Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

826 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 11 ก.ย. 2565
 • รับสมัครวันสุดท้าย 10 ส.ค. 2565 เวลา 23:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
 • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
 • จุดปล่อยตัวลานกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • จัดโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Event Route
  ค่าสมัคร คน
VIP ระยะทาง 11.5 กม.1,500 บาท 84 คน
ทั่วไป ระยะทาง 46 กม.800 บาท 742 คน
Event Description

 

โครงการกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล
 "ปั่นปันรัก 2022"
 เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) 

 

สถานที่
ณ ลานกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์
- เพื่อหารายได้สนับสนุนในกิจการของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนครนายก (บ้านรื่นสุข)
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและการออกกำลังกายให้แข็งแรงด้วยการปั่นจักรยาน
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก    

 

รูปแบบกิจกรรม/ค่าสมัคร
ปั่นแบบการท่องเที่ยวภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1.   ประเภทวีไอพี ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร  ค่าสมัคร 1,500 บาท 
2.  ประเภททั่วไป ระยะทาง 46 กิโลเมตร  ค่าสมัคร 800 บาท

นักปั่นทุกท่านจะได้รับ

 • เสื้อจักรยาน(ซิปยาว)
 • เหรียญที่ระลึกซึ่งได้รับพระราชทาน  พระราชานุญาต ให้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ขณะทรงจักรยาน มาจัดทำเป็นพิเศษ
 • Sticker ที่ระลึก
 • กระเป๋าเป้ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สำหรับ ประเภท VIP
 • ประกันอุบัติเหตุ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
1.  เจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2.  บริการอาหารเครื่องดื่มตลอดงาน


กำหนดการ 

 

เสื้อที่ระลึก / ขนาด

 

เหรียญที่ระลึกเมื่อถึงเส้นชัย

 

Sticker ที่ระลึก (ภาพฝีพระหัตถ์)

 

กระเป๋าเป้ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สำหรับ ประเภท VIP

 

 

รางวัล
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำหรับทีมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสูงสุด 3 ลำดับแรก 

 

แผนที่เส้นทาง

ประเภท VIP ระยะทาง 11.5 กม.

 

ประเภท ทั่วไป ระยะทาง 46 กม.

 

กติกา
1.  จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้และต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป
3.  ระหว่างเส้นทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทรกและปั่นด้วยความระมัดระวังไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
4.  ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สมัครและทรัพย์สินทางผู้จัดไม่ข้อรับผิดชอบทุกกรณี (มีประกันอุบัติเหตุโดยผู้จัดเป็นผู้ดำเนินการให้)

 

 

มาตรการป้องกัน Covid-19  มีดังนี้
1. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องได้รับวัคซีน Covid-19 ครบ 2 เข็ม หรือ มีผลตรวจ ATK เป็นลบที่ได้การรับรองจากสาธารณสุข ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้างาน
2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในบริเวณงาน
4 .เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
5. หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเมื่ออยู่ในบริเวณงาน

 

ที่พักแนะนำ ใกล้จุด start
1. ชลพฤกษ์รีสอร์ท 
โทร 037-307-567,037-641444,080-630-3331
Email:clpresort2013@gmail.com 

2. เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท (Reindeer Park Resort)  
โทร 098-2649296  

3. ลอฟท์ วิลเลจ นครนายก 
โทร 081-6958886

4. วิลลา พนาลัย (Villa Panalai)

5. ระเบียงไพร แวลลีย์ (Rabiangprai Valley) 
โทร 037-349908

6. Sp3 Hotel 
โทร 086-1228071

7. Juntra Resort (SHA Plus+) 
โทร 037-315289

8. E2S Place 
โทร 087-1144557

9. Armthong Resort 
โทร 087-1144557

 

 

ภาพกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข)

 

ภาพเส้นทาง/กิจกรรมที่ผ่านมา

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/