Event Details
 • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 8 ม.ค. 2566
 • รับสมัครวันสุดท้าย 16 ธ.ค. 2565 เวลา 17:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
 • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
 • จุดปล่อยตัวลานพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก
 • จัดโดยอำเภอวังม่วง และ ชมรมจักรยานอำเภอวังม่วง
 • สอบถามข้อมูล เส้นทาง/การจัดงาน:
  081-8530589,084-4712235
 • สอบถามข้อมูล ระบบสมัคร:
  086-3793440
Event Route
  ค่าสมัคร ค่าบริการ
A-ระยะทาง 80 กม.550 บาท 20 บาท
B-ระยะทาง 35 กม.550 บาท 20 บาท
Event Description

ปั่นสองเขื่อน เยือนหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ครั้งที่2 จ.สระบุรี

 

สถานที่
ณ ลานพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัยหลวงปู่ใหญ่ป่าสัก
ม.7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
วันอาทิตย์ที่  8 มกราคม 2566

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที อ.วังม่วง เช่น ลานพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ฯลฯ
2. รายได้ส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับงานสาธารณกุศลดังนี้
   2.1 ทุนอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่  อ.วังม่วง
   2.2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สาขา อ.วังม่วง
   2.3 กลุ่มเปราะบางในพื้นที่  อ.วังม่วง
3. เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนหันมาชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน
4. เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้เรื่องการใช้สัญญาณมือและสัญญาณจราจรในการป้องกัน และ ลดการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน


ประเภทกิจกรรม/ระยะทาง

A-ระยะทาง 80 กม.  
B-ระยะทาง 35 กม. 
 
ค่าสมัคร (ยังไม่รวมค่าบริการระบบลงทะเบียน)
550  บาท
นักปั่นทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก , เหรียญที่ระลึก , ประกันอุบัติเหตุเฉพาะบุคคล ,อาหาร และ เครื่องดื่ม ฟรี!! ตลอดงาน

 

เสื้อที่ระลึก

 

เหรียญที่ระลึก

 


แผนที่ ระยะทาง 80 กม.

หมายเลข 1  กม.0    หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก  ต.คำพราน อ.วังม่วง  START
หมายเลข 2  กม.5    สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
หมายเลข 3  กม.8 เช้าชงเย็นชง ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 4  กม.13  บ้านปากน้ำ ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 5  กม.17 บ้านหนองกรด ต.แสลงพัน อ.วังม่วง
หมายเลข 6  กม.22 บ้านมณีโชติ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง
หมายเลข 7  กม.25 วัดดงน้ำฉ่า ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 8  กม.29 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 9  กม.43  บ้านปากคลอง อ.มวกเหล็ก
หมายเลข 10  กม.46 สี่แยกกลุ่มพระบาท อ.มวกเหล็ก
หมายเลข 11  กม.53  บ้านโป่งเก้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง
หมายเลข 12  กม.60  บ้านซับกระทิง ต.วังม่วง อ.วังม่วง
หมายเลข 13  กม.66  บ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง
หมายเลข 14  กม.72  บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง
หมายเลข 15 กม.80 หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ต.คำพราน อ.วังม่วง FINISHแผนที่ ระยะทาง 35 กม.

หมายเลข 1 กม.0 หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก  ต.คำพราน อ.วังม่วง  START
หมายเลข 2 กม.5 สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
หมายเลข 3 กม.8 เช้าชงเย็นชง ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 4 กม.13  บ้านปากน้ำ ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 5  กม.20 บ้านดงมะเกลือ ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 6  กม.22 วัดดงน้ำฉ่า ต.คำพราน อ.วังม่วง
หมายเลข 7  กม.26 อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
หมายเลข 8  กม.33  บายพาสวังม่วง
หมายเลข 9 กม.35 หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ต.คำพราน อ.วังม่วง FINISH


กำหนดการ

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/