ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "TC100 สนาม 1 พระพุทธบาท ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร
ป้อนบางส่วนของ ชื่อ/นามสกุล/ทีม และ ลำดับที่
No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ  
  แสดงทั้งหมด
1 นาย วิชาญ เทพเฉลิม EX-666 3XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
2 น.ส. พัชราภา ศุภวิทยาภินันท์ Bike AV28++ EX-999 L กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
3 นาย ฉัตรพล พินทุสุทธินันท์ EX-23 2XL กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
4 นาย จักรกฤษณ์ ดิฐวิบูลย์ B2B Bike Gang EX-49 M(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
5 นาย บุญล้อม ศรีทา B2B Bike Gang A-1 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
6 นาย ณัฐภณ องอาจอภิชาติกุล 1000TRIP CYCLING C-1 3XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
7 น.ส. จันทร์เพ็ญ พรมทอง 1000TRIP CYCLING C-2 L กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
8 นาย ชำนาญ สมฤทธิ์ อาสาไฟป่า EX-789 S กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
9 นาย Pichayut Boondao ผีสิงห์ EX-111 XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
10 นาย ธนกฤต เพ็ชรอุดม ผีสิงห์ EX-222 L(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
11 นาย Supawat Yaemkhum ผีสิงห์ EX-333 2XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
12 นาย ชยานนท์ จุลโลบล 1Sby & Yupster Cycling Team EX-131 S(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
13 นาย ชนะ สุขประเสริฐ B 8/32 A-2 M(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
14 นาย สุรพงษ์ สุรเกียรติชัย เสือ chill out EX-988 3XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
16 นาย ธนพัทธ์ ทัพกฤษณ์
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ หรือ คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-3 S(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
17 นาย ภูวนาถ ขันธุปัทม์
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ หรือ คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-4 M(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
18 นาย นรินทร์ ถ่ายสูงเนิน
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ หรือ คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-5 XL(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
19 นาย ภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์
(ชื่อผู้รับแทน: คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-6 L(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
20 นาย ศุทธิฉัตร สายต่างใจ
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์)
Spinrit Cycling A-7 L(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
21 นาย พีระ เซ่งบุญตั๋น The Blue Club EX-89 M กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
22 นาย ไพศาล ทีปพงศ์ 1000TRIP CYCLING C-3 กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
23 นาย สุชาย สันติจิตรุ่งเรือง
(ชื่อผู้รับแทน: นางสุชานันท์ สัติจิตรุ่งเรือง)
Amphawa Bike Cycling EX-798 M(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
24 นาง สุชานันท์ สันติจิตรุ่งเรือง
(ชื่อผู้รับแทน: นายสุชาย สันติจิตรุ่งเรือง)
Amphawa Bike Cycling EX-795 XS(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
25 นาย วรวุฒิ พจน์ศิริศิลป A-8 3XL(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
26 นาย สุรเดช สมบัติเจริญ ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-9 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
27 นาย โชคชัย คงพิศุทธิ์ไพศาล ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-10 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
28 นาย วรายุทธ ศรีประเสริฐ Krit Cycling Team B-1 S(Male) กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
29 นาย มาโนชชัย ศรสุรินทร์ Ride Fahrrad B-2 M กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
30 นาย สมชาย เหว่าโต Nongbua cycling club B-3 XL กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
31 นาย ประทีป ดอกเทียน SINGHA BIKE CLUB B-4 M กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
32 นาย จิมานนท์ อ่ำพันเงิน แพะดำ EX-39 XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
33 นาย ชัยวัฒน์ เมฆชัยภักดิ์ แพะดำ C-4 L(Male) กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
34 นาย ชัยวัฒน์ สงวนรัตน์ แพะดำ C-5 M(Male) กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
35 นาย สยาม สวนแสน suansan family C-6 2XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
36 นาง กุลนิษฐ์ สวนแสน SUANSAN FAMILY C-7 S กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
37 นาย เอกรัฐ สวนแสน suansan family EX-45 XL กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
38 นาย สกล โชควาณิชย์พงษ์ 1000TRIP CYCLING C-8 XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
39 นาย เจษฎา นิ่มศิริ 20-30-40-50-60-70 All Welcome B-5 S กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
40 นาย พงศกร มีใจ 20-30-40-50-60-70 All Welcome B-6 XL กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
41 นาย ประทีป ประเสริฐศักดิ์ 20-30-40-50-60-70 All Welcome B-7 L กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
42 นาย เกียรติศักดิ์ สินสวัสดิ์ 20-30-40-50-60-70 All Welcome B-8 XL กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
43 นาย ยิ่งยศ มีสัตย์ 20-30-40-50-60-70 All Welcome B-9 XL กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
44 นาย รุจิภาส จิตรตรง
(ชื่อผู้รับแทน: ธนวรรธน์ ผิวคำ)
สว EX-136 XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
45 นาย กฤษณะ บำรุงจิตต์
(ชื่อผู้รับแทน: ธนวรรธน์ ผิวคำ)
สว EX-219 3XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
46 นาย พูลสุข พรพลวัฒน์ A-11 กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
47 น.ส. อรจิรา พงศ์วิสุทธิ์รักษา • E-TUrtLE • EX-99 3XL(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
48 นาย ดุสิต สงวนรัษฎ์ TuaOFamily B-10 2XL กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
49 นาง วินิตา สงวนรัษฎ์ TuaOFamily B-11 XL กลุ่ม B: Start 07:15 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
