ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "จักรยานทางเรียบ เมืองอัญมณีใจเกินร้อย จ.ตราด ครั้งที่ 4"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. เส้นทาง สถานะ
   
1 นาง พัดชา พอร์เตอร์ พอร์เตอร์ เสือหมอบ หญิง 41-45 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
2 นาย เจมส์ พอร์เตอร์ พอร์เตอร์ เสือหมอบ ชาย 51-59 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
3 ด.ช. อโนชา มาบำรุง เสือหมอบ ชาย OPEN ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
4 นาย ไสว มาบำรุง เสือหมอบ ชาย 46-50 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
5 น.ส. จืนตนา ปริยทรัพย์ เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว