Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

133 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่ง22 มกราคม 2560
  • วันที่รับวันสุดท้าย19 มกราคม 2560
  • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  • ประเภท VIP 25 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
  • ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร
    ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร      130 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1527341

 

กิจกรรมปั่นจักรยาน ใจเกินร้อย “ปั่นชมเขื่อน เยือนถิ่นหลวงพ่อโต” ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

*********************************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายและรู้จักใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา 
4. เงินรายได้ส่วนหนึ่งหลักหักค่าใช้จ่ายนำไปดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้พื้นที่

กำหนดวันจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 จุดปล่อยตัว ณ สนามกีฬาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (บริเวณเขื่อนพระราม 6) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ประเภท VIP 25 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,050 บาท  
2. ประเภททั่วไป ชาย/หญิง 70 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
(ผู้สมัครหลังวันที่ 9มค.นี้จะได้รับเสื้อจัดส่งให้ทาง EMS ภายหลังงาน)


รางวัลและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคน จะได้รับเสื้อจักรยาน, อาหารมื้อเช้าและอาหารหลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าเส้นชัยทุท่านจะได้รับถ้วยรางวัล (ปั่นถึงได้ถ้วยแน่นอน) ถ้วยใจเกินร้อย
2. รุ่น VIP ผู้สมัคร ได้รับถ้วยรางวัล,เสื้อจักรยาน,วัตถุมงคลหลวงพ่อโต พรหมรังสี และของที่ระลึก 
3. รางวัลประเภททีม จำนวน 4 รางวัล (ใช้หลักเกณฑ์จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมในทีมนั้นๆ มากที่สุด) ได้รับถ้วยรางวัล จำนวนทีม ละ 1 ใบ (ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภททีมจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนทำการแข่งขัน วิธีการตัดสินจากสมาชิกของทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมใส่เสื้อทีมเป็นจำนวนมากที่สุด ถือเป็นทีมที่ชนะเลิศ)
4. รางวัลประเภทขวัญใจนักปั่น (อายุมาก /น้อย) ถ้วยรางวัลขวัญใจนักปั่นที่มีอายุมากที่สุด จำนวน 1 ใบ ถ้วยรางวัลขวัญใจนักปั่นที่มีน้อยมากที่สุด จำนวน 1 ใบ
5. รางวัลประเภทครอบครัว (ต้องมีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย พ่อ, แม่ และ ลูก) รับของที่ระลึกจากผู้จัดกิจกรรม

วันที่รับสมัคร
1. รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 5 มกราคม 2560 
2. ปิดรับสมัคร ในวันที่ 5 มกราคม 2560 หรือ เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน 1,000 ท่าน
หมายเหตุ - ทั้งนี้ไม่เปิดรับสมัครหน้างานการแข่งขัน เพื่อความสะดวกแก่การบริหารจัดการของผู้จัดกิจกรรม
กำหนดการจัดกิจกรรม
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560
เวลา 06.00 น. - 07.30 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อจักรยาน และ หมายเลขประจำตัว พร้อมร่วม รับประทานอาหารเช้า
เวลา 07.30 น. - 08.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว (เขื่อนพระราม6)
เวลา 08.00 น .- 08.30 น. - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมเชิญประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
เวลา 08.30 น. - ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน (1. ประชาชนทั่วไป 2. VIP)
เวลา 11.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัย
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
เวลา 13.00 น. - สิ้นสุดการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. เปิดให้ลงทะเบียน รับเสื้อและหมายเลข ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 (เวลา 16.00 - 19.00 น.)
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.