Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

5,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

5,914 คน

ปิดรับสมัครแล้ว !! ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบสถานะ/แจ้งชำระเงิน

ปิดการแก้ไขข้อมูล วันสุดท้าย วันที่ 16 มิถุนายน 2560

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง12 พฤศจิกายน 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย14 มิถุนายน 2560
 • รับสมัครทั้งหมด5,000 คน
Event Route
 • เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร   1,527 คน
 • เส้นทาง B ระยะทาง 68 กม. (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร   1,390 คน
 • เส้นทาง C ระยะทาง 22 กม. (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร      126 คน
 • VIP ทั่วไป ยังไม่กำหนดระยะ (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร      144 คน
 • VIP (เลือกปั่นเส้นทาง A: 112 km) (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          2 คน
 • VIP (เลือกปั่นเส้นทาง B: 68 km) (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          5 คน
 • VIP (เลือกปั่นเส้นทาง C: 22 km) (สมัครปีที่แล้ว)
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          0 คน
 • VIP ทั่วไป ยังไม่กำหนดระยะ (คนสุพรรณ)
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร      163 คน
 • เส้นทาง C ระยะทาง 22 กม.(คนสุพรรณ)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        29 คน
 • เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม.
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร      859 คน
 • เส้นทาง B ระยะทาง 68 กม.
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร      866 คน
 • เส้นทาง C ระยะทาง 22 กม.
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร        73 คน
 • VIP (เลือกปั่นเส้นทาง A: 112 km)
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        27 คน
 • VIP (เลือกปั่นเส้นทาง B: 68 km)
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร        26 คน
 • VIP (เลือกปั่นเส้นทาง C: 22 km)
  ค่าสมัคร   1,500 บาท      จำนวนผู้สมัคร          6 คน
 • เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม. (คนสุพรรณ)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร      252 คน
 • เส้นทาง B ระยะทาง 68 กม.(คนสุพรรณ)
  ค่าสมัคร      600 บาท      จำนวนผู้สมัคร      419 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1594530

ชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
Mueang Nhoe Suphanburi Cycling Club

โดย บิ๊กท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี 
นายปรีชา คงนนทชัย ประธานชมรมจักรยานเมืองเหน่อสุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรียนเชิญ ชมรม สมาคม กลุ่ม คนรัก และนักปั่นทุกท่าน ร่วมงาน
100 Plus "สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ#6"

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
เส้นทาง A ระยะทาง 112 กม.
เส้นทาง B ระยะทาง 68 กม.
เส้นทาง C ระยะทาง 22 กม.
สมัคร VIP (สามารถเลือกปั่นได้ทุกเส้นทาง)
ค่าสมัคร A-B-C ท่านละ 600 บาท / ค่าสมัคร VIP ท่านละ 1500 บาท
ของที่ระลึก แจกกระบอกน้ำสำหรับทุกท่านที่สมัคร / เสื้อจักรยานอย่างดียี่ฮ้อวอร์ริก สำหรับรุ่น VIP
วันเปิดรับสมัคร 6 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560  รับจำนวนถึง 5,000 คน มีประกันอุบัติเหตุ เต็มแล้วปิด... ไม่มีรอบสอง


สนใจ. 
สมัครเข้าร่วมปั่นกันได้เลยนะครับ... ตั้งแต่เวลา 09.00 น ของวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป...

เข้าที่เวบลงทะเบียนงานปั่น (บริการใหม่ของ thaimtb )
http://event.thaimtb.com/

ถ้วยรางวัลปีนี้ ครับ
รูปภาพ

กระบอกน้ำ ที่ระลึกของงาน


รูปภาพ

เสื้อที่ระลึกในงาน สำหรับท่านที่สมัคร VIP ครับ

รูปภาพ

.....และยังมี กระบอกน้ำที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่สมัคร / เสื้อนักปั่นสำหรับวีไอพีที่ระลึกของงาน สวยแน่นอน

