Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

492 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง08 มกราคม 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย06 มกราคม 2560
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • A- เสือหมอบชาย รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ (open)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        49 คน
 • B- เสือหมอบชาย เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        22 คน
 • C- เสือหมอบชาย อายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        31 คน
 • D- เสือหมอบชาย อายุ 40-44 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        25 คน
 • E- เสือหมอบชาย อายุ 45-49 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        33 คน
 • F- เสือหมอบชาย อายุ 50-54 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        22 คน
 • G- เสือหมอบชาย อายุ 55-59 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • H- เสือหมอบชาย อายุ 60 ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        28 คน
 • I- เสือหมอบชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        22 คน
 • J- เสือหมอบหญิง รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ (open)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • K- เสือหมอบหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • L: เสือภูเขาชาย รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ (open)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        23 คน
 • M: เสือภูเขาชาย เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • N: เสือภูเขาชาย อายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • O: เสือภูเขาชาย อายุ 40-44 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • P: เสือภูเขาชาย อายุ 45-49 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        27 คน
 • Q: เสือภูเขาชาย อายุ 50-54 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        27 คน
 • R: เสือภูเขาชาย อายุ 55-59 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • S: เสือภูเขาชาย อายุ 60 ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        21 คน
 • T: เสือภูเขาชาย รุ่นน้ำหนัก 85 กก.ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • U: เสือภูเขาหญิง รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ (open)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • V: เสือภูเขาหญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • X: เสือภูเขาล้อโต (FAT BIKE)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • Y: รุ่นท่องเที่ยว Y (ไม่มีการแข่งขันปั่นเพื่อสุขภาพ และท่องเที่ยว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        18 คน
 • Z: VIP
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1527526
 
เชิญร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบ “ปั่นโต้ลมหนาวที่มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2”
ชิงเงินรางวัลร่วม 150,000 บาท
วันที่จัดแข่งขัน 8 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.
สถานที่จัดแข่งขัน : ลานเอนกประสงค์ มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ
ระยะทางประมาณ 60 กม. (กลุ่มอายุ)
ระยะทางประมาณ 20 กม. (กลุ่มอายุ VIP,ล้อโต,ท่องเที่ยว)
รูปภาพ รูปภาพรูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ

แนบไฟล์

Untitled-1.jpg

ตัวอย่างถ้วยใจเกินร้อย (ถ้วยโลหะ...ได้ทุกท่านที่สมัคร)พร้อมเสื้อ 1 ตัว (เสื้อเจ้าภูเขาลายจุด Polkadot jersey)

ค่าสมัคร
• 620 บาท สำหรับระยะทาง 60 กม. (ใจเกินร้อย)…เสือหมอบ,เสือภูเขา,ล้อโต,ท่องเที่ยว
• 1,020 บาท สำหรับระยะทาง 20 กม. (VIP)
หมายเหตุ จำกัดผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 500 ท่าน

สิ่งที่รวมอยู่ในค่าสมัคร
• เสื้อจักรยาน
• ถ้วยโลหะใจเกินร้อย
• ประกันชีวิต
• พิธีมอบรางวัล
• อาหารเช้า ก่อนการแข่งขัน
• อาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
• ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ 1-10 อันดับแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 60 กม.
• เงินรางวัล 1-5
• ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะ 1-5 อันดับแรกของประเภท VIP (ไม่มีเงินรางวัลและไม่จำกัดเพศ)
• เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางมากกว่า 100 คน
• ทีมจักรยานยนต์ดูแลความปลอดภัยกลุ่มผู้เข้าร่วม (รวมทั้งผู้ตรวจสอบความปลอดภัยท้ายขบวน)
• ทีมแพทย์และพยาบาลตลอดระยะเวลากิจกรรม ทั้งเส้นทางการปั่นและจุดเส้นชัย
• เบอร์การแข่งขัน
• น้ำดื่ม เกลือแร่ ณ จุดบริการ และ เส้นชัย
• การให้ข้อมูลความปลอดภัยและการชี้แจ้งข้อมูลการแข่งขันก่อนการปล่อยตัว
ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและลงชื่อรับทราบเงื่อนไขการเข้าร่วม ผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมได้ ท่านที่ทำการลงทะเบียนยินดียอมรับหากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างการเข้าร่วม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ สภาพอากาศที่เลวร้าย การจราจร หรือ สภาพถนน (มีการประกันชีวิตทุกท่าน)
อุปกรณ์
ผู้เข้าร่วมงาน จะต้องมีจักรยานสำหรับการแข่งขันถนน (เสือหมอบ/เสือภูเขา) เป็นไปตามกฎกติกาที่กำหนดและต้องสวมหมวกกันน็อกทุกคน ( อนุโลมจักรยานทั่วไปสามารถใช้ทำการแข่งขัน VIP และรุ่นท่องเที่ยวได้สำหรับระยะ 20 กม.) ทุกประเภทแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันน๊อกตลอดระยะเวลา ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด
อุปกรณ์ / จักรยาน ดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
• จักรยานที่มีแฮนด์ไตรบาร์แบบจักรยานไตรกีฬา หรือแฮนด์ที่มีการต่อเติมอื่นๆ
• ขวดน้ำ/กระป๋อง ที่อาจแตกได้ระหว่างการขับขี่ (เช่น ขวดแก้ว) หรือแบบอลูมิเนียมที่เสี่ยงให้เกิดอันตราย
แก่ผู้แข่งขันท่านอื่นๆ
• จักรยานแบบนอน จักรยานล้อเดียว จักรยานแบบขับขี่มากกว่า 1 คน

ความปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน
เส้นทางที่ใช้แข่งขัน“ปั่นโต้ลมหนาวที่มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2”จะไม่ได้ทำการปิดถนน แต่จะมีการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่มากกว่า 100 คน ประจำตามจุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาแข่งขัน และยังมีรถเจ้าหน้าที่บริหารการแข่งขัน (ด้านหน้า กลางกลุ่ม ปิดท้าย และในขบวนนักกีฬา) อีกทั้งทีมงานดูแลความปลอดภัยโดยจักรยานยนต์จะคอยดูแลท่านผู้เข้าร่วมตลอดเส้นทาง ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันที่บริเวณหลัง และที่แฮนด์ด้านหน้าจักรยานตลอดเวลา โดยห้ามทำการปรับแต่ง ตัด หรือ ทำให้ขนาดต่างไปจากเดิม การแข่งขันจะปล่อยกันเป็นรุ่นๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรม โดยให้ใช้ความเร็วเท่ากัน ดูแลขบวนและกำหนดความเร็วโดยเจ้าหน้าที่ช่วง (โรลลิ่ง) จนกว่าจะไปหยุดที่จุดปล่อยตัว (ห่างจากจุดปล่อยตัวประมาณ 5 ก.ม.) และหยุดเป็นรุ่นๆ (ตามโปรแกรมการแข่งขัน) เพื่อฟังสัญญาณแจ้งให้ทำการแข่งขันได้ จากกรรมการ ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
การบริการทางการแพทย์
บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ โดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วที่สุด กรณีต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด
การออกจากการแข่งขัน
หากต้องการออกจากการแข่งขันระหว่างการแข่งขัน“ปั่นโต้ลมหนาวที่มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2” หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถจบการแข่งขันได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านสามารถใช้บริการรถเซอวิส ปิดรถขบวน หรือบริการอื่นๆ จากผู้จัดเพื่อกลับสู่จุดสิ้นสุดการแข่งขัน กรณีนี้ที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถจบการแข่งขันได้
การจัดลำดับการแข่งขันและการตัดสินการแข่งขัน
จะได้รับแผ่นหมายเลขการแข่งขัน โดยท่านจะต้องติดไว้ที่หลังเสื้อตรงกระเป๋า 1 ป้าย และป้ายติดหน้ารถ (ติดระหว่างแฮนด์จักรยาน) เพื่อทำการตรวจสอบจุดเช็คพร้อทย์และตัดสินหน้าเส้นชัย
การตัดสินใช้ระบบแมลนวลและภาพวีดีโอ ผู้ชนะการแข่งขันทุกคนหลังเข้าเส้นชัยต้องมารายงานตัวภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย
รางวัลการแข่งขัน
1.รางวัลการแข่งขันสำหรับผู้เข้าแข่งขัน (เป็นไปตามที่กำหนดในตาราง)
*หมายเหตุ : ผู้ชนะอันดับในกลุ่มอายุ จะไม่ได้รับถ้วยใจเกินร้อย
ผู้เข้าร่วม ยินดีให้ผู้จัด (หรือผู้ร่วมจัด) บันทึกภาพตลอดระยะเวลาแข่งขัน เพื่อนำมาใช้ แก้ไข ดัดแปลง ชื่อผู้เข้าร่วม เสียง เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดได้
ลานกางเต็นท์
บริการลานกางเต็นท์สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นโต้ลมหนาวที่มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2”ผู้จัดได้จัดเตรียมพื้นที่ลานกางเต็นท์บริเวณใกล้จุดปล่อยตัวการแข่งขัน มีห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำ โดยนักกีฬาจะต้องนำเต็นท์และเครื่องนอนมาเอง มีการให้บริการเช่าเต็นท์
ราคา 100 บาท,120, (นอนได้ 2 คน)
ราคา 200 บาท นอนได้ 3-5 คน หมายเลขติดต่อเช่าเต้นท์ 090-8585116 คุณป่าน

 


แสดงแผนที่ GOOGLE MAP แบบเต็มจอรูปภาพ

กฎกติกา

แนบไฟล์

AAAAA-1.jpg

22222.jpg

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.