Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

5,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

3,426 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 17 พ.ย. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 12 ส.ค. 2562 เวลา 23:59 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด5,000 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

ประเภท A ระยะทาง 112 km.

A ระยะทาง 112 km. (รับเสื้อ)600 บาท 824 คน
A ระยะทาง 112 km. (ไม่รับเสื้อ)400 บาท 343 คน

ประเภท B ระยะทาง 68 km.

B ระยะทาง 68 km. (รับเสื้อ)600 บาท 1,469 คน
B ระยะทาง 68 km. (ไม่รับเสื้อ)400 บาท 381 คน

ประเภท C ระยะทาง 22 km.

C ระยะทาง 22 km. (รับเสื้อ)600 บาท 313 คน
C ระยะทาง 22 km. (ไม่รับเสื้อ)400 บาท 29 คน

ประเภท VIP รับเสื้อปั่นจักรยาน เนื้อผ้าแอร์โร่

VIP ระยะทาง 112 km.1,500 บาท 22 คน
VIP ระยะทาง 68 km.1,500 บาท 30 คน
VIP ระยะทาง 22 km.1,500 บาท 15 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1806044

 

ชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
Mueang Nhoe Suphanburi Cycling Club
โดย คุณท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี 
นายพงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ ประธานชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียนเชิญ ชมรม สมาคม กลุ่มคนรักปั่นจักรยาน และนักปั่นทุกท่าน ร่วมงาน

100 Plus สุพรรณบุรีชวนปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 8 
ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นี่ที่ สนามกีฬากลางเมืองสุพรรณบุรี 

วัตถุประสงค์การจัดงาน 
1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด 
2.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ จึงก่อให่เกิดการรวมกลุ่มออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน 
3.ส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพ ระหว่างชมรมจักรยานและนักปั่นทั่วประเทศ 
4.เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น 
5.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำสาธารณกุศลต่างๆต่อไป
สถานที่จัดงาน
สนามกีฬากลางสุพรรณบุรี (Grand Suphanburi Stadium) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

รุ่น และ ระยะทาง
1.ประเภท A ระยะทาง 112 km. 
2.ประเภท B ระยะทาง 68 km.
3.ประเภท C ระยะทาง 22 km.
4.ประเภท VIP ระยะทาง 22 km. (สมัคร VIP ท่านสามารถเลือกลงปั่นได้ทั้ง 3 เส้นทาง )

ผู้ที่เข้าร่วมปั่น มีข้อกำหนด
ท่านต้องปั่นไปให้ถึงที่หมายในเวลาที่กำหนด
.... ตั้งแต่ปล่อยตัว... ถึงเวลา 12.00 น. ท่านถึงก่อน รับเหรียญไปเลย

ทีมงานผู้จัด.... 
ขอความกรุณา ผู้ติดตาม ดูแล และบันทึกภาพ ห้ามติดตาม ! เด็ดขาด.... เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นทุกท่าน

 

จุดรับน้ำ... 
จากการลงมติกันเป็นที่เรียบร้อย จะไม่มีการส่งน้ำให้กับนักปั่นเป็นเด็ดขาด ท่านต้องหยุดรถและรับน้ำเอง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการทับขวดน้ำ.... แนะนำให้หยุดเลยครับ บางจุดมีเกลือแร่แจกและอาหารรองท้อง เช่น ข้าวต้มมัดให้ บางจุด 
ผู้สมัครลงทะเบียนทุกท่านมีประกันภัยกลุ่มให้...หากเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการปั่น ทำการรักษา ณ สถานพยาบาลจังหวัดเคลมได้เลย ในกรณี....ต้องทำการรักษาต่อเนื่อง และเลือกสถานพยาบาลเอง ผู้ประสพเหตุต้องสำรองจ่ายเอง แล้วนำมาเคลมค่ารักษา 

เอสสารที่ใช้ในการเคลมค่ารักษา 1.ใบรับรองแพทย์ 2.ใบเสร็จค่ารักษา 3.สำเนาบัตรประชาชน

กติกาการปั่น

1.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขัน สามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท 
2.นักปั่น และ ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันน๊อค ตลอดการปั่น หากทางกรรมการตรวจพบ ขออนุญาตเชิญท่านออกจากการปั่นได้ทุกขณะ 
3.หากเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน ทางผู้จัดขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น (แต่ผู้ปั่นและผู้เข้าแข่งขันที่ลงทะเบียนไว้จะมีการทำประกันกลุ่มไว้ให้ทุกท่าน)

ค่าสมัครและของที่ระลึกที่จะได้รับ
-รุ่น VIP ค่าสมัคร 1500.- ของที่ระลึก เสื้อปั่นจักรยานอย่างดี เนื้อผ้าแอร์โร่อย่างดี เหรียญที่ระลึก (รับเหรียญเมื่อปั่นจบ) BIB เป็นชิฟจับเวลา และคูปองอาหาร 
-รุ่นทั่วไป A-B-C ค่าสมัคร 600.- ของที่ระลึก เสื้อปั่นจักรยาน เนื้อผ้า micro Nano Technology เหรียญที่ระลึก (รับเหรียญเมื่อปั่นจบ) BIB เป็นชิฟจับเวลา และคูปองอาหาร
-รุ่นพิเศษ A-B-C ค่าสมัคร 400.- ของที่ระลึก เหรียญ (รับเหรียญเมื่อปั่นจบ) BIB เป็นชิฟจับเวลา และคูปองอาหาร (ในกรณีที่นักปั่นไม่ต้องการเสื้อปั่น)

เปิดรับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 8 กรกฏาคม 2562
ช่องทางการสมัคร
-ทางเวป Thai mtb.com ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

รางวัลพิเศษ
-ประเภททีมสวยงาม ปั่นพร้อมเพรียง เป็นระเบียบ เส้นทางละ 1 รางวัล 
-นักปั่น สูงวัย ใช่เลย 1 รางวัล 
-นักปั่นละอ่อนแต่ใจสู้ 1 รางวัล 
-ทีมที่สมัครเยอะที่สุด BIG TEAM 1 รางวัล

กำหนดการ 
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
13:00 น. เปิดรับลงทะเบียน จนถึง 19:00 น. ของวันเสาร์

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
05:00 น. – 06:30 น. รับลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า
06:30 น. – 07:00 น. ประชาสัมพันธ์กติกาการปั่นในรุ่นต่างๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และกล่าวเปิดรายงานการจัดงาน พร้อมเชิญประธาน คุณท็อป วราวุธ ศิลปอาชา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับนักปั่น พร้อมปล่อยตัว
07:00 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน รุ่น A-112 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
07:15 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง B 68 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
07:25 น. ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง C 22 กิโลเมตร และ รุ่น VIP 22 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
หมายเหตุ... เวลาปล่อยตัวอาจช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับจำนวนนักปั่นในแต่ละรุ่น
10:00 น. – 12:00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัย / รับเหรียญ เมื่อปั่นจบเข้าถึงสนามกีฬา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
* สำหรับท่านที่ให้จัดส่ง bib+เสื้อ สมัคร 3 ท่านขึ้นไป ทางผู้จัดจะจัดส่งให้ค่ะ 
 

MTB.jpg

 

-ขนาดเสื้อรุ่น A B C เนื้อผ้า micro Nano Technology  ราคาสมัคร 600 บาท

65867799_491705448302223_3716363269116526592_n.jpg

 

-ขนาดเสื้อรุ่น VIP เนื้อผ้าแอร์โร่อย่างดี  ราคาสมัคร 1500 บาท

VIP.jpg

 

65184299_2201132546666079_2893403060816576512_n.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.