Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

2,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

95 คน

Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง15 มกราคม 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย06 มกราคม 2560
 • รับสมัครทั้งหมด2,000 คน
Event Route
 • VIP
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          3 คน
 • ทั่วไปชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        25 คน
 • ทั่วไปหญิง
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        12 คน
 • รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป หญิง
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          4 คน
 • รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        13 คน
 • รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร        19 คน
 • รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          8 คน
 • เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
  ค่าสมัคร    ฟรีค่าสมัคร      จำนวนผู้สมัคร          7 คน
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1511602

เนื่องด้วย วาระโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานและจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบัน การขับขี่จักรยานในประเทศไทยนั้นกำลังได้รับความนิยมสูง จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและชมรมจักรยานต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

เป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมปั่นจักยาน “ อัสสัมชัญศรีราชา ROAD BIKE CHALLENGE 2017” ในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญครูเกษียณและครูอาวุโสของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และสาธารณกุศลของสมาคมศิษย์เก่า ฯ อีกทั้งการปั่นจักรยาน ยังเป็นการการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

*วัตถุประสงค์
-เพื่อหารายได้สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญครูเกษียณและครูอาวุโสของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
-เพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
-เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนใส่ใจดูแลสุภาพ ด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

*กลุ่มเป้าหมาย
เปิดรับนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ประกอบด้วย
นักปั่นจักรยานที่เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา 
นักปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

*สถานที่ดำเนินการ 
จุด Start-Finish โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
Start จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา – ข้ามทางรถไฟ – ขึ้นสะพานไปทางสวนเสือ –ไปหลังสวนเสือผ่านโป่งดินดำ – ไปสนามกอล์ฟเขาเขียว –ผ่านแยกไปน้ำตกชันตาเถร- วนอ่างเก็บน้ำบางพระ – จุด Finish โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

ระยะทาง 50 กิโลเมตร

การสมัคร
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นออนไลน์ 
https://event.thaimtb.com

*ค่าสมัคร
บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,000 บาท 
ค่าสมัครVIP ท่านละ 2,000 บาท

ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ “อัสสัมชัญศรีราชา ROAD BIKE CHALLENGE 2017" จำนวน 1 ตัว 
พร้อมเหรียญที่ระลึก 

** ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มกราคม 2560**

*กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 
เวลา 10 : 00 - 19:00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อและ ป้ายเบอร์ อัสสัมชัญศรีราชา 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 
เวลา 04.30 -6.00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์ รายงานตัว รับประทานอาหารเช้า พร้อมกันหน้าเส้นชัย
เวลา 06.00 -06.50 น.แนะนำเทคนิคการปั่นพร้อมแนะนำเส้นทางกฎการแข่งขัน
เวลา 06:50-07:00 น. ประธาน กล่าวตอนรับนักกีฬาพร้อมเปิดพิธีการแข่งขัน 
เวลา 07.00 น. ออกสตาร์ท 
เวลา 10:00-12:30 น. Finish พิธีมอบรางวัล 
................ปิดกิจกรรมแข่งขัน ………….

ประรุ่นแข่งขัน รางวัลอันดับ 1-3

-เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
-ทั่วไปชาย
-ทั่วไปหญิง
-รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป หญิง
-รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย
-รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย
-รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 
-รุ่นท่องเที่ยวใจเกินร้อย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
เบอร์ 081-914-9347

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้

แนบไฟล์

 

เสื้อและขนาดไซร์

1571-Roadbike_08 AssumSriracha_01 Map_01-1 B.jpg

แผนที่เส้่นทาง

 
Copyright © 2016 ThaiMTB. All rights reserved.