ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นใจเกินร้อย ปั่นชมเขื่อน เยือนถิ่นหลวงพ่อโต ครั้งที่4 ณ เขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา"

No. ชื่อ-นามสกุล ทีม BIB No. ขนาดเสื้อ เส้นทาง สถานะ
   
1 นาย ปฐมชัย ไกรชมสม เสือ OEG อยุธยา XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
2 นาย พีรพัฒน์ ยอดมงคล ปั่นแค่ไหว L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
3 นาย นิธิกร บุญเรือง หน้าพระลาน M ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
4 นาย ธนาทิป อ่อนตานา ท่าหลวงไบค์ 2XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
5 นาย สวัสดิ์ เอิบโชคชัย OSK Cycling Club XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
6 นาย วิโรจน์ พิมายกลาง เสือ OEG อยุธยา 2XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
7 นาย กฤษฎ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล รวมพลชมรมจักรยานด่านขุนทด L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
8 นาง สาริศา พบวันดีฤชากุล รวมพลชมรมจักรยานด่านขุนทด S ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
9 นาย ณัฐวัฒน์ พบวันดีฤชากุล รวมพลชมรมจักรยานด่านขุนทด M ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
10 ด.ช. พีระวัฒน์ พบวันดีฤชากุล รวมพลชมรมจักรยานด่านขุนทด S ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
11 นาย สิทธิมัต ทิมปทุม 2XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
12 นาย ณัฐพงษ์ เกษมปรีชาวงศ์ แจ้งวัฒนะ L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
13 นาย รัตนะ เรืองธรรม เสือรวมมิตร L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
14 น.ส. ศริญญา ศิริปูน L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
15 นาย สานนท์ จันทร์กระจ่าง ไม่มี XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
16 นาย สมเจตน์ อำมรพรต หัวคลอง สระบุรี L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
17 นาย ศรัญ ปานพวงแก้ว หัวคลอง สระบุรี L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
18 นาย ภูดิศ หน่อพรหม TTL L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
19 นาย สุกิจ พัฒนาสันต์ 30 pluse L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
20 นาย ชัยยา ปิ่นสุข 4XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
21 นาย วิสิทธิ์ ผิวเฉียง L ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
22 นาย เอกพล วงศ์เพชร ทีมงานนกสองหัว 2XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
23 นาย วิโรจน์ แก้วปาน ปั่นไปกินไป XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร สมัครสำเร็จ/ชำระเงินแล้ว
24 นาง ศรัณย์ อาคเนย์เดโช Delta Cycling Team 2XL ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
25 นาย สุริย์พงษ์ บุญปรีชา Delta Cycling Team M ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร คัดชื่อออก (ไม่ชำระตามกำหนด)
  
Page: / Page Size:

รวม: 185 คน (ทั้งหมด 185 คน)


Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.