ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "TC100 สนาม 1 พระพุทธบาท ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย วิชาญ เทพเฉลิม EX-666 3XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 น.ส. พัชราภา ศุภวิทยาภินันท์ Bike AV28++ EX-999 L กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย ฉัตรพล พินทุสุทธินันท์ EX-23 2XL กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
4 นาย จักรกฤษณ์ ดิฐวิบูลย์ B2B Bike Gang EX-49 M(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย บุญล้อม ศรีทา B2B Bike Gang A-1 L กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย ณัฐภณ องอาจอภิชาติกุล 1000TRIP CYCLING C-1 3XL กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 น.ส. จันทร์เพ็ญ พรมทอง 1000TRIP CYCLING C-2 L กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย ชำนาญ สมฤทธิ์ อาสาไฟป่า EX-789 S กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย Pichayut Boondao ผีสิงห์ EX-111 XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
10 นาย ธนกฤต เพ็ชรอุดม ผีสิงห์ EX-222 L(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
11 นาย Supawat Yaemkhum ผีสิงห์ EX-333 2XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ชยานนท์ จุลโลบล 1Sby & Yupster Cycling Team EX-131 S(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
13 นาย ชนะ สุขประเสริฐ B 8/32 A-2 M(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
14 นาย สุรพงษ์ สุรเกียรติชัย เสือ chill out EX-988 3XL(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย ธนพัทธ์ ทัพกฤษณ์
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ หรือ คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-3 S(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ภูวนาถ ขันธุปัทม์
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ หรือ คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-4 M(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย นรินทร์ ถ่ายสูงเนิน
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์ หรือ คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-5 XL(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย ภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์
(ชื่อผู้รับแทน: คุณศุทธิฉัตร สายต่างใจ)
Spinrit Cycling A-6 L(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ศุทธิฉัตร สายต่างใจ
(ชื่อผู้รับแทน: คุณภานุวัฒน์ ศรีวิสรณ์)
Spinrit Cycling A-7 L(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย พีระ เซ่งบุญตั๋น The Blue Club EX-89 M กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย ไพศาล ทีปพงศ์ 1000TRIP CYCLING C-3 กลุ่ม C: Start 07:30 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
23 นาย สุชาย สันติจิตรุ่งเรือง
(ชื่อผู้รับแทน: นางสุชานันท์ สัติจิตรุ่งเรือง)
Amphawa Bike Cycling EX-798 M(Male) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาง สุชานันท์ สันติจิตรุ่งเรือง
(ชื่อผู้รับแทน: นายสุชาย สันติจิตรุ่งเรือง)
Amphawa Bike Cycling EX-795 XS(Female) กลุ่ม EX [ (1)สมัครล่วงหน้า 4 สนาม (2)ต้องผ่านสนาม Charity มาแล้ว (3)เลือกเวลาออกตัวกลุ่มไหนก็ได้ (4)รับเสื้อ Jersey ได้ก่อนใคร (5)เลือกเบอร์ BIB ที่ต้องการได้ (6) ระบบเพิ่มชื่อ Auto ให้สนามถัดไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
25 นาย วรวุฒิ พจน์ศิริศิลป A-8 3XL(Male) กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
26 นาย สุรเดช สมบัติเจริญ ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน A-9 M กลุ่ม A: Start 07:00 น. สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 2,194 คน (ทั้งหมด 2,194 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.