 

shirtvip.jpg

shirtsize.jpgมีรางวัลพิเศษ... ท่านประธานสั่งมา
ประเภททีม เสื้อ-ผ้า-หน้า-ผม รูปลักษณ์การปั่น ปั่นแล้วดูดี .... เส้นทางละ 1 รางวัล (A-B-C)
นักปั่นสูงวัย ใช่เลย.... 1 รางวัล
ละอ่อนแท้ ใจสู้ ..... 1 รางวัล
และทีมที่สมัครมาเยอะสุดๆ..... เอารางวัลไป 1 รางวัล
..... ขอให้สนุกกับการปั่น ครับกำหนดการ
06.00 น. - 07.00 น. ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารว่าง
07.00 น. - 07.30 น. ประชาสัมพันธ์ กติกาการปั่นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ทราบ
07.30 น. - 07.40 น. กล่าวรายงานพิธีเปิด พร้อมเชิญประธานในพิธีเปิดงาน
07.40 น. - 07.50 น. ผู้ร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว
08.00 น. - 08.20 น. เคารพธงชาติพร้อมกัน / ประธานในพิธีในสัญญาณปล่อยตัว
08.20 น. - 08.30 น. ปล่อยตัวผู้ปั่นจักรยาน เส้นทาง A 112 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
08.30 น. - 08.40 น. ปล่อยตัวผู้ปั่นจักรยาน เส้นทาง B 68 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
08.40 น. - 11.00 น. ปล่อยตัวผู้ปั่นจักรยาน เส้นทาง C 22 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)
11.00 น. - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัย / รับถ้วยรางวัล ถึงก่อน รับก่อน กำหนดเวลาถึง 13.00 น
12.00 น. - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. สิ้นสุดการจัดงาน ขอให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมเดินทางโดยสวัสดิภาพ


แบ่งเป็น 3 เส้นทาง

-เส้นทาง A ระยะทาง 112 กิโลเมตร

-เส้นทาง สตาร์ทออกจากสนามกีฬาจังหวัด ปั่นตามเส้นทางถนน 321 ถึงสามแยกอู่ยา ตรงไป อ.ดอนเจดีย์ ตามเส้นทางถนน 322
ถึง อ.ดอนเจดีย์ เข้าองค์ดอนเจดีย์ มีจุดรับน้ำ ยิงกลับจากดอนเจดีย์ ตามเส้นทางเก่า 322 ผ่าน ต.ท่าเสด็จ ถึงแยกเลี่ยงเมือง เลี้ยวซ้าย
ปั่นตามถนนเลี่ยงเมือง เส้นทาง 357 วนตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ ถึงสะพานข้ามแยกดอนเจดีย์ กลับรถใต้สะพาน ปั่นตามถนน 357 เหมือนเดิม
ทวนเข็มนาฬิกา ข้ามสะพาน และ ข้ามสะพานคู่ ข้ามรถไฟ ถึงแยกสนามกีฬา 2 เลี้ยวซ้าย ผ่านสนามกีฬา 2 ตรงไป ผ่านแยกมะขามสามต้น
ถึงสามแยกสารพัดช่าง เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดป่าเลไลยก์ ตรงเข้าสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี.... จบ


รูปภาพ

-เส้นทาง B ระยะทาง 68 กิโกเมตร

-เส้นทาง สตาร์ทออกจากสนามกีฬาจังหวัด ปั่นตามเส้นทางถนน 321 ถึงสามแยกอู่ยา ตรงไป อ.ดอนเจดีย์ ตามเส้นทางถนน 322
ถึง ไฟแดงสะพานข้ามแยกเลี่ยงเมือง เลี้ยวขวาเลี่ยงเมืองเส้นทาง 357 วนตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ ถึงสะพานข้ามแยกดอนเจดีย์ กลับรถใต้สะพาน ปั่นตามถนน 357 เหมือนเดิม
ทวนเข็มนาฬิกา ข้ามสะพาน และ ข้ามสะพานคู่ ข้ามรถไฟ ถึงแยกสนามกีฬา 2 เลี้ยวซ้าย ผ่านสนามกีฬา 2 ตรงไป ผ่านแยกมะขามสามต้น
ถึงสามแยกสารพัดช่าง เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดป่าเลไลยก์ ตรงเข้าสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี.... จบ

รูปภาพ

-เส้นทาง VIP ระยะทาง 22 กิโกเมตร

-เส้นทาง สตาร์ทออกจากสนามกีฬาจังหวัด ปั่นตามเส้นทางถนน 321 ถึงสามแยกอู่ยา ตรงไป อ.ดอนเจดีย์ ตามเส้นทางถนน 322
ถึง ไฟแดงสะพานข้ามแยกเลี่ยงเมือง เลี้ยวซ้าย เข้าถนนเลี่ยงเมืองเส้นทาง 357 ปั่นทวนเข็มนาฬิกา ถึงแยกสนามกีฬา 2
เลี้ยวซ้าย ผ่านสนามกีฬา 2 ตรงไป ผ่านแยกมะขามสามต้น
ถึงสามแยกสารพัดช่าง เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดป่าเลไลยก์ ตรงเข้าสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี.... จบ

