Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

33 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 1 ธ.ค. 2562
  • รับสมัครวันสุดท้าย 25 พ.ย. 2562 เวลา 00:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • จุดปล่อยตัวประตูท่าแพ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ร่วมกิจกรรม650 บาท 33 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1818890

ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานปั่น
เดินทางไร้มลพิษพิชิตดอยสุเทพ ครั้งที่ 23

305927.jpg


ค่าสมัคร 650 บาท จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานเนื้อผ้าอย่างดี ที่ระลึก 1 ตัว
หางบัตรนำไปจับฉลากได้ มีอาหารเช้า กลางวัน น้ำดื่มบริการ
และมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับท่านที่สมัครก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ขอรับเสื้อได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลาตั้งแต่ 09.00 น.ถึง เวลา 15.00 น. หรือหน้างาน
ตั้งแต่ เวลา 05.00 น. ถึง เวลา 07.00 น ณ ข่วงประตูท่าแพ


จุดเริ่มต้น ข่วงประตูท่าแพ สิ้นสุดวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น .
มีการจับรางวัลของที่ระลึกมากมาย และ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดสิ้นสุด คือสวนสน เลยวัดพระธาตุขึ้นไปอีกประมาณ 1 กม. ระยะทาง 18 กม.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รักการใช้จักรยาน คนเชียงใหม่ คนต่างจังหวัดและชาวต่างประเทศ ทั้งผู้ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ได้ร่วมกันออกกำลังกายและเดินทางแบบไร้มลพิษ ด้วยชีวิตพอเพียง สนองพระราชดำริพ่อหลวงของแผ่นดิน อีกทั้งร่วมรณรงค์การลดมลพิษจากการจราจรอีกทางหนึ่งแก่เมืองเชียงใหม่ และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตนเอง

รูปแบบการปั่น เป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว ในรูปแบบพึ่งพาตนเอง ไม่มีการปิดถนน ปั่นตามกฎจราจร โดยจะใช้ถนนร่วมกับพาหนะอื่นทั่วไป ไม่เน้นการแข่งขันทำความเร็ว ตามเส้นทางมีจุดพัก และมีประกันอุบัติเหตุให้นักปั่นทุกคนที่สมัครก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

แนบไฟล์

305926.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.