Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

5,100 คน

Event Details
  • วันที่กำหนดแข่งวันอาทิตย์ 19 ก.พ. 2560
  • รับสมัครวันสุดท้าย 05 ธ.ค. 2559 เวลา 00:00 หรือ เมื่อเต็มจำนวน
  • รับสมัครทั้งหมด5,100 คน
  • รูปแบบแข่งขันแบบปกติ
Event Route
  ค่าสมัคร คน

รุ่น A: พิชิตยอดดอย 48km
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อธรรมดา basic)800 บาท 0 คน
A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ ChampionSystem)1,600 บาท 0 คน
A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ NanoFiber) [รับสูงสุด 200 คน]1,600 บาท 0 คน
A: พิชิตยอด 48 km. (รับเสื้อ TripleS) [รับสูงสุด 1,300 คน]1,600 บาท 0 คน

รุ่น B: ท่องเที่ยวอินทนนท์ 31km
จำนวนผู้สมัคร 0 คน

B: ท่องเที่ยว 31 km. (รับเสื้อธรรมดา basic)800 บาท 0 คน
B: ท่องเที่ยว 31 km. (รับเสื้อ Champion system)1,600 บาท 0 คน
B: ท่องเที่ยว 31 km. (รับเสื้อ NanoFiber) [รับสูงสุด 50 คน]1,600 บาท 0 คน
B: ท่องเที่ยว 31 km. (รับเสื้อ TripleS) [รับสูงสุด 200 คน]1,600 บาท 0 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1495107

ประเพณีปั่นจักรยานพิชิตยอดดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
โครงการ ปั่นสองน่อง ท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
“ท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด # 10 ”

***********************************************************************
รายละเอียดกิจกรรม ประเพณีปั่นจักรยานพิชิตอินทนนท์ ครั้งที่ 10
“ท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด # 10 ” วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ......................ตั้งแต่เวลา 06.00 น . ถึงเวลา 14.00 น ดังนี้.....................................


1. แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ
A ประเภทพิชิตยอดดอยอินทนนท์ ระยะทาง 48 กม.(จาก กม.0 ถึง-ยอดดอยอินทนนท์)
รถจักรยานทุกประเภท สามารถใช้ปั่นร่วมกิจกรรมได้และ ผู้ร่วมกิจกรรมสมัครได้ ทุกเพศ ทุกวัย
B ประเภทท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ระยะทาง 31 กม. (จาก กม.0 ถึง ที่ทำการอุทยานฯ)
รถจักรยานทุกประเภท สามารถใช้ปั่นร่วมกิจกรรมได้และ ผู้ร่วมกิจกรรมสมัครได้ ทุกเพศ ทุกวัย

2. การรับสมัคร (รับสมัครล่วงหน้าทาง event.thaimtb.com เท่านั้น)
2.1 รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ประเภท จำนวน 5,000 คน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
(หมายเหตุ.- ปิดรับสมัครเมื่อครบ 5,200 คน ต้องชำระและแจ้งโอนภายในสามวัน หลังจากนั้นจะคัดชื่อออก เหลือเท่าไรก็เท่านั้น ไม่มีเปิดรับเพิ่ม ) 
2.2 ผู้สมัครจะได้รับเสื้อจักรยาน 1 ตัว(ตามประเภทเสื้อที่เลือกสมัคร), เกียรติบัตรระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อบันทึกสถิติ 1 ใบ,เบอร์ติดหน้า รถพร้อมชิพจับเวลา 1 ชุด,อาหารเช้า ในวันจัดกิจกรรม ณ จุดปล่อยตัว และอาหารกลางวัน ณ จุดสิ้นสุดตามประเภทที่สมัคร( ยอดดอยอินทนนท์ , หรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.31).โดยมีน้ำดื่มบริการตลอดเส้นทางการปั่น มากกว่า 10 จุด 

2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ ปั่นถึงจุด Finish แต่ละประเภท ภายในเวลา 14.00 น. จะได้รับเหรียญผู้พิชิตอินทนนท์ , และสถิติเวลาการปั่นฯของตนเอง (อนุโลมให้ เข็นรถ หรือ จูงรถเดิน หรือวิ่งได้ - ห้าม ขึ้นรถยนต์ หรือ โหน,เกาะ,เกี่ยวรถยนต์หรือรถอื่นได ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิ ไม่ได้รับรางวัล) 
2.4 ผู้สมัครทุกท่าน จะได้รับการประกันอุบัติเหตุ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอดเส้นทางกิจกรรม 
2.5 ค่าสมัครนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียมนำรถจักรยานและตัวผู้ปั่นเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
การปล่อยตัวนักปั่น กำหนดเวลาไว้ดังนี้ 
A-ระยะทาง 50 กม.- (ปล่อยตัว ที่จุด Start กม.0 สามแยกอินทนนท์ ) เวลา 07.09 น
B-ระยะทาง 31 กม.- (ปล่อยตัว ที่จุด Start กม.0 สามแยกอินทนนท์) เวลา 07.20 น. 

(ผู้ร่วมกิจกรรม รับชุดสมัคร ได้ที่โดมกีฬาเอนกประสงค์ รร.จอมทอง ในวันที่ 18 กพ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 19.00 น. และ วันที่ 19 กพ. 2560 เวลา 05.30 น. – 06.45 น.)
 

3. การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 ประเภท มีช่องทางให้เลือกสมัคร ดังนี้
3.1 ค่าสมัคร 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) โดยเลือกรับเสื้อที่ระลึก เป็นเสื้อจักรยาน ประเภทที่ 1
รูปภาพ


3.2 ค่าสมัคร 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อเลือกเสี้อที่ระลึก ประเภท ที่ 2 โดยมีเสื้อให้เลือก 3 แบรนด์ โดยให้ผู้สมัคร เลือกได้ ดังนี้ 

newshirt.jpg
2.2.1 คุณสมบัติเสื้อจักรยาน Triple S รุ่นท๊อบที่สุดของแบรนมูลค่ากว่า 2500 บาท (ถ้าเทียบเสื้อต่างประเทศต้องรุ่นมากกว่า 5000 บาทขึ้นไป) จำกัดการผลิตแค่ 1500 ตัวเท่านั้น

 

triples_3.jpg


2.2.2 เสื้อจักรยาน champion System 

 

champsys.jpg

champ3.jpg


2.2.3 เสื้อจักรยาน Nanofiber Sport (จำกัดจำนวนการผลิตได้ที่250ตัวเท่านั้น)

 

 

nano2.jpg

 


(ดูรายละเอียดคุณสมบัติเสื้อได้ที่ หน้า26 ในกระทู้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1495107&start=375

 

ขนาดไซค์เสื้อของแต่ละแบรนด์

รูปภาพ

*(สามารถเลือกได้เพียง 1 แบรนด์เท่านั้นโปรดศึกษา รายละเอียด ก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร)

 

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved. https://event.thaimtb.com/