Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

355 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 29 มกราคม 2560 / ปิดรับสมัคร และ ปิดการแก้ไขข้อมูลแล้ว

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง29 มกราคม 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย09 ตุลาคม 2559
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
 • A:เสือหมอบ ชาย รุ่นทั่วไป open
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        58 คน
 • B:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        47 คน
 • C:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        33 คน
 • D:เสือหมอบ ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        33 คน
 • E:เสือภูเขา ชาย รุ่นทั่วไป open
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • F:เสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • G:เสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 40-49 ปี
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        14 คน
 • H:เสือภูเขา ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        20 คน
 • L:เสือหมอบ หญิง รุ่นทั่วไป open
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        23 คน
 • VIP
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          1 คน
 • W:เสือภูเขา หญิง รุ่นทั่วไป open
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        10 คน
 • ท่องเที่ยว
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        98 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1481409


ประกาศ !! เลื่อนการจัดกิจกรรม กำหนดวันใหม่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

	
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เชิญร่วมโครงการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด 
“ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน” (Tour of Lomsak) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

จัดงานโดย
เทศบาลเมืองหล่มสักร่วมกับชมรมจักรยานหล่มสัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก-เยาวชนในเขตอำเภอหล่มสักและใกล้เคียงตื่นตัวและสนใจในการร่วม กิจกรรมกีฬาจักรยานมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน-เยาวชนได้มีโอกาสเล่นแข่งขันกีฬามากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ประชาชน-เยาวชนได้เห็นคุณค่าของการกีฬาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้อง
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสด้านการกีฬาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยอาศัยการกีฬาเป็นสื่อ
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชน – เยาวชนได้ใช้เวลาว่างหันมาเล่นกีฬาเพื่อหลีกหนีห่างไกลจากยาเสพติด

***กติกาการแข่งขัน***
1. ดำเนินการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)ฉบับล่าสุด และ ข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. ผู้สมัครตามกลุ่มอายุต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการรับรางวัลกรณีชนะการแข่งขัน
3. นักจักรยานทุกคนต้องสวมหมวกกันกระแทกและรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน หากฝ่าฝืนกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
4. รถจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นจักรยานตรงตามประเภทรุ่นการแข่งขัน 
4.1) รุ่น จักรยานเสือหมอบ ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์โดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้ใช้รถลู่ หรือ ไทม์ไทรอัล ลงแข่งขันรุ่นนี้เด็ดขาด
4.2) รุ่น เสือภูเขาทางเรียบ ใช้ยางเสือภูเขาขนาดหน้ากว้าง1.9ขึ้นไป ขนาดวงล้อไม่เกิน29นิ้ว / ห้ามใส่ตะเกียบ / ห้ามติดแอร์โร่บาร์ / ห้ามดร๊าฟกับรุ่นอื่น /ไม่อนุญาตให้ FATBIKE ลงแข่งขันรุ่นนี้ 
4.3) รุ่น ประเภทท่องเที่ยว จักรยานทุกคันห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ และจะต้องมีระบบเบรคที่ปลอดภัย
5. นักจักรยานคนใดไม่มีลายเซ็นกรรมการในป้ายเบอร์แข่งขันคณะผู้ตัดสินจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาและจุดสตาร์ทที่กำหนด
6. ห้ามมิให้นักแข่งดร๊าฟกับกลุ่มนักแข่งที่ไม่ใช่รุ่นตนเองโดยเด็ดขาด จะต้องอยู่ในรุ่นของตนเองเท่านั้น หากไม่สามารถอยู่ในกลุ่มตนเองได้ ต้องแข่งขันต่อด้วยตนเอง โดยไม่ดราฟกลุ่มรุ่นอื่น 
7. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องนำเบอร์หมายเลขของตนเองมาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อรับถ้วยรางวัลที่ระลึกหลังการแข่งขันทันทีมิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทาง หรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
8. เพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้รถยนต์หรือจักรยานยนต์เซอร์วิสของแต่ละทีม เข้าแทรกในขบวนเพื่อให้น้ำ เซอร์วิส หรือถ่ายภาพ โดยเด็ดขาด *ต้องให้ตามท้ายและนักแข่งแยกตัวออกมาตามหลักสากลเท่านั้น
9. อายุผู้ลงแข่งขัน ให้นับตามปีเกิด
10. การประท้วงให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการภายใน 15 นาทีหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ พร้อมเงินประกัน 1,000 บาทถ้าการประท้วงเป็นผลจะได้รับเงินประกันคืนถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินประกันจะถูกริบทันที และการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

