Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

286 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร / ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 23 ตุลาคม 12:00

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 27 ต.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 23 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด600 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

การแข่งขันประเภท เสือหมอบ ระยะทาง 45 กิโลเมตร

เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไป Open800 บาท 28 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี800 บาท 28 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี800 บาท 40 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี800 บาท 46 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป800 บาท 18 คน
เสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไป Open800 บาท 8 คน
เสือหมอบหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป800 บาท 15 คน

การแข่งขันประเภท เสือภูเขา ระยะทาง 45 กิโลเมตร

เสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไป Open800 บาท 15 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี800 บาท 11 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี800 บาท 20 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี800 บาท 31 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป800 บาท 14 คน
เสือภูเขาหญิง รุ่นทั่วไป Open800 บาท 5 คน
เสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป800 บาท 7 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้   http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1805339
Event Facebook/สมัครรุ่นท่องเที่ยว   http://bit.do/fbwcq

 

Tour de Chulabhorn Dam 2019 ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 2562

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกองการไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร
เทศบาลคอนสาร และชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ
ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ Tour de Chulabhorn Dam 2019
"ท้าสายหมอก หยอกละอองฝน ยลเขื่อนจุฬาภรณ์" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคน 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

เส้้นทาง สตาร์ทจากที่ว่าการอำเภอคอนสาร เส้นชัยที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทาง 45 กม.
ประเภทการแข่งขันชาย เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 30-39 ปี
3.- รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.- รุ่นอายุ 50-59 ปี
5.- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-9 อันดับ


ประเภทการแข่งขันหญิง เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-5 อันดับ

ค่าสมัคร
- รุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 800 บาท ทุกรุ่นการแข่งขัน
- รุ่นท่องเที่ยว ใจเกินร้อย ค่าสมัคร 550 บาท
- รุ่น VIP 1000 บาท

++++++ ผู้สมัคร ทุกท่านจะได้รับเสื้อจักรยานเป็นที่ระลึก +++++++
 

 

รูปภาพ

 

893881.jpg

 

รูปภาพ

 

รูปภาพ

 


รูปภาพ

 

รูปภาพ

892940.jpg

 

แอ่งกะทะ
แค่ปล่อยไหลไม่แตะเบรค ความเร็วที่ได้เกิน 70 กม./ชม.
....... จุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ........รูปภาพ

 

65102694_2840749549273866_6030750892427313152_o.jpg

 

119400.jpg

119401.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.