Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

600 คน

ผู้สมัครแล้ว

34 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง27 ต.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย04 ต.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด600 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน

การแข่งขันประเภท เสือหมอบ ระยะทาง 45 กิโลเมตร

เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไป Open800 บาท 0 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี800 บาท 3 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี800 บาท 3 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี800 บาท 6 คน
เสือหมอบชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป800 บาท 0 คน
เสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไป Open800 บาท 0 คน
เสือหมอบหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป800 บาท 0 คน

การแข่งขันประเภท เสือภูเขา ระยะทาง 45 กิโลเมตร

เสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไป Open800 บาท 0 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี800 บาท 1 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี800 บาท 1 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 50-59 ปี800 บาท 1 คน
เสือภูเขาชาย รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป800 บาท 2 คน
เสือภูเขาหญิง รุ่นทั่วไป Open800 บาท 0 คน
เสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป800 บาท 0 คน
    รอชำระเงิน17 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้   http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1805339

 

Tour de Chulabhorn Dam 2019 ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ 2562

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกองการไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร
เทศบาลคอนสาร และชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดชัยภูมิ
ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ
ปั่นพิชิตเขื่อนจุฬาภรณ์ Tour de Chulabhorn Dam 2019
"ท้าสายหมอก หยอกละอองฝน ยลเขื่อนจุฬาภรณ์" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคน 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและมิตรภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

เส้้นทาง สตาร์ทจากที่ว่าการอำเภอคอนสาร เส้นชัยที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทาง 45 กม.
ประเภทการแข่งขันชาย เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 30-39 ปี
3.- รุ่นอายุ 40-49 ปี
4.- รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป


ประเภทการแข่งขันหญิง เสือหมอบ เสือภูเขา
1.- รุ่นทั่วไป OPEN ไม่จำกัดอายุ
2.- รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป

ถ้วยรางวัลรุ่นการแข่งขัน 1-5 อันดับ

ค่าสมัคร
- รุ่นการแข่งขัน ค่าสมัคร 800 บาท ทุกรุ่นการแข่งขัน
- รุ่นท่องเที่ยว ใจเกินร้อย ค่าสมัคร 550 บาท
- รุ่น VIP 1000 บาท

++++++ ผู้สมัคร ทุกท่านจะได้รับเสื้อจักรยานเป็นที่ระลึก +++++++
 

 

893881.jpg

 

65102694_2840749549273866_6030750892427313152_o.jpg

892937.jpg

892939.jpg

892940.jpg

 

รูปภาพ

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.