Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

149 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดรับสมัคร วันสุดท้าย วันที่ 8 กันยายน 2560 23:00

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง17 กันยายน 2560
 • รับสมัครวันสุดท้าย08 กันยายน 2560
 • จ่ายเงินวันสุดท้าย08 กันยายน 2560
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • Class A: ประเภท ชาย Roadbike ระยะทาง 120 กิโลเมตร

 • A1 : รุ่น Open ชาย
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        23 คน
 • A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • Class B: ประเภท หญิง Roadbike ระยะทาง 120 กิโลเมตร

 • B1 : รุ่น Open หญิง
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • Class C: ประเภท ชาย ระยะทาง 69 กิโลเมตร

 • C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • C1: รุ่น Open ชาย / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          9 คน
 • C2 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        17 คน
 • C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        15 คน
 • C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
 • C7: รุ่น Open ชาย / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • Class D: ประเภท หญิง ระยะทาง 69 กิโลเมตร

 • D1 : รุ่น Open หญิง / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • D2 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี / Road Bike
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • D3 : รุ่น Open หญิง / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • D4 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี / MTB
  ค่าสมัคร      920 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
Event Description
update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1641656

 

THMTB-1000x300.jpg


 

มหกรรมการแข่งขันจักรยาน
Thailand Cycling Tour Challengeมหกรรมการแข่งขันจักรยาน Thailand Cycling Tour Challenge ถูกจัดขึ้นโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(Tourism Authority of Thailand) เปิดประสบการณ์ เส้นทางปั่นจักรยานสุดท้าทายในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สนามแรก(ที่ผ่านไปแล้ว) เส้นทางจอมบึง-สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและสนามที่สองท้าทายความสามารถของคุณกับเส้นทางของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นมหกรรมงานแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของคนรักการปั่นจักรยานไม่ควรพลาด พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมายพร้อมให้คุณประลองความแข็งแกร่งและท้าทายความสามารถของคุณ!

สนามที่สอง เส้นทางจังหวัดเชียงราย จัดแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ระยะทาง 120 กิโลเมตร และระยะทาง 69 กิโลเมตร เปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 10 - 30 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม https://event.ThaiMTB.com 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook Fanpage Thailand Cycling Tour Challenge

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานในวงกว้างมากขึ้น 
• ยกระดับวงการการแข่งขันจักรยานในประเทศไทย
• เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในเส้นทางจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเชียงราย
• เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด 

เส้นทางจังหวัดเชียงราย
จัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ระยะทาง 120 กิโลเมตร และ 69 กิโลเมตร

จุด Start / Finish ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค
การแข่งขันจักรยานประเภท
• จักรยานเสือหมอบ Road Bike
• จักรยานเสือภูเขา Mountain Bike (หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว) *เฉพาะเส้นทางปั่นระยะใกล้
 

02-Route 120 km.jpg


Class A : ประเภทนักปั่นชาย ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร 
• A1 : รุ่น Open ชาย
• A2 : รุ่นเยาวชนชาย ไม่เกิน 18 ปี
• A3 : รุ่นนักปั่นชาย 35 ปี ขึ้นไป

Class B : ประเภทนักปั่นหญิง ระยะไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
แบ่งออกเป็น 1 รุ่น ระยะทาง 120 กิโลเมตร 
• B1 : รุ่น Open หญิง
 

01-Route 69 km.jpg


Class C : ประเภทนักปั่นชาย ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike) 
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ระยะทาง 69 กิโลเมตร
• C1: รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C2 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C3 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C4 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C5 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C6 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• C7 : รุ่น Open ชาย ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C8 : รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C9 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 30-39 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C10 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 40-49 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C11 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 50-59 ปี ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• C12 : รุ่นนักปั่นชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)

Class D : ประเภทนักปั่นหญิง ระยะใกล้ ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike) และเสือภูเขา(Mountain Bike) 
แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ระยะทาง 69 กิโลเมตร
• D1 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• D2 : รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทจักรยานเสือหมอบ(Road Bike)
• D3 : รุ่น Open หญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)
• D4 : รุ่นเยาวชนหญิง ประเภทจักรยานเสือภูเขา(Mountain Bike)


วันที่รับสมัคร : 
เส้นทางจังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 10 - 30 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
ช่องทางการสมัคร : https://event.ThaiMTB.com 
จำนวน : 1,000 คน 
ค่าสมัคร : 900 บาททุกคลาส

พิเศษ Early Bird วันที่ 10-20 สิงหาคม (10 วัน) 
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ในราคาพิเศษ 600 บาท จาก ราคา ปกติ 900 บาท

สำหรับผู้ที่เคยลงแข่งในสนามแรกที่สวนผึ้งและสมัครผ่านเวบ thaimtb จะมีส่วนลดในสนามนี้ เพิ่มเติมให้อีกให้ทันที 50 บาท (เหลือ 550 บาท) โดยระบบจะตรวจสอบชื่อในสนามแรกให้โดยอัตโนมัติ 