50 นาย มานัส ปานมน EX-599 M กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
51 นาย ปัญญา​ สาซ่อง​ A-12 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
52 นาย ธนวรรธน์ ผิวคำ
(ชื่อผู้รับแทน: รุจิภาส จิตรตรง)
สว EX-185 4XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
53 น.ส. ฉัฐภรณ์ โสมสุข AR BIKE EX-100 XS กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
54 นาย ศิริชัย มีเพ็ชร สิงห์บุรี กลุ่ม D: Start 07:45 น. คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
55 น.ส. เบ็ญจมาศ มีเพ็ชร สิงห์บุรี กลุ่ม D: Start 07:45 น. คัดชื่อออก (ไม่ได้แจ้งโอนตามกำหนด)
56 นาย ประวิช โพธิ์รัศมี Corktails Cycling Club EX-961 L(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
57 นาย บุญทัน ปณิทานะโต เสือรวมมิตร A-13 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
58 นาย ปิยพันธ์ ปัญญานุตรักษ์ The Lover Bike EX-555 XL กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
59 นาย เมธพร พรประเสริฐสุข Pippo Bike C-9 L กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
60 น.ส. วัชริญา พรประเสริฐสุข
(ชื่อผู้รับแทน: เมธพร พรประเสริฐสุข)
Pippo Bike C-10 M กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
61 น.ส. ณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข
(ชื่อผู้รับแทน: เมธพร พรประเสริฐสุข)
Pippo Bike C-11 M กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
62 น.ส. กุลธรา พรประเสริฐสุข
(ชื่อผู้รับแทน: เมธพร พรประเสริฐสุข)
Pippo Bike C-12 M กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
63 นาย พิสิฐ อธิปัญญวิเศษ
(ชื่อผู้รับแทน: เมธพร พรประเสริฐสุข)
Pippo Bike C-13 2XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
64 นาย รักเกียรติ บุณยธนพันธ์
(ชื่อผู้รับแทน: เมธพร พรประเสริฐสุข)
Pippo Bike C-14 XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
65 นาย ทศพล อุทัศน์ INJUSTICE TEAM EX-900 XL กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
66 นาย ฤทธิชาญ ทรัพย์สมบูรณ์ C-15 2XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
67 นาย วรพจน์ ฤกษ์ศิริพงษ์ Likebike EX-51 L(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
68 นาง ลภามาศ เกียรติทยากร Likebike EX-595 M(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
69 นาย ชลายุทธ กัณทพันธ์ ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-14 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
70 นาย พงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-15 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
71 นาย ชอบ ธรรมนิมิตร ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-16 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
72 นาย ดนัย สินปภานานนท์ 74Bike A-17 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
73 นาย จักรินทร์ บุญเกิด 74Bike A-18 XL กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
74 น.ส. สุภาดี กังวานวาณิชย์ 74Bike A-19 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
75 นาย ธนะศักดิ์ ศรีสุข Like Bike A-20 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
76 นาย พิทยา บูรพศิขริน Cycling Corner EX-68 L(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
77 นาย ศรีเจริญ ศรีสุรเมธีกร Cycling Corner EX-86 2XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
78 นาย วันเฉลิม เหล็กพูล Cycling Corner EX-189 2XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
80 นาย ปรินทร ใจแก้ว
(ชื่อผู้รับแทน: พิทยา บูรพศิขริน)
Cycling Corner D-1 M(Male) กลุ่ม D: Start 07:45 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
81 นาย ครรชิต โคตรวงษา
(ชื่อผู้รับแทน: พิทยา บูรพศิขริน)
Cycling Corner D-2 L(Male) กลุ่ม D: Start 07:45 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
82 นาย เดชา นันทจันทร์ Fat Bike Rayong A-21 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
83 นาย สำเริง ฉั่วกุล Fat Bike Rayong A-22 XL กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
84 นาย สมชาย พวงผิว Fat Bike Rayong A-23 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
85 นาย ศราวุธ เหลืองมณี Fat Bike Rayong A-24 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
86 นาย จารุวัฒน์ ฉัตรเงิน Fat Bike Rayong A-25 XL กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
87 นาย สุจินต์ จิตติพลังศรี CH Team EX-168 XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
88 นาย พสธร ภาสวรเวช EX-535 M(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
89 นาย กรกฏ สระน้ำหวาน - EX-119 XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
90 นาง ดวงรัตน์ ธนจินดา - EX-118 M(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
91 นาย วินิจ จิรทวีวงศ์ EX-909 L กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
92 นาย ปิยะฑิต พุ่มเปี่ยม ชมรมคนชอบปั่น D-3 กลุ่ม D: Start 07:45 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
93 นาง สิริวดี วังค์พงษ์กุล ชมรมคนชอบปั่น D-4 กลุ่ม D: Start 07:45 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
94 นาย ยุทธพล นิธิศุภกุล Bicycle Trips EX-73 L(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
95 นาง ราณี นิธิศุภกุล Bicycle Trips EX-74 XS(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
96 นาย พีรวัตร อวยพร A-26 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
97 นาย รัชพล จันทร์กลัด A-27 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
98 นาย เสกสรรค์ โอฬารกุลวัฒน์ A-28 กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
99 นาย นพพร แก้วแป้นผา เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ A-29 กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
100 นาย อนุสรณ์ นิ่มอนงค์ เคลิ้ม ไซคลิ่ง คลับ A-30 กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
101 นาย ภาคิน พัฒนพูนทอง EX-295 S(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
102 นาง สุมาลี เจริญรัตน์ ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-31 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว  
  
Page: / Page Size:

รวม: 2,291 คน (ทั้งหมด 2,291 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.