Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

0 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 22 ม.ค. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 10 ม.ค. 2560 เวลา 20:05 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  ค่าสมัคร คน
VIP [รับสูงสุด 150 คน]1,020 บาท 0 คน
วัดใจมือใหม่ [รับสูงสุด 1,000 คน]320 บาท 0 คน
ใจเกินร้อย เสือภูเขา ชาย OPEN [รับสูงสุด 300 คน]320 บาท 0 คน
ใจเกินร้อย เสือภูเขา หญิงง OPEN [รับสูงสุด 300 คน]320 บาท 0 คน
ใจเกินร้อย เสือหมอบ ชาย OPEN [รับสูงสุด 300 คน]320 บาท 0 คน
ใจเกินร้อย เสือหมอบ หญิง OPEN [รับสูงสุด 300 คน]320 บาท 0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1501568

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี และ พยัพ คำพันธ์ุ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน " ปั่นกินลม ชมเขื่อนป่าสัก เยือนอาณาจักรแก่งเสือเต้น" 

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 

สถานที่ จัดแข่งขัน
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลพบุรี ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และ ในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม และกระตุ้นเศรษฐกิจ ท้องที่
3.เพื่อรณรงค์ให้คนใช้จักรยานเพื่อประหยัดพลังงาน 
4.เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
5. เพื่อให้ประชาชนและเยาชนรู้จัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อในภาควิชาเกษตรกรรม

กติกาการแข่งขัน
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
3. นักจักรยานทุกคนที่ทำการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน
4. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานประเภทถนนเท่านั้นยกเว้นประเภทเสือภูเขาทางเรียบ
5. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัว และ เซ็นชื่อในใบเริ่มต้นแข่งขันก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 45 นาที การรายตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน 20 นาที ถ้านักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นในใบเริ่มต้นคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดในสูจิบัตร
6. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนและเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
7. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และ อันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
8. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ขนาดวงล้อที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรุ่นจักรยานเสือภูเขาทางเรียบได้ล้อต้องมีขนาด 26, 27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น ( จักรยานประเภท Hybride ล้อ 700c นั้นต้องลงแข่งขันในรุ่นจักรยานถนน )
( 8.1 เสือภูเขาต้องใส่โช็คเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตะเกียบ ไม่อนุญาตให้ใส่แอร์โร่บาร์ลงทำการแข่งขัน )
( 8.2 เสือภูเขาต้องใช้ยางขนาดไม่ต่ำกว่า 1.9 ) 
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
10. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาที หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาท ถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบ
11. ห้ามดราฟท์ ห้ามดูด ที่ไม่ใช่รุ่นตัวเอง และ ท้ายรถเตือนท่านแล้ว 1 ครั้งแล้วยังทำซ้ำ จะตัดท่านออกจากการแข่งขัน
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
13. การจับรางวัลพิเศษตามหางบัตรเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทุกประเภท ทุกรุ่น กรรมการเป็นผู้พิจารณาตัดสินตามที่กำหนดไว้ ผู้ได้รับรางวัลต้องมีหางบัตรตามหมายเลขสมัครเท่านั้น
14.กรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยอาจกำหนดหลักเกณและวิธีการในระหว่างทาง หรือการแข่งขัน ได้ เช่น คนปั่นเข้าเส้นชัย อันดับ 3 จากบ๋วย อาจได้รับรางวัล เงิน 1,000 บาท เป็นต้น

เส้นทางการแข่งขัน
- ประเภทใจเกินร้อย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
- ประเภท VIP และ มือใหม่ ระยะทาง ประมาณ 35 กิโลเมตร

รุ่นการแข่งขัน และ ค่าสมัคร
1. ประเภทใจเกินร้อย เสือหมอบ (ชาย - หญิง) ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับแจกแหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก คนละ 1 วง ส่วนผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศ(แพ้ไม่เป็น) ของ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร และเงินรางวัลดังนี้
1.1 รุ่นทั่วไปชาย OPEN รางวัล ที่ 1 5,000 บาท 
รางวัล ที่ 2. 3,000 บาท 
รางวัล ที่ 3 1,500 บาท 
รางวัล ที่ 4 ,ที่ 5 1,000 บาท 
1.2 รุ่นทั่วไปหญิง OPEN รางวัลที่ 1 3,000 บาท 
รางวัลที่ 2 2,000 บาท 
รางวัลที่ 3. 1,000 บาท 
รางวัลที่.4 ที่ 5 500 บาท

