Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

610 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการรับสมัคร / ปิดการแจ้งโอนเงิน วันที่ 20 ตุลาคม 23:00

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 10 พ.ย. 2562
 • รับสมัครวันสุดท้าย 20 ต.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
 • จุดปล่อยตัวสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ร่วมกิจกรรม ระยะทาง 48 กิโลเมตร500 บาท 610 คน
Event Description

 

“ไลออนส์ชวนปั่นมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ครั้งที่ 3”  

อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1.เพื่อจัดกิจกรรมหาทุนของสโมสร นำเงินรายได้ไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ

2.เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยการใช้จักรยาน

3.เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกายเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด โดยการใช้จักรยาน

สถานที่จัดงาน

สวนเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดของการจัดงาน

เป็นงานปั่นจักรยานเน้นเพื่อสุขภาพ เชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำหนดเส้นทางปั่นระยะทาง 48 กิโลเมตร หยุดทำกิจกรรม 2 จุด

 • อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
 • วัดอ่าวน้อย 

 

รายละเอียดเรื่องการสมัคร

ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท  

สมัครผ่าน https://event.thatmtb.com

ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

รับสมัครจำนวน 1,000 ท่าน

กำหนดการรับสมัครเริ่มตั้งแต่  15 สิงหาคม  2562 – 20 ตุลาคม 2562 

 

ประเภทถ้วยรางวัล

 • รางวัลที่ 1 ทีมที่ส่งสมาชิกปั่นมากที่สุดอันดับ 1  รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทีมที่ส่งสมาชิกปั่นมากที่สุดอันดับ 2 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทีมที่ส่งสมาชิกปั่นมากที่สุดอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 2,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 ทีมที่ส่งสมาชิกปั่นมากที่สุดอันดับ 4 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 1,500 บาท
 • รางวัลที่ 5 ทีมที่ส่งสมาชิกปั่นมากที่สุดอันดับ 5 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 6-10 ทีมที่ส่งสมาชิกปั่นมากที่สุดตามลำดับ  รับถ้วยรางวัล

 

แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น

1.ผู้เข้าร่วมปั่นต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น

2.ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการปั่น แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อหน้า และ หลัง

3.ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมปั่นกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น เกาะรถยนต์

4.ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

5.นักปั่นทุกท่านต้องปฎิบัติตามกติกาที่คณะกรรมาการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใด ๆ ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ

 

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

14.00 น. – 19.30 น. รับลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

05.00 น. – 06.30 น. รับละทะเบียนพร้อมรับเสื้อ

06.35 น. นักปั่นรวมตัวที่จุดสตาร์ท

06.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน

07.00 น. ปล่อยตัวนักปั่น

10.00 น. นักปั่นเข้าเส้นชัย / รับประทานอาหาร

 

สอบถามข้อมูล เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
นายธนพงษ์ โทร.093-7949449 ID LINE 925857598
นายโกวิทย์ 081-7215127 ID LINE 0817215127

 

shirt-front-back.png

ขนาดเสื้อ.jpg

 

S__13819954.jpg

 

 

messageImage_1565776283100.jpg

 

เส้นทางปั่น 2.jpg

เส้นทางปั่น 3.jpg

เส้นทางปั่น 4.jpg

เส้นทางปั่น 5.jpg

เส้นทางปั่น 6.jpg

เส้นทางปั่น 7.jpg

เส้นทางปั่น 8.jpg

เส้นทางปั่น 9.jpg

เส้นทางปั่น 10.jpg

เส้นทางปั่น 11.jpg

เส้นทางปั่น 12.jpg

เส้นทางปั่น 14.jpg

เส้นทางปั่น 15.jpg

เส้นทางปั่น 16.jpg

 

add1.jpg

add2.jpg

add3.jpg

add4.jpg

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.