ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "จักรยานทางเรียบ เมืองอัญมณีใจเกินร้อย จ.ตราด ครั้งที่ 4"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาง พัดชา พอร์เตอร์ พอร์เตอร์ S เสือหมอบ หญิง 41-45 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
2 นาย เจมส์ พอร์เตอร์ พอร์เตอร์ XL เสือหมอบ ชาย 51-59 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
3 ด.ช. อโนชา มาบำรุง S เสือหมอบ ชาย OPEN ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
4 นาย ไสว มาบำรุง XL เสือหมอบ ชาย 46-50 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
5 น.ส. จืนตนา ปริยทรัพย์ M เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
6 นาย สมบูรณ์ ปริยทรัพย์ L เสือภูเขา ชาย 46-50 ปั สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย ธนกร ศุภนราพรรค์ เกาะช้าง XL เสือภูเขา ชาย 61 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
8 นาย สำราญทรัพย์ ธนาคารศรี เกาะช้าง XL เสือภูเขา ชาย 56-60 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
9 นาย ปรีชา เข็มกายี สโมสรนักปั่นตราด L เสือภูเขา ชาย 61 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
10 นาย สุทธิศักดิ์ มัลทวิล M เสือหมอบ ชาย 36-40 คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย พีรวัตร อวยพร L เสือหมอบ ชาย 41-45 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
12 นาย ประวิทย์ อิงชมภู เกาะช้าง L เสือภูเขา ชาย 56-60 ปี ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
13 นาง กัลยา อิงชมภู เกาะช้าง L เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
14 นาย วีระชาติ คล้ำมีศรี โคโคนัท บีช รีสอร์ท M เสือหมอบ ชาย 51-59 ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
15 นาย พิสิทธิ์ มณฑลทอง L เสือหมอบ ชาย 36-40 สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
16 นาย พลากร รอดจากทุกข์ Pana Bike M เสือหมอบ ชาย 41-45 คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
17 นาง สมนึก จันเดิม เกาะช้าง XL เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
18 น.ส. สำเนียง มีบุญญา เกาะช้าง L เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
19 นาย สมเดช ไชยพิมพ์ อิสระ XL เสือหมอบ ชาย 46-50 คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
20 น.ส. กรองแก้ว มาโห้ S เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย ศิลธรรม มาโห้ XL เสือภูเขา ชาย 31-35 ปั สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
22 นาย นคร ผิวเกลี้ยง วันยาวไบค์ XL เสือภูเขา ชาย 56-60 ปี ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
23 พ.อ. สุพน เภาด้วง อิสระ L เสือภูเขา ชาย 56-60 ปี สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาย ประพันธ์ เหล่าบุญญา L เสือหมอบ ชาย OPEN คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย ประกฤต ครุพานิช เกาะช้าง XL เสือภูเขา ชาย 61 ปีขึ้นไป ชำระเงินที่ผู้จัดงานแล้ว
  
Page: / Page Size:

รวม: 211 คน (ทั้งหมด 211 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.