Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

500 คน

ผู้สมัครแล้ว

274 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัคร และ ปิดแก้ไขข้อมูลแล้ว....ผู้สนใจ สามารถสมัครหน้างานได้ในเวลา 05:30-07:30 น.

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง26 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย22 กุมภาพันธ์ 2560
 • รับสมัครทั้งหมด500 คน
Event Route
 • เสือภูเขา หญิง 31-35 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • เสือภูเขา หญิง 36-40 ปี
  ค่าสมัคร      320 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • เสือภูเขา หญิง 41 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
 • เสือภูเขา หญิง OPEN
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • เสือหมอบ ชาย 31-35
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • เสือหมอบ ชาย 36-40
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • เสือหมอบ ชาย 41-45
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        28 คน
 • เสือหมอบ ชาย 46-50
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        27 คน
 • เสือหมอบ ชาย 51-59
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        35 คน
 • เสือหมอบ ชาย 60 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • เสือหมอบ ชาย OPEN
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        20 คน
 • เสือหมอบ หญิง 31-35
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • เสือหมอบ หญิง 36-40
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • เสือหมอบ หญิง 41-45
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • เสือหมอบ หญิง 46 ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        11 คน
 • เสือหมอบ หญิง OPEN
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • เสือภูเขา ชาย 31-35 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • เสือภูเขา ชาย 36-40 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • เสือภูเขา ชาย 41-45 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • เสือภูเขา ชาย 46-50 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • เสือภูเขา ชาย 51-55 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • เสือภูเขา ชาย 56-60 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • เสือภูเขา ชาย 61 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • เสือภูเขา ชาย OPEN
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        14 คน
 • เสือภูเขา ชาย น้ำหนักเกิน 85 กก.ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • เสือหมอบ ชาย น้ำหนักเกิน 85 กก.ขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1548957

 

งานปั่นจักรยานทางเรียบ เมืองอัญมณีใจเกินร้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 

เป็นการปั่นการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาแก่เด็ก และสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี แก่ชุมชนทั้ง 9ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย
:arrow: ผู้สมัคร 200ท่านแลกรับเสื้อ เมืองอัญมณี
:arrow: ระยะทางเรียบ 65 กิโลเมตร
:arrow: ผู้เข้าเส้นชัยในเวลา 3ชั่วโมงรับเหรียญที่ระลึก เมืองอัญมณีใจเกินร้อย
:arrow: เปิดรับสมัครทางเว็ป THAIMTB เร็วๆนี้
:arrow: หรือติดต่อผู้จัดงาน นายเสรี สำราญจิตร ID Line : 0811777721 โทร 081-177-7721
:arrow: หากต้องการเปิดบู๊ทขายอุปกรณ์ หรือ ต้องการเปิดบู๊ทประชาสัมพันธ์สินค้าติดต่อผู้จัดโดยตรง 081-177-7721 
นายกเสรี สำราญจิตร (หมายเหตุ:ห้างร้านที่เปิดบู๊ท มีสินค้าร่วมกิจกรรม ค่าสถานที่ฟรี)
:arrow: นักกีฬาและผู้ติดตาม มีอาหารทานฟรี 2มื้อ. 
มื้อเช้าเริ่ม 6.30 น. อาหารเที่ยง เริ่ม 10.00 น
กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาปล่อยตัว 8.00 น.

ประเภทเสือภูเขาชาย ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
A=รุ่น โอเพ่นชาย มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
B=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
C=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
D=รุ่น อายุ 41-45 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
E=รุ่น อายุ 46-50 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
F=รุ่น อายุ 51-55 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
G=รุ่น อายุ 56-60 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
H=รุ่น อายุ 61 ปีขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือภูเขาหญิง ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
O=รุ่น โอเพ่นหญิง มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
P=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
Q=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
R=รุ่น อายุ 41ขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือหมอบชาย ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
I=รุ่น โอเพ่นชาย มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
J=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
K=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
L=รุ่น อายุ 41-45 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
M=รุ่น อายุ 46-50 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
N=รุ่น อายุ 51ปีขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือหมอบหญิง ค่าสมัคร 320 บาท เข้าเส้นในเวลารับเหรียญใจเกินร้อย
S=รุ่น โอเพ่นหญิง มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
T=รุ่น อายุ 31-35 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
U=รุ่น อายุ 36-40 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
V=รุ่น อายุ 41-45 ปี มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล
W=รุ่น อายุ 46ขึ้นไป มีรางวัลที่1-4 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300/200/ พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือหมอบชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม ระยะทาง 65กิโลเมตร (หมายเหตุ:รุ่นน้ำหนักหากมีผู้สมัครต่ำกว่า 10คัน มอบเฉพาะถ้วยรางวัล)
มีรางวัลที่1-3 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300 พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทเสือภูเขาชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กิโลกรัม ระยะทาง 65กิโลเมตร (หมายเหตุ:รุ่นน้ำหนักหากมีผู้สมัครต่ำกว่า 10คัน มอบเฉพาะถ้วยรางวัล)
มีรางวัลที่1-3 ได้รับเงินรางวัล 500/400/300 พร้อมถ้วยรางวัล

(จะมีรูปเส้นทางและของรางวัลให้ชมเร็วๆนี้)
รายละเอียด กำหนดการแข่งขัน เส้นทางการเดินทาง เส้นทางการแข่งขันแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.