2.ประเภทใจเกินร้อยเสือภูเขา (ชาย - หญิง) OPEN ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับแจกแหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก คนละ 1 วง ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 5 แต่ละรุ่น ได้รับถ้วยเกียรติยศ (แพ้ไม่เป็น) ของเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร พร้อมเงินรางวัลดังนี้
2.1รุ่นทั่วไปชาย OPEN รางวัล ที่ 1 5,000 บาท 
รางวัล ที่ 2 3,000 บาท 
รางวัล ที่ 3 1,500 บาท 
รางวัล ที่ 4,ที 5 1,000 บาท 
2.2 รุ่นทั่วไปหญิง OPEN รางวัล ที่ 1 3,000 บาท 
รางวัล ที่ 2 2,000 บาท 
รางวัล ที่ 3 1,000 บาท 
รางวัล ที่ 4 ที่ 5 500 บาท 
- ทั้ง 2 ประเภทนี้ รับสมัครนักปั่นรุ่นละไม่เกิน 300 คน
- กลุ่มนี้จับฉลากหางบัตร เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท รุ่นละ 10 รางวัล

3.วัดใจมือใหม่ ค่าสมัคร 300 บาท แจกแหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก คนละ 1 วง อันดับ 1 - 3 ได้รับโล่ห์เกียรติยศ (แพ้ไม่เป็น) เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรและมีรางวัลพิเศษจับฉลากหางบัตร ดังนี้
3.1 อันดับ ที่ 1- 5 รับรางวัลละ 500 บาท และ อันดับ 1- 200 ได้รับรางวัลพิเศษ คนละ 1 รางวัล และ หางบัตรกลุมนี้จับฉลากรางวัลพิเศษดังนี้
- รถจักรยาน เสือภูเขา จำนวน 1 รางวัล
- รถจักยาน BMX จำนวน 5 รางวัล
- ผ้ายันต์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร 10 รางวัล
- เงินรางวัล 500 บาท 10 รางวัล
3.2 หางบัตรของกลุ่มอันดับที่ 201 - อันดับสุดท้าย จับฉลากได้รับรางวัลพิเศษดังนี้
- รถจักรยาน เสือภูเขา 1 รางวัล
- รถจักรยาน BMX 5 รางวัล
- เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รางวัล
- ผ้ายันต์ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร 10 รางวัล
- เงินสด 500 บาท 30 รางวัล
- ประเภทนี้รับสมัครนักปั่นจำนวน 1,000 คน

4. ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท รับแจกแหวนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก คนละ 1 วง ,เสื้อ พยัพ คำพันธุ์.คนละ 1 ตัว อันดับ 1- 3 รับโล่ห์เกียรติยศ เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร และมีรางวัลพิเศษ จับฉลาก หางบัตร ดังนี้
- เสื้อจักรยาน จำนวน 10 รางวัล
- เครื่องใช้ไฟฟ้า 10 รางวัล
- ประเภทนี้ รับสมัครนักปั่น จำนวน 150 คน 
หมายเหตุ
แต่ละประเภท แต่ละรุ่น กรรมการอาจพิจารณาแจกรางวัลเพิ่มเติมให้อีก ในระหว่างการแข่งขัน หรือ หลังการแข่งขัน โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ในวันแข่งขัน
- มีบริการสถานที่กางเต้น และมีห้องน้ำบริการฟรี 
- มีประกันภัยอุบัติเหตุกับผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

วีธีการรับสมัคร
- ตั้งแต่ วันที่1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดการรับสมัครเวลา7.00 น.

- รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://event.thaimtb.com 

เฉพาะคนพื้นที่ที่ไม่ถนัดใช้เนต สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
- สมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ธ.กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่149-0-33949-3 สาขาพัฒนานิคม
- ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ Fax036-491-375หรือE-Mail:The_ssu@hotmail.com
- สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ในเวลาราชการ ติดต่อ อ-.จุ๋ม 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณลี 081-679-9031 
คุณจุ๋ม 081-981-9714 
คุณพยนต์ 081-721-3892 
คุณคาม 086-441-4094
คุณสถิตย์ 081-4345610

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.