วิธีสมัคร
-เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 (9:00) ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 หรือจำนวนผู้สมัครเต็มก่อน 
-เปิดรับสมัครผ่านช่องทางระบบลงทะเบียนงานปั่นของ http://event.thaimtb.com เท่านั้น
***สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก โทร.056-701060ต่อ239
093-1409766, 088-2821128***

เส้นทางการ
เส้นทางการแข่งขันจาก อ.หล่มสัก - กลับตัวหน้าองค์พระใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ - อ.หล่มสัก รวมระยะทาง 80 กิโลเมตร

รุ่นการแข่งขัน

ประเภทเสือหมอบชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 600 บาท
1.	รุ่นทั่วไปชาย open
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	5,000 บาท ถ้วยพระราชทาน
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	3,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 5 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 6-10 ถ้วยรางวัล 5 รางวัล

2.	รุ่นอายุ 30-39 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 4-5 ถ้วยรางวัล 2 รางวัล
 

3.	รุ่นอายุ 40-49 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 4-5 ถ้วยรางวัล 2 รางวัล

4.	รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 4-5 ถ้วยรางวัล 2 รางวัล

ประเภทเสือหมอบหญิง ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 600 บาท
1.	รุ่นทั่วไปหญิง open
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	3,000 บาท ถ้วยพระราชทาน
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล	700 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 5 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 6-10 ถ้วยรางวัล 5 รางวัล
 

ประเภทเสือภูเขาชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 600 บาท
1.	รุ่นทั่วไปชาย open
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	5,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	3,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 5 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 6-10 ถ้วยรางวัล 5 รางวัล

2.	รุ่นอายุ 30-39 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 4-5 ถ้วยรางวัล 2 รางวัล

3.	รุ่นอายุ 40-49 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 4-5 ถ้วยรางวัล 2 รางวัล

4.	รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 4-5 ถ้วยรางวัล 2 รางวัลประเภทเสือภูเขาหญิง ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 600 บาท
1.รุ่นทั่วไปหญิง open
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล	3,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล	2,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล	1,000 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 4 เงินรางวัล	700 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 5 เงินรางวัล	500 บาท ถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชยที่ 6-10 ถ้วยรางวัล 5 รางวัล


ประเภท VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 1,000 บาท………………….ถ้วย VIP

ประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 40 กิโลเมตร
ค่าสมัคร 600 บาท……………………..ได้รับถ้วยที่ระลึกทุกท่าน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕9
เวลา 09.30 – 16.30 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อพร้อมหมายเลข
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
เวลา 05.30 – 08.00 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อพร้อมหมายเลข
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก (พร้อมรับประทานอาหารเช้า)
เวลา 08.00 – 08.20 น. - พิธีเปิดโครงการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด “ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน”
Tour of Lomsak ครั้งที่ 3 (ถนนวจี) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา 08.20 – 08.30 น. - Rolling Start จากถนนวจี ถึงจุด หน้าภัตตาคารเมืองหล่ม
เวลา 08.30 น. - เริ่มปล่อยตัวการแข่งขันจักรยาน
(ตามเส้นทางที่กำหนด เข้าจุด Finish หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป - พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด
“ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน” Tour of Lomsak ครั้งที่ 3
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก


แบบเสื้อจักรยาน

-(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ถ้วยรางวัลและถ้วยที่ระลึก

-(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

แผนที่เส้นทาง

-(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รายชื่อโรงแรมและเบอร์โทรศัพท์

รูปภาพ


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕9
เวลา 09.30 – 16.30 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อพร้อมหมายเลข
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559
เวลา 05.30 – 08.00 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อพร้อมหมายเลข
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก (พร้อมรับประทานอาหารเช้า)
เวลา 08.00 – 08.20 น. - พิธีเปิดโครงการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด “ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน”
Tour of Lomsak ครั้งที่ 3 (ถนนวจี) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา 08.20 – 08.30 น. - Rolling Start จากถนนวจี ถึงจุด หน้าภัตตาคารเมืองหล่ม
เวลา 08.30 น. - เริ่มปล่อยตัวการแข่งขันจักรยาน
(ตามเส้นทางที่กำหนด เข้าจุด Finish หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป - พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันจักรยานต้านยาเสพติด
“ปั่นวัดใจ ไหว้พ่อขุน” Tour of Lomsak ครั้งที่ 3
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.