รูปภาพ

ผู้ที่เข้าร่วมปั่น มีข้อกำหนด

1.ท่านต้องปั่นไปให้ถึงที่หมายในเวลาที่กำหนด

..... ตั้งแต่ปล่อยตัว... ถึงเวลา 13.00 น. ท่านถึงก่อน รับถ้วยไปเลย
...เกินเวลา เราเก็บเวที เลิกแจก ท่าน อด ! สวัสดี เจอกันปีหน้า ท่านใดจะด่า ว่ากันใหม่

ทีมงานผู้จัด.... ขอความกรุณา
ผู้ติดตาม ดูแล และบันทึกภาพ.... ในเส้นทาง A ตั้งแต่เริ่มสตาร์ท มุ่งหน้า อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จนเข้าเส้นทาง รอบเมือง
ขอความกรุณา ผู้ติดตาม ดูแล และบันทึกภาพ ห้ามติดตาม ! เด็ดขาด.... เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นทุุกท่าน
......ท่านสามารถ ดูแล และบันทึกภาพ ในเส้นทางรอบเมืองได้ตลอด ครับ

จุดรับน้ำ... จากการลงมติกันเป็นที่เรียบร้อย
.... จะไม่มีการส่งน้ำให้กับนักปั่นเป็นเด็ดขาด ท่านต้องหยุดรถและรับน้ำเอง
........ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการทับขวดน้ำ.... แนะนำให้หยุดเลยครับ เพราะบางจุดมีเกลือแร่ แจกให้ด้วย

ผู้สมัครลงทะเบียนทุกท่านมีประกันภัยกลุ่มให้
...หากเกิดอุบัตุในระหว่างการปั่น ทำการรักษา ณ สถานพยาบาลจังหวัดเคลมได้เลย
ในกรณี....ต้องทำการรักษาต่อเนื่อง และเลือกสถานพยาบาลเอง ผู้ประสพเหตุต้องสำรองจ่ายเอง
แล้วนำมาเคลมค่ารักษา
1.ใบรับรองแพทย์ 2.ใบเสร็จค่ารักษา 3.สำเนาบัตร์ประชาชน

ค่าสมัคร
ค่าสมัคร A-B-C ท่านละ 600 บาท / ค่าสมัคร VIP ท่านละ 1500 บาท

ติดต่อ จองห้องพัก.... ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.suphan.biz/Hotelsuphan.htm

ติดต่อ. ออกร้าน ออกบูช ร่วมกิจกรรม... สงสัย !

โทรหาประธานที่ปรึกษาชมรมได้เลย... ตอบทุกปัญหา

085-464-6466 พี่ตุ้ม

กำหนดการ

06.00 น. - 07.00 น. ลงทะเบียน และร่วมรับประทานอาหารว่าง

07.00 น. - 07.30 น. ประชาสัมพันธ์ กติกาการปั่นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ทราบ

07.30 น. - 07.40 น. กล่าวรายงานพิธีเปิด พร้อมเชิญประธานในพิธีเปิดงาน

07.40 น. - 07.50 น. ผู้ร่วมกิจกรรม เตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว

08.00 น. - 08.20 น. เคารพธงชาติพร้อมกัน / ประธานในพิธีในสัญญาณปล่อยตัว

08.20 น. - 08.30 น. ปล่อยตัวผู้ปั่นจักรยาน เส้นทาง A 112 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)

08.30 น. - 08.40 น. ปล่อยตัวผู้ปั่นจักรยาน เส้นทาง B 68 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)

08.40 น. - 11.00 น. ปล่อยตัวผู้ปั่นจักรยาน เส้นทาง C 22 กิโลเมตร (ผู้สมัคร VIP สามารถเลือกลงปั่นได้ทุกเส้นทาง)

11.00 น. - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัย / รับถ้วยรางวัล ถึงก่อน รับก่อน กำหนดเวลาถึง 13.00 น 12.00 น. - 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น. สิ้นสุดการจัดงาน ขอให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมเดินทางโดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.