Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว....ผู้สนใจ สามารถสมัครหน้างานได้ในเวลา 05:30-07:30 น.

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 26 ก.พ. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 22 ก.พ. 2560 เวลา 18:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด500 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน
เสือภูเขา หญิง 31-35 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา หญิง 36-40 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป320 บาท 0 คน
เสือภูเขา หญิง OPEN320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย 31-35320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย 36-40320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย 41-45320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย 46-50320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย 51-59320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย 60 ปีขึ้นไป320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย OPEN320 บาท 0 คน
เสือหมอบ หญิง 31-35320 บาท 0 คน
เสือหมอบ หญิง 36-40320 บาท 0 คน
เสือหมอบ หญิง 41-45320 บาท 0 คน
เสือหมอบ หญิง 46 ขึ้นไป320 บาท 0 คน
เสือหมอบ หญิง OPEN320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 31-35 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 36-40 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 41-45 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 46-50 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 51-55 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 56-60 ปี320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย 61 ปีขึ้นไป320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย OPEN320 บาท 0 คน
เสือภูเขา ชาย น้ำหนักเกิน 85 กก.ขึ้นไป320 บาท 0 คน
เสือหมอบ ชาย น้ำหนักเกิน 85 กก.ขึ้นไป320 บาท 0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1548957

 

งานปั่นจักรยานทางเรียบ เมืองอัญมณีใจเกินร้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 

เป็นการปั่นการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี แก่ชุมชนทั้ง 9ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย
:arrow: ผู้สมัคร 200ท่านแลกรับเสื้อ เมืองอัญมณี
:arrow: ระยะทางเรียบ 65 กิโลเมตร
:arrow: ผู้เข้าเส้นชัยในเวลา 3ชั่วโมงรับเหรียญที่ระลึก เมืองอัญมณีใจเกินร้อย
:arrow: เปิดรับสมัครทางเว็ป THAIMTB เร็วๆนี้
:arrow: หรือติดต่อผู้จัดงาน นายเสรี สำราญจิตร ID Line : 0811777721 โทร 081-177-7721
:arrow: หากต้องการเปิดบู๊ทขายอุปกรณ์ หรือ ต้องการเปิดบู๊ทประชาสัมพันธ์สินค้าติดต่อผู้จัดโดยตรง 081-177-7721 
นายกเสรี สำราญจิตร (หมายเหตุ:ห้างร้านที่เปิดบู๊ท มีสินค้าร่วมกิจกรรม ค่าสถานที่ฟรี)
:arrow: นักกีฬาและผู้ติดตาม มีอาหารทานฟรี 2มื้อ. 
มื้อเช้าเริ่ม 6.30 น. อาหารเที่ยง เริ่ม 10.00 น
กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาปล่อยตัว 8.00 น.

ประเภทเสือภูเขาชาย ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
A=รุ่น โอเพ่นชาย มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
B=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
C=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
D=รุ่น อายุ 41-45 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
E=รุ่น อายุ 46-50 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
F=รุ่น อายุ 51-55 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
G=รุ่น อายุ 56-60 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
H=รุ่น อายุ 61 ปีขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือภูเขาหญิง ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
O=รุ่น โอเพ่นหญิง มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
P=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
Q=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
R=รุ่น อายุ 41ขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือหมอบชาย ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
I=รุ่น โอเพ่นชาย มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
J=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
K=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
L=รุ่น อายุ 41-45 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
M=รุ่น อายุ 46-50 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
N=รุ่น อายุ 51ปีขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือหมอบหญิง ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
S=รุ่น โอเพ่นหญิง มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
T=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
U=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
V=รุ่น อายุ 41-45 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
W=รุ่น อายุ 46ขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือหมอบชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม ระยะทาง 65กิโลเมตร (หมายเหตุ:รุ่นน้ำหนักหากมีผู้สมัครต่ำกว่า 10คัน มอบเฉพาะถ้วยรางวัล)
มีรางวัลที่1-3 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300 พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม ระยะทาง 65กิโลเมตร (หมายเหตุ:รุ่นน้ำหนักหากมีผู้สมัครต่ำกว่า 10คัน มอบเฉพาะถ้วยรางวัล)
มีรางวัลที่1-3 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300 พร้อมถ้วยรางวัล

(จะมีรูปเส้นทางและของรางวัลให้ชมเร็วๆนี้)
รายละเอียด กำหนดการแข่งขัน เส้นทางการเดินทาง เส้นทางการแข่งขันแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/