Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,500 คน

ผู้สมัครแล้ว

749 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

[สมัครหลังวันที่ 26 ธันวาคม - อาจจะได้เสื้อไม่ตรงขนาดที่ระบุตอนรับสมัคร]

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 2 ก.พ. 2563
  • รับสมัครวันสุดท้าย 15 ม.ค. 2563 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,500 คน
  • จุดปล่อยตัวเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา
Event Route
  ค่าสมัคร คน

Class A : จักรยานทางเรียบ ชิงถ้วยพระราชทาน ระยะทาง 70 กิโลเมตร

A1 ประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ790 บาท 51 คน
B1 ประชาชนหญิง ไม่จำกัดอายุ790 บาท 23 คน

Class B : รุ่นอายุ ชิงถ้วยเกียรติยศ ระยะทาง 70 กิโลเมตร

A2 เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี790 บาท 14 คน
A3 ประชาชนชาย อายุ 30-39 ปี790 บาท 78 คน
A4 ประชาชนชาย อายุ 40-49 ปี790 บาท 88 คน
A5 ประชาชนชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป790 บาท 106 คน
ฺB2 เยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี790 บาท 1 คน
ฺB3 ประชาชนหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป790 บาท 18 คน

Class C ท่องเที่ยว ระยะทาง 62 กิโลเมตร

C ท่องเที่ยว590 บาท 358 คน

Class VIP ระยะทาง 22 กิโลเมตร

VIP1,500 บาท 12 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1829047
กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม   beach.pdf

 

CENTRAL Group CYCLING CHAMPIONSHIP 2020 @ Central Festival Pattaya Beach ชวนปั่นรักษ์โลก Zero Waste re-Cycling

 

CGCC2020 Poster Final 11.12.jpg

 

ขยายวันสมัคร.jpg

 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “6th Central Group Cycling Championship 2020 @ Central Festival Pattaya Beach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เส้นทางการเริ่มจาก เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา สิ้นสุด เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา รวมระยะทาง ๗๐ กิโลเมตร ๖๒ กิโลเมตร และ ๒๒ กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน โดยใน ๕ ปีที่ผ่านมาได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมจัดซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๘๐๐ คัน และจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าจำนวน ๗ คัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยจักรยานเป็นการสนับสนุนให้ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
๕. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนให้เข้มแข็งผ่านกิจกรรมกีฬาโดยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๖. เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รับสมัครทั้งหมด 1,500 คน (รวมทุกรุ่น ทุกประเภท)

 

PR 2020 - A1.jpg

 

PR 2020 - A2.jpg

 

PR 2020 - A3.jpg

 

PR 2020 - A4.jpg

 

Race Map.jpg

 

Touring Map.jpg

 

VIP Map.jpg

 

วันลงทะเบียน และรับเสื้อ

  1. วันพฤหัสที่ 30 มกราคม 2563  Central World  กรุงเทพฯ  เวลา 10.30 น. – 20.00 น. 
  2. วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563Central Festival Pattaya Beach เวลา 11.00 น. – 20.00 น.

 

 

กำหนดการวันแข่งขัน

04:30         เตรียมความพร้อม  รับประทานอาหารเช้า 

05.00         พร้อมฟังบรรยายสรุปเบื้องต้น      

แนะนำให้นักแข่งอยู่ในโซนการปล่อยตัวนักกีฬาตามกลุ่มที่ต้องทำการแข่งขัน ซึ่งจะมี Staff   และ ป้ายตำแหน่งบอก

05:30         พิธีเปิดการแข่งขัน

05:45         เตรียมตัวปล่อยนักกีฬา

06:00         เริ่มดำเนินการแข่งขัน (การปล่อยตัวจะปล่อยรุ่นแข่งขันเป็นอันดับแรกตามด้วยกลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มVIP)

- รุ่นประเภทแข่งขัน จะเป็นระบบ Rolling Start รถนำขบวนจะเป็นผู้ให้สัญญาณเริ่มการแข่งขัน

-  รุ่นปั่นท่องเที่ยวและรุ่น VIP จะมีรถนำขบวนเพื่อความปลอดภัย ห้ามปั่นแซงรถนำขบวน มีStaff ปั่นปิดท้ายขบวน

10:30         ประกาศผลการแข่งขัน / ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านลุ้นรับรางวัลพิเศษบนเวที

11:00         ปิดการแข่งขัน

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.