(สำหรับผู้ที่สมัครแข่งสนามแรกโดยช่องทางอื่น ก็จะมีส่วนลดเพิ่มอีก 50 บาทเช่นกัน แต่ต้องไปขอ Promo code โดยการ inbox ชื่อและนามสกุลที่ใช้สมัครในสนามราชบุรีของคุณมาที่ Inbox ของ Facebook Fanpage 'Thailand Cycling Tour Challenge' 500 ท่านแรกก็รับ Promo Code ไปกรอกในหน้ารับสมัครได้เลย)

สิ่งที่จะได้รับ 
• BIB ที่ใช้ในการแข่งขันพร้อม Chip จับเวลา 
• เสื้อ Jersey ของที่ระลึกประจำการแข่งขัน 

03-Jersey.jpg• เหรียญรางวัล 

04-Medal.jpg• ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ 5 อันดับ

05-Trophy.jpg

KOM Jersey รางวัลผู้เข้าแข่งขันที่ทำเวลาน้อยที่สุดจากจุด Start ผ่านจุด KOM ใน Class A-1 รุ่น Open ชาย  ประเภทจักรยานเสือหมอบ (Road Bike) ระยะทาง 120 กิโลเมตร

06-KOM Jersey.jpg

Winner Jersey รางวัลผู้แข่งขันที่ชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละ Class

07-Winner Jersey.jpg• ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
• อาหารและเครื่องดื่มในบริเวณงาน
• น้ำดื่มประจำจุดระหว่างเส้นทางปั่น
** เงินค่าสมัครทุกๆ 100 บาท ร่วมสมทบทุนบริจาคเพื่อซื้อจักรยานให้เยาวชนในสถาบันการศึกษาในพื้นที่

08-Plenty of food.jpg

 

09-Full Production.jpg

 

10-Stunning Scenery.jpgกำหนดการวันรับอุปกรณ์การปั่น Expo day 
นักปั่นสามารถมารับอุปกรณ์การปั่นได้ใน วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ ไร่บุญรอด สิงห์ปาร์ค บริเวณบ้านแดง
วันที่ 16 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น.
วันที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00-06.30 น.

กฎกติกาการแข่งขัน 
1. รถจักรยานประเภทเสือหมอบ(Road Bike) ขนาดล้อ 700 C เท่านั้น ไม่อนุญาตรถไทม์ไทรอัล 
2. รถจักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) หน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.95 นิ้ว
3. การแข่งขันจะยึดกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับระเบียบการแข่งขัน Thailand Cycling Tour Challenge ฉบับนี้ 
4. ผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานและรัดสายรัดให้เรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องใช้จักรยานที่มีสภาพสมบูรณ์ มีระบบห้ามล้อ สามารถใช้งานได้ 100%
6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีป้ายหมายเลขติดอยู่ที่ตัว (ด้านหลัง) และหลักอาน
7. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดระบบจับเวลาไว้ที่จักรยาน
8. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โร่บาร์ลงการแข่งขัน
9. ไม่อนุญาติให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างรุ่นการแข่งขันปั่น Draft กันในระหว่างการแข่งขัน
10. ไม่อนุญาติให้ Draft รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
11. ไม่อนุญาติให้ทีมเซอร์วิส รถเซอร์วิสทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ เข้าร่วมอยู่ในขบวน แต่สามารถเข้าเซอร์วิสได้ในจุดบริการที่ทางผู้จัด จัดให้เท่านั้น (Neutralization Zone) หากฝ่าฝืนทางกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
12. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องผ่านจุด Check Point ตามที่กำหนด
13. ทีมผู้จัดมีรถเซอร์วิส คอยนำผู้เข้าร่วมแข่งขันขึ้นรถในกรณีที่ปั่นไม่ไหวและจะนำมาลงที่เส้นชัยเท่านั้น 
14. ป้ายหมายเลขจะติดอยู่ที่หลังซ้ายขวา และ หลักอานเท่านั้น
15. ป้ายหมายเลขที่หลังจะใช้สำหรับรับถ้วยที่ระลึกและเหรียญรางวัล
16. เส้นทางระหว่างที่ขบวนจักรยานผ่านจะมีการอำนวยการจราจรให้ตลอดเส้นทาง แต่ไม่ได้ปิด 100% ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปั่นด้วยความระมัดระวัง
17. ทางผู้จัดจะมีใบ Safety Check กรอกข้อมูลส่วนตัว และแปะไว้บนท่อบน (Top Tube) ของจักรยานเท่านั้น มีไว้เพื่อกรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันหมดสติ และทีมเข้าช่วยเหลือจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
18. การตัดสินจะตัดสินจากภาพถ่าย, วีดีโอ และระบบการจับเวลา
19. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องไม่มีท่าทางหรือกริยาที่จะทำร้าย ผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน ถ้ากรรมการมีดุลพินิจว่าจงใจหรือทำร้ายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะตัดสิทธิ์ทันที
20. หากมีการประท้วงผลการแข่งขัน กรรมการจะให้ตัดสินผลการแข่งขันจากภาพถ่าย และการวัดผลจากระบบจับเวลา พร้อมกรรมการบุคคล เป็นการตัดสินชี้ขาด โดยก่อนประท้วงต้องวางเงินมัดจำการประท้วง 1,000 บาท หากการประท้วงมีผลจะนำเงินมัดจำคืน
21. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อจักรยานของทางผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในทุกกรณี
22. ผู้จัดการแข่งขัน ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) รองรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ลงทะเบียนตามกติกาของผู้จัดงานฯ
23. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.