Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,020 คน

ผู้สมัครแล้ว

1,022 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

---ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว----ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร--จะต้องทำการแจ้งโอนเงินในระบบทุกท่าน เพื่อตรวจสอบและปรับสถานะการสมัคร ---กรณีผู้สมัครยังไม่ดำเนินการแจ้งโอนเงิน สถานะสมัคร จะเป็น รอชำระเงิน / คัดชื่อออก

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 2 ก.พ. 2563
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 ธ.ค. 2562 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,020 คน
  • จุดปล่อยตัวอบต.แม่งอน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
A: Male 25KM - Basic Jersey800 บาท 923 คน
B: Female 25KM - Basic Jersey800 บาท 99 คน
Event Description
Event Website   https://www.angkhangkom.com

 


2 กุมภาพันธ์ 2020 อ่างขาง KOM Challenge
KOM เคโอเอ็ม หรือ กอม (King of the Mountain) ที่แปลว่า "เจ้าแห่งภูเขา" ประเพณีปั่นดอยอ่างขาง เน้นความปลอดภัย ความสนุก และการมีส่วนรวมของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism ให้ผู้มาเยือนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนชาวไทยภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และรักษาสิ่งแวดล้อม
รายได้มอบให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รร บนดอยอ่างขาง)

ระยะทาง 25 กม (เริ่มต้น อบต.แม่งอน - จุดชมวิวม่อนสน ดอยอ่างขาง)
ปล่อยตัว 8:00 น วันอาทิตย์ 02 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครแบบทั่วไป เปิดรับสมัคร วันที่ 29 กันยายน 2562 

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คน

 

1. รายละเอียดการปั่น 
ปั่นพิชิตดอยอ่างขาง 25 กม (เริ่มต้น อบต.แม่งอน - จุดชมวิวม่อนสน ดอยอ่างขาง)
ปล่อยตัว 8:00 น วันอาทิตย์ 02 กุมภาพันธ์ 2563

 

2 . สิทธิประโยชน์ ของผู้สมัครร่วมกิจกรรม
2.1 รับ เสื้อจักรยาน 1 ตัว, ป้ายหมายเลขผู้สมัคร พร้อม chip จับเวลา, อาหารเช้า ณ จุดปล่อยตัว , อาหารกลางวัน , น้ำดื่ม  , เครื่องดื่มเกลือแร่ และ อาหารว่าง หรือผลไม้ตามเส้นทางการปั่น, เจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย (มาแชลล์ -จักรยานยนต์) ,   บริการรถบรรทุกนักปั่นและจักรยานลงจากดอย

2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนถูกต้อง จะได้รับ การประกันอุบัติเหตุ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางการจัดกิจกรรม

2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปั่นจักรยาน ถึง จุด Finish จะได้รับเหรียญหรียญรางวัลทำจากผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภายในชุมชน
เพื่อเป็นการกระจายรายได้และเน้นความร่วมมือของชุมชน

 

3. รางวัลเกียรติยศ
3.1 นักปั่นชาย ที่ ทำสถิติเวลา น้อยที่ สุด 10 อันดับ จะได้รับถ้วย เกียรติยศ และ เสื้อจ้าวภูเขา
3.2 นักปั่นหญิง ที่ทำสถิติเวลาน้อยที่สุด 10 อันดับ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ และ เสื้อจ้าวภูเขา

 

4. นักปั่นที่สมัครร่วมกิจกรรม ต้อง ระบุ ประมาณการ ระยะเวลาการปั่นของตนเอง โดย ขณะปล่อยตัว ณ จุด สตาร์ท ต้องอยู่ในกลุ่ม (GROUP) ของตนเอง การปล่อยตัว จะปล่อย เป็นกลุ่ม จากประมาณการเวลาปั่น น้อยไปหามาก แต่ละกลุ่ม ห่างกัน ประมาณ 5 นาที ( ทุกคนจะมีสถิติของตนเอง โดยต้องมี สถิติ Chip start ที่จุดปล่อยตัว และสิ้นสุดที่จุด Finish ) เริ่มปล่อยตัว กลุ่มที่ 1 เวลา 08.00 น. เริ่มจาก กลุ่ม A (Pro ก่อน.)

 

5. การรับชุดสมัคร
วัน พฤหัส - ศุกร์ ที่ 30-31 มกราคม 2563
11.00 - 18.00 - ลงทะเบียนรับชุด Race Pack ที่ร้าน Velocity เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
11.00 - 20.00 - ลงทะเบียนรับชุด Race Pack ที่ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
5.00 - 7.00 - ลงทะเบียนรับชุด Race Pack ที่จุดปล่อยตัว

 

6. ค่าลงทะเบียนสมัคร
ค่าสมัครทั่วไป รับเสื้อ (เบสิค) ค่าสมัคร 800 บาท

A: Male 25KM - Basic Jersey   800 บาท
B: Female 25KM - Basic Jersey   800 บาท

 

7. กำหนดการ
ประเพณีงานปั่นดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1

วัน พฤหัส - ศุกร์ ที่ 30-31 มกราคม 2563
11.00 - 18.00 - ลงทะเบียนรับชุด Race Pack ที่ร้าน Velocity เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
11.00 - 20.00 - ลงทะเบียนรับชุด Race Pack ที่ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท
16.00 - 20.00 - กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างนักปั่นและคนในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
5.00 - 7.00 - ลงทะเบียนรับชุด Race Pack ที่จุดปล่อยตัว
7.30 - พิธีเปัดงานปั่นจักรยาน
8.00 - เริ่มปล่อยตัว
11.00 - เริ่มบริการขนจักรยานและนักปั่นลง

 

ที่พักใกล้จุดสตาร์ท (อบต แม่งอน)

จุดกางเต้นท์
สามารถกางเต้นท์ที่ รร.แม่งอนกลาง (ห่างจากจุดสตาร์ท 2 กม) รองรับได้ 200 คน

โรงแรม
1.Ton Fang Hotel โรงแรม ต้นฝาง โฮเต็ล
2. โรงแรมขุนยูว ( Khunyuw Hotel)
3. Fang Villa Hotel
4. Phumanee lahu home hotel
5. Sleeping Tree Hotel-โรงแรม สลีพพิง ทรี
6. BB&B Hotel
7. ViengKaew Resort (เวียงแก้ว รีสอร์ท)
8. กนกทิศเพลส ฝาง
9. Nacha Resort
10. P.N. Hotel
11. ม่อนไหม รีสอร์ท (Monmai Resort)
12. ฝักฝาง โฮมสเตย์ Fhukfang Home stay
13. Hug Fang Hotel
14. โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์
15. โรงแรมบ้านอารีย์ (Bann Aree Hotel)
16. ฝางโมเดิร์นรีสอร์ท (เต็มแล้ว)

 

68848.jpg

68849.jpg

68850.jpg

profile.jpg

68851.jpg

68852.jpg

 

Ang Khang KOM # 1
Race day : 2 February 2020
Registration day : 29 September 2019 on event.thaimtb.com
Limit 1,000 cyclists


Distance 25 km

Race pack
1.BIB & Number plate with Chiptiming
2.Cycling jersey
3.Finisher medal
4.Insurance
5.Breakfash & lunch on race day
6.Transportation from Finish line to Start line

Award for Champion
Best Overall top 10 champion male and overall top 10 champion female to get Thophy and champion jersey
Chiptiming : time trial system race
At the start line we organize pro cyclist group in wave 1 or you want to be the next cyclist group (wave2) or next group

 

Register Fee

Basic jersey 800 baht

 

SCHEDULE
ANG KHANG KOM CHALLENGE #1

30 - 31 January 2020
11.00 - 18.00 - Register and get race pack at
Velocity Shop Chiangmai

Saturday 1 February 2020
11.00 - 20.00 - Register and get race pack at Fang Modern Resort
16.00 - 20.00 - Activity at Fang Modern Resort

Sunday 2 February 2020
5.00 - 7.00 - Register and get race pack at start point
7.30 - Opening ceremony
8.00 - Race start
11.00 - Transportation service to start point

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.