Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

546 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 28 พ.ค. 2566
  • รับสมัครวันสุดท้าย 21 พ.ค. 2566 เวลา 13:13 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
  • จุดปล่อยตัวองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จ.ระยอง
  • จัดโดยสถาบันสร้างชาติ , จังหวัดระยอง
Event Route
  ค่าสมัคร ค่าบริการ คน

Class A ชิงถ้วยพระราชทาน
จำนวนผู้สมัคร 286 คน

A1 ชาย รุ่นทั่วไป700 บาท 38 คน
A2 ชาย อายุ 30-34 ปี700 บาท 16 คน
A3 ชาย อายุ 35-39 ปี700 บาท 38 คน
A4 ชาย อายุ 40-44 ปี700 บาท 47 คน
A5 ชาย อายุ 45-49 ปี700 บาท 39 คน
A6 ชาย อายุ 50-54 ปี700 บาท 34 คน
A7 ชาย อายุ 55-59 ปี700 บาท 29 คน
A8 ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป700 บาท 35 คน
A9 หญิง รุ่นทั่วไป700 บาท 10 คน

Class B ระยะทาง 60 กม.
จำนวนผู้สมัคร 147 คน

B1 ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี600 บาท 17 คน
B2 ชาย รุ่นทั่วไป600 บาท 100 คน
B3 หญิง รุ่นทั่วไป600 บาท 12 คน
B4 หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป600 บาท 18 คน

จักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว ระยะทาง 20 กม.
จำนวนผู้สมัคร 104 คน

C รุ่นทั่วไป(ชาย/หญิง)350 บาท 104 คน

VIP
จำนวนผู้สมัคร 9 คน

VIP รุ่นทั่วไป(ชาย/หญิง)2,000 บาท 9 คน
Event Description
Event Facebook (ตรวจสอบข้อมูลการจัดงานล่าสุด จากผู้จัดงาน)   BIKE TO BE HERO ปั่นเพื่อน้องเยาวชน ดี เก่ง กล้า
แผนที่เส้นทาง ประเภทแข่งขัน ระยะทาง 100 กม.    กด ดูแผนที่
แผนที่เส้นทางประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 60 กม.   กด ดูแผนที่


กำหนดการรับ BIB
(ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค)

27/05/2566
14.00 -18.00 น. รับเบอร์ได้ที่บริเวณงาน อบต.นาตาขวัญ เช็คชิปเพื่อความถูกต้องและแก้ไข เฉพาะวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

28/05/2566
05.30-06.30 น. รับลงทะเบียนนักกีฬาและรับเบอร์ที่ตกค้าง

 


การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 “BIKE TO BE HERO ปั่นเพื่อน้องเยาวชน ดี เก่ง กล้า” 

 

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ในเทศกาลผลไม้ของดีเมืองระยองเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และนำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันจักรยานและกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว มาเป็นทุนในการดำเนินงาน โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 13 ของสถาบันสร้างชาติ

 

สถานที่
ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จ.ระยอง
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 

 


ประเภทกิจกรรม / ระยะทาง / ค่าสมัคร
1. Class A ประเภทแข่งขันจักรยานถนน (เสือหมอบ) ชิงถ้วยพระราชทาน แบ่งรุ่นการปั่นดังนี้

 

2.  Class ฺB ประเภทแข่งขันจักรยานถนน (เสือหมอบ)  ระยะทาง 60 กม. แบ่งรุ่นการปั่นดังนี้3.  ประเภทจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว ระยะทาง 20 กม. (350 บาท)
ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ และ ประเภทจักรยาน

4.  ประเภท VIP  สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ 1 ประเภท (2000 บาท) 
ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ และ ประเภทจักรยาน


เสื้อที่ระลึก

 


แผนที่เส้นทาง ระยะทาง 100 กม.
Strava  https://strava.app.link/7mQw9Lb8kzb

 

แผนที่เส้นทาง ระยะทาง 60 กม.

 

แผนที่เส้นทาง ระยะทาง 20 กม.

 

กำหนดการ


 

สิ่งที่นักกีฬาได้รับ


 

 

ภาพเส้นทาง

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/