Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

158 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร / ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 23:00

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันเสาร์ 7 ธ.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 31 ต.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

รุ่นทั่วไป Open ระยะทาง 25-30 กิโลเมตร

A1 ชายทั่วไป400 บาท 4 คน
A2 หญิงทั่วไป400 บาท 1 คน

รุ่นอายุ ระยะทาง 15-25 กิโลเมตร

ฺB1 ชายอายุไม่เกิน 18 ปี400 บาท 0 คน
ฺB2 ชายอายุ 25-29 ปี400 บาท 2 คน
ฺB3 ชายอายุ 30-34 ปี400 บาท 2 คน
ฺB4 ชายอายุ 35-39 ปี400 บาท 5 คน
B5 ชายอายุ 40-44 ปี400 บาท 1 คน
B6 ชายอายุ 45-49 ปี400 บาท 2 คน
B7 ชายอายุ 50-54 ปี400 บาท 1 คน
B8 ชายอายุ 55-59 ปี400 บาท 1 คน
B9 ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป400 บาท 7 คน
B10 ชายน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป400 บาท 5 คน
B11 หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี400 บาท 0 คน
B12 หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป400 บาท 2 คน

รุ่นเยาวชน ระยะทาง 10-15 กิโลเมตร

C1 ชายอายุไม่เกิน 8 ปี400 บาท 0 คน
C2 ชายอายุไม่เกิน 10 ปี400 บาท 4 คน
C3 ชายอายุไม่เกิน 12 ปี400 บาท 0 คน
C4 ชายอายุไม่เกิน 15 ปี400 บาท 1 คน
C5 หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี400 บาท 0 คน
C6 หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี400 บาท 1 คน

ราคา Normal Price : เพิ่มเสื้อ Normal Jersey300 บาท 14 คน
ราคา Normal Price : เพิ่มเสื้อ Pro Jersey1,200 บาท 1 คน
ราคาพิเศษ EarlyBird : เพิ่มเสื้อ Normal Jersey200 บาท 11 คน
ราคาพิเศษ EarlyBird : เพิ่มเสื้อ Pro Jersey1,050 บาท 1 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุดจากผู้จัดงาน ได้ที่กระทู้นี้   http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1811601

 

Singha Mountain Bike Thailand Open 2019 การแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการที่จัดต่อเนื่องมายาวนานและยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปี ที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องกว่า 20 ปี   การแข่งขันจะเกิดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
รูปภาพ
 

รายละเอียดค่าสมัครแข่งขัน 

* Super Early Bird - ตั้งแต่ 1 – 15 ส.ค. 62 : 
- สมัครแข่งขัน พร้อมรับ Pro Jersey : ค่าสมัคร 700 บาท


* Early Bird - ตั้งแต่ 16 – 31 ส.ค. 62 : 
- สมัครแข่งขัน พร้อมรับ Pro Jersey : 1,450 บาท
- สมัครแข่งขัน พร้อมรับ Normal Jersey : 600 บาท
- สมัครแข่งขัน ไม่รับ Jersey : 400 บาท


* Normal Price – ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 62 :
- สมัครแข่งขัน พร้อมรับ Pro Jersey : 1,600 บาท
- สมัครแข่งขัน พร้อมรับ Normal Jersey : 700 บาท
- สมัครแข่งขัน ไม่รับ Jersey : 400 บาท


*** นักกีฬาทุกคนที่สมัครร่วมงานจะได้รับ อาหารเลี้ยงนักกีฬา, น้ำดื่มสิงห์ดูแลระหว่างแข่งขัน, เครื่องดื่มช่วงงานเลี้ยงนักกีฬา และ ร่วมลุ้นรางวัลจากผู้สนับสนุน

รายละเอียดเสื้อ Pro Jersey และ Normal Jersey มีดังนี้ครับ
** Pro Jersey **

รูปภาพ
** Normal Jersey **
รูปภาพ

***** ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันงาน สามารถสมัครร่วมงานได้เฉพาะแบบไม่รับ Jersey เท่านั้น

รุ่นแข่งขันที่เปิดให้สมัครเข้าร่วมงานมีดังนี้
• ชายทั่วไป (OPEN)
• หญิงทั่วไป (OPEN)

• ชายอายุไม่เกิน 18 ปี
• ชายอายุ 25-29 ปี
• ชายอายุ 30-34 ปี
• ชายอายุ 35-39 ปี
• ชายอายุ 40-44 ปี
• ชายอายุ 45-49 ปี
• ชายอายุ 50-54 ปี
• ชายอายุ 55-59 ปี
• ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป
• หญิงอายุไม่เกิน 18 ปี
• หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป

• ชายอายุไม่เกิน 8 ปี
• ชายอายุไม่เกิน 10 ปี
• ชายอายุไม่เกิน 12 ปี
• ชายอายุไม่เกิน 15 ปี
• หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี
• หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี

• รุ่นน้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป

**** วิธีคิดอายุสำหรับลงรุ่นอายุ : นำปีพ.ศ.เกิด หักลบกับ ปี 2562 เช่น 2562 - 2531 = 31 ปี
นักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นอายุ 30-34 ปี และ รุ่น Open เท่านั้น

รายละเอียดถ้วยรางวัลและเงินรางวัลประจำการแข่งขัน มีดังนี้
รางวัลประจำการแข่งขัน (Open)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 5,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 4,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 3,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 2,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 1,000บาท
**กรณีรุ่นแข่งขันใดมีผู้สมัครแข่งขันไม่ครบ 10 คน ทางผู้จัดต้องขอสงวนสิทธิ์ลดเงินรางวัลตามจำนวนของผู้สมัคร
*** เงินรางวัลที่แจ้งไว้ ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %


รางวัลประจำการแข่งขัน (รุ่นเยาวชน, รุ่นอายุ และ รุ่นน้ำหนัก)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 3,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 2,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน เงินสด 1,000บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4ได้รับถ้วยเกียรติยศประจำการแข่งขัน 
**กรณีรุ่นแข่งขันใดมีผู้สมัครแข่งขันไม่ครบ 5 คน ทางผู้จัดต้องขอสงวนสิทธิ์ลดเงินรางวัลตามจำนวนของผู้สมัคร
*** เงินรางวัลที่แจ้งไว้ ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

สามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/SinghaMTBSinghaParkChiangrai/


รูปภาพ
รูปภาพ

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.