้หลังเก่าให้กับนักเรียนพิการ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศลพบุรี แบ่งการแข่งขันเป็น 11 รุ่น ประเภทถนนทางเรียบ V.I.P.ไม่มีการแข่งขัน ดังนี้


1 รุ่น A เสือหมอบ ชาย ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 65 กม. 
2 รุ่น B เสือหมอบ ชาย อายุ 30-39 ระยะทาง 65 กม. 
3 รุ่น C เสือหมอบ ชาย อายุ 40-49 ระยะทาง 65 กม. 
4 รุ่น D เสือหมอบ ชาย อายุ 50+ ระยะทาง 65 กม
5 รุ่น E เสือหมอบ หญิง ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 65 กม
6 รุ่น F เสือหมอบ หญิง อายุ 30+ ระยะทาง 65 กม. 
7 รุ่น G เสือภูเขา ชาย ไม่จำกัดอายุระยะทาง 50 กม
8 รุ่น H เสือภูเขา ชาย อายุ 30-39 ระยะทาง 50 กม
9 รุ่น I เสือภูเขา ชาย อายุ 40-49 ระยะทาง 50 กม
10 รุ่น J เสือภูเขา ชาย อายุ 50+ ระยะทาง 50 กม
11 รุ่น K เสือภูเขา หญิง ไม่จำกัดอายุ ระยะทาง 50 กม
12 รุ่น V.I.P.ไม่มีการแข่งขัน ระยะทาง 10 กม (แต่ลงแข่งรุ่นอื่นได้)

***ค่าสมัคร 500 บาท ทุกรุ่น (รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญจากหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ)
***ค่าสมัคร V.I.P.1,000 บาท (รับถ้วย VIP เสื้อปั่นจักรยานและเหรียญจากหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุและสามารถลงแข่งขันรุ่นอื่นได้)ถ้วยอันดับและเงินรางวัล  ถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
ผู้ที่เข้าอันดับ 1-7 ทุกรุ่นการแข่งขัน จะได้รับถ้วยอันดับ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้
อันดับที่ 1 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท 
อันดับที่ 2 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัลจำนวน 700 บาท 
อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 3 และเงินรางวัลจำนวน 500 บาท 
อันดับที่ 4 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 4 ไม่มีเงินรางวัล
อันดับที่ 5 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 5 ไม่มีเงินรางวัล
อันดับที่ 6 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 6 ไม่มีเงินรางวัล
อันดับที่ 7 ได้รับถ้วยชนะเลิศอันดับ 7 ไม่มีเงินรางวัล

กติกาการแข่งขัน 

ยึดตามกฎกติกาของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เส้นทางการแข่งขัน 
1.เสือหมอบทุกรุ่น วนซ้ายตลอดเส้นทาง
จุดปล่อยตัว หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ทางหลวงหมายเลข 205 (เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านหมี่-อำเภอโคกสำโรง) ตรงไปทางอำเภอบ้านหมี่ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกสะพานบ้านกล้วย ตรงไปตามถนนหมายเลข 3196 (สายคันคลอง) ตรงไปจนถึงสี่แยกชลประทานที่ 10 โคกกระเทียม แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกชลประทานที่ 10 โคกกระเทียม ไปทางเส้นทางหมายเลข 3019 จากนั้น ตรงไปจนถึงแยกไฟแดงเทศบาลตำบลเขาพระงาม แล้วเลี้ยวซ้ายไปทาง อำเภอโคกสำโรง ไปตามเส้นทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
เมื่อถึงสี่แยกไปรษณีย์ โคกสำโรง เลี้ยวซ้ายตรงไป สี่แยกจารึกล้อม แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านหมี่ ตามถนนหมายเลข 205 เข้าเส้นชัย หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ รวมระยะทาง 65 กม.


2.เสือภูเขาทุกรุ่น วนซ้ายตลอดเส้นทาง
จุดปล่อยตัว หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ทางหลวงหมายเลข 205 (เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านหมี่-อำเภอโคกสำโรง) ตรงไปทางอำเภอบ้านหมี่ เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกสะพานบ้านกล้วย ตรงไปตามถนนหมายเลข 3196 (สายคันคลอง) เลี้ยวซ้ายไปทางถนนหมายเลข 3024 (ไปทาง อบต.หนองทรายขาว) ตรงไปจนถึงถนนหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วเลี้ยวซ้าย ไปทาง อำเภอโคกสำโรง ไปตามเส้นทางหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เมื่อถึงสี่แยกไปรษณีย์ โคกสำโรง เลี้ยวซ้ายตรงไป สี่แยกจารึกล้อม แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านหมี่ ตามถนนหมายเลข 205 เข้าเส้นชัย หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ รวมระยะทาง 50 กม.

3.รุ่น V.I.P. ไม่มีการแข่งขัน 
V.I.P. ปล่อยตัว หน้าโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 205 (เส้นทางระหว่างอำเภอบ้านหมี่-อำเภอโคกสำโรง) ปั่นย้อนไปทาง รร.บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง เมื่อถึงหน้าโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ให้กลับรถแล้วปั่นเข้าเส้นชัยกลับมาทางเดิมที่จุดปล่อยตัว ระยะทาง 10 กม.
 

กำหนดการลงทะเบียน รับเสื้อและหมายเลข

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 5.00-7.30 น.

ปล่อยตัวรุ่นแรก 8.00 น.

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 
1.อาหารเช้า,อาหารเที่ยง,น้ำดื่ม,และผลไม้
2.จุดบริการน้ำดื่มตามเส้นทาง มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด ทั้งหมด 3 จุดๆ 10 คนได้รับการอบรมชี้แจงเรื่องการส่งน้ำให้กับนักปั่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการส่งน้ำ จุดที่ 1 หน้าชลประทานที่ 10 โคกกระเทียม จุดที่ 2 หน้ารีสอร์ทวาสนา จุดที่ 3 หน้าโรงสีข้าวโคกสำโรง
3.การให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น มีรถพยาบาลประจำสนามแข่งขัน พร้อมแพทย์และรถฉุกเฉิน (Ambulance)จากโรงพยาบาลบ้านหมี่โดยจะประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านหมี่และมูลนิธิกู้ภัยสว่างอริโยธรรมสถานบ้านหมี่ กู้ภัยโคกสำโรง
4.เจ้าหน้าที่ตำรวจและอปพรห้ามรถและปิดกั้นตามจุดอันตรายตลอดเส้นทาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สภ.อ.บ้านหมี่ สภ.เมืองลพบุรี สภ.อ.โคกสำโรง สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ อปพร ในเขตพื้นที่ที่จักรยานผ่าน
5.รถเซอร์วิส/เก็บจักรยานที่เสีย มีจำนวน 2 คัน รถ 6 ล้อราชประชานุเคราะห์ 33 และรถกระบะโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
6.ทีมมาแชล ดูแลตลอดเส้นทาง
7.ป้ายบอกเส้นทาง
8.ภาพถ่ายสวยๆจากชมรมถ่ายภาพบ้านหมี่ 
9.รถสุขาเคลื่อนที่จากวัดพุน้อย
10.การแสดงบนเวทีของน้องๆพิการ
11.การตัดสินใช้ผู้ตัดสินจากสมาคม และผู้ช่วยผู้ตัดสินจากชมรมจักรยานบ้านหมี่

ที่พักใกล้เคียง
-วังกาแฟโฮมสเต ห่างจาก ที่จัดงาน 2.5 กม.โทร 082-6969465
-โก๊ะจังรีสอร์ท ห่างจาก ที่จัดงาน 6.5 กม โทร 081-9918805
-ลายน้ำกาเด้น รีสอร์ท ห่างจาก ที่จัดงาน 8.0 กม โทร 086-6696464
-ป 4 รีสอร์ท ห่างจาก ที่จัดงาน 8.2 กม โทร 036-471077
-ป 4 รีสอร์ท 2 ห่างจาก ที่จัดงาน 13.0 กม โทร 080-6626675
-เอนกายวิลล่า ห่างจาก ที่จัดงาน 14.0 กม โทร 084-4354649

หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 35 ม.1 ต.บางกะพี้ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
งานธุรการ โทร.๐–๓๖๗๐-๐๑๐๒ (โทรศัพท์/โทรสาร) E-mail : panlertschool@gmail.com
ชมรมจักรยานบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
นายศักดิ์ชัย แซ่อัง โทร 096-8325628 E-mail sakchaisakchai.250986@gmail.com

 

66226.jpg

 

S__19996678.jpg

 

เเบบเสื้อ  แก้ไขครั้งที่ 4.jpg

 

 

 

37054059_311606949380827_4125488839982579712_n.jpg

37075484_311606966047492_7326336066552594432_n.jpg

37140298_311607036047485_3557702624536952832_n.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/