Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

700 คน

ผู้สมัครแล้ว

78 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 29 มี.ค. 2563
  • รับสมัครวันสุดท้าย 26 มี.ค. 2563 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด700 คน
  • จุดปล่อยตัววัดบางแคน้อย อัมพวา
Event Route
  ค่าสมัคร คน
ประเภททั่วไป ระยะทาง 32 กม.500 บาท 63 คน
ประเภท VIP ระยะทาง 32 กม.1,000 บาท 15 คน
Event Description
Update ข้อมูลล่าสุด จากผู้จัดงานที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1843291

 

“ปั่นให้เธอ โรงพยาบาลอัมพวา”
• วันที่กำหนดแข่ง : วันอาทิตย์ 29 มี.ค. 2563
• รับสมัครวันสุดท้าย 26 มี.ค. 2563 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
• รับสมัครทั้งหมด 700 คน
• จุดปล่อยตัว : วัดบางแคน้อย อัมพวา สมุทรสงคราม

ที่มาของโครงการ
โรงพยาบาลอัมพวา เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออัมพวา รองรับประชาชนในอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50,000 คน (20,000 ครัวเรือน) รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังอัมพวาเพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลอัมพวาได้จัดสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ พร้อมห้องพิเศษรองรับผู้ป่วยได้ 23 ห้อง แต่อาคารดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพราะยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุเครื่องใช้ในห้องพักผู้ป่วย โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท ร่วมกับ คุณเจริญ และ คุณ อรวรรณ โอทอง คู่รักนักปั่นจักรยาน ๒๐๐๐ วันรอบโลก กลุ่ม Wealth Bike Club โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จัดทำกิจกรรมปั่นจักรยานดังกล่าวขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ จำนวน 23 ห้อง เพื่อให้อาคารดังกล่าวสามารถเปิดให้บริการได้ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ยังเป็นโอกาสพิเศษที่ลิ้นจี่ในจังหวัด สมุทรสงครามสามารถให้ผลผลิตพร้อมจำหน่าย จึงออกแบบเส้นทางการปั่นจักรยาน ให้นักปั่นได้ชื่นชมกับ ความสวยงามของสวนลิ้นจี่และสามารถซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล จัดหารายได้มอบให้กับโรงพยาบาล
อัมพวาเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจการจำหน่ายลิ้นจี่ ให้กับชาวสวนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดสมุทรสงคราม
3.รณรงค์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายเป็นประจำ

รูปแบบการปั่น
จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นชมสวน ชวนกินลิ้นจี่” นำนักปั่นชมสวนลิ้นจี่ และสวนผลไม้ตลอด 2 ข้างทาง ในพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที จำกัดความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ไม่มีการแข่งขัน
ระยะทาง 32 Km.

 

fb เส้นทางปั่น.jpg

 

fb แบบเสื้อ VIP.jpg

 

แบบเสื้อ normal.jpg

fb กระเป๋าผ้า.jpg


ค่าสมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท
2.ประเภททั่วไป ค่าสมัคร 500 บาท

สิ่งที่ได้รับ
1. ประเภท VIP จะได้รับเสื้อปั่นประเภท VIP เนื้อผ้ากีฬา มีซิปด้านหน้า มีกระเป๋าด้านหลัง 3 ช่อง
2. ประเภททั่วไป จะได้รับเสื้อยืด เนื้อผ้ากีฬา มีกระเป๋าด้านหลัง 1 ช่อง
3. กระเป๋าผ้า 1 ใบ
4. อาหารหลังปั่นจบ
5. น้ำดื่มระหว่างทาง 2 จุด
6. ประกันภัย

กำหนดการ
05.30 น. ลงทะเบียน ณ วัดบางแคน้อย อัมพวา สุมทรสงคราม
06.45 น. มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลอัมพวา และ พิธีเปิด
07.00 น. ปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน
10.30 น. จบกิจกรรม

พิเศษ!! หากนักปั่นสมัครเป็นทีมครบ 8 ท่านขึ้นไปรับ ลิ้นจี่อัมพวา 1 กิโลกรัม
สอบถาม และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ปั่นให้เธอBike